№ 14 (2024): Будівельні конструкції. Теорія і практика

					##issue.viewIssueIdentification##

На підставі Наказу Міністерства освіти і науки України №1188 від 24.09.2020, включено до категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України у галузі технічних наук зі спеціальностей 192, 194.
Проіндексовано у базі даних Index Copernicus, Google Scholar, CrossRef.

Наведені результати наукових досліджень будівельних конструкцій, методи розрахунку будівельних конструкцій, використання нових прогресивних матеріалів в будівельних конструкціях, методи підсилення будівельних конструкцій, будівель та споруд.
Призначений для наукових працівників, спеціалістів проектних організацій та виробничих підприємств будівельної галузі, докторантів, аспірантів та студентів навчальних закладів будівельногонапрямку. Видання здійснює публікації за спеціальностями :
192 Будівництво та цивільна інженерія, 132 Матеріалознавство
194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології

 

Рекомендовано до видання вченою радою Київського національного університету будівництва і архітектури, протокол № 23 від 28.06. 2024 року.

Опубліковано: 2024-06-28