Редакційний штат

Редакційна колегія

Журавський Олександр Дмитрович  (http://orcid.org/0000-0001-7065-3312) - доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри залізобетонних та кам‘яних конструкцій КНУБА (головний редактор);

Чернишев Денис Олегович (http://orcid.org/0000-0002-1946-9242) – доктор технічних наук, професор, перший проректор КНУБА (заступник головного редактора);

Колякова Віра Маркусівна  ( http://orcid.org/0000-0001-6879-8520) - кандидат технічних наук, доцент, доцент  кафедри залізобетонних та кам‘яних конструкцій КНУБА (відповідальний секретар).

члени редколегії:

Азізов Талят  Нуредінович (http://orcid.org/0000-0001-9621-9805) доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри техніко-технологічних дисциплін, охорони праці та безпеки життєдіяльності УДПУ ім. П.Тичини;

Бабич Євген Михайлович (http://orcid.org/0000-0003-1746-9991) - доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри промислового, цивільного будівництва та інженерних споруд  НУВГП;

Білик Сергій Іванович (http://orcid.org/0000-0001-8783-5892) - доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри металевих та дерев‘яних конструкцій КНУБА;

Бамбура Андрій Миколайович (https://orcid.org/0000-0003-1402-3345) - доктор технічних наук, професор, завідувач відділу надійності конструкцій, будівель та споруд ДП НДІБК;

Барабаш Марія Сергіївна (http://orcid.org/0000-0003-2157-521X) - д.т.н., професор, професор кафедри комп‘ютерних технологій будівництва  НАУ;

Нікіфорова Тетяна Дмитрівна  (http://orcid.org/0000-0002-0688-2759) - доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри залізобетонних та кам‘яних конструкцій ПДАБА;

Bohdan Demchyna (http://orcid.org/0000-0002-3498-1519),  prof. Dr.hab. (Panstwowej Wyzszej Szkole Techniczno-EKonomicznej  im.ks. Bronislawa Markiewicza w Jaroslawiu)

Клімов Юлій Анатолійович (http://orcid.org/0000-0002-4275-7058) - д.т.н., професор, професор кафедри залізобетонних та кам‘яних конструкцій КНУБА;

Кріпак Володимир Денисович (http:// orcid.org/0000-0001-6575-5015) - к.т.н., професор, професор кафедри залізобетонних та кам‘яних конструкцій КНУБА;

Клименко Євгеній Володимирович (http://orcid.org/0000-0002-4502-8504) - д.т.н., професор, проректор з наукової роботи  ОНАБА;

Ковальчук Олександр Юрійович ((http://orcid.org/0000-0001-6337-0488) - к.т.н., старший науковий співробітник, проректор з наукової роботи та інноваційного розвитку КНУБА;

Kovler Konstantin (https://orcid.org/0000-0002-8227-8975) - PhD, Assoc. Prof. Faculty of Civil and Environmental Engineering, Technion, Haifa, Israel;

Павліков Андрій Миколійович (http://orcid.org/0000-0002-5654-5849) - д.т.н., професор, завідувач кафедри залізобетонних і кам‘яних конструкцій та опору матеріалів ПНТУ ім. Ю.Кондратюка;

Савицький Микола Васильович (https//orcid.org/0000-0003-3325-4675) - д.т.н., професор, ректор  ПДАБА;

Шмуклер Валерій Самуїлович (http://orcid.org/0000-0002-8670-0731) - д.т.н., професор, завідувач кафедри будівельних конструкцій ХНУМГ ім.О.М.Бекетова;

Peter Stemberk Ph.D., D.Eng. Чеський технічний університет.