ПІДСИЛЕННЯ КОНСТРУКЦІЙ ПОРОЖНИСТИХ ПЛИТ ПЕРЕКРИТТЯ МЕТАЛЕВИМИ БАЛКАМИ ТА АРМОВАНИМ ФІБРОБЕТОНОМ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32347/2522-4182.12.2023.115-125

Ключові слова:

Підсилення;, плита;, фібробетон;, фібробетонні конструкції;, фібра.

Анотація

Експлуатації будівель і споруд пов’язана з розширеннями виробничих потужностей, технічним переоснащенням діючих підприємст, поточними ремонтами та ще цілою низкою різних факторів, що виникають і різні періоди їх існування. Все це призводить до проведення і виконання робіт з підсилення окремих елементів чи будівлі або споруди в цілому для забезпечення їх несучої здатності на проектні чи нові навантаження.
В наш час серед будівельних конструкцій, які застосовуються в будівлях і спорудах, значну частину займають залізобетонні елементи заводського серійного виготовлення відповідно. Необхідність підсилення яких виникає в процесі експлуатації не тільки при реконструкції і технічному переоснащені будівель і споруд, а також в наслідок неправильної експлуатації, локальних чи загальних перевантажень, корозійного чи механічного зносу складових елементів конструкцій чи будівлі в цілому. Все це приводить до зниження несучої здатності і як наслідок виникнення перед аварійних або аварійної ситуації.
Елементи які потребують підсилення знаходяться в експлуатованих будівлях, де проведення будь-яких будівельних робіт ускладнюється та вимагає швидкого виконання.
Основними традиційними способами підсилення конструкцій є нарощування або збільшення їхнього поперечного перерізу за рахунок приєднання до них нових фрагментів чи елементів, введення тяжів чи шпренгелів зі створенням попереднього натягу, влаштування дублюючих або підтримуючих елементів або розвантаження конструкцій шляхом їх часткового демонтажу чи розбирання.
В умовах діючого виробництва або експлуатації будівлі чи споруди дані способи підсилення не завжди можна застосувати через стисненні умови виконання, велику вагу конструкцій підсилення, трудомісткості монтажу.
Рішення щодо необхідності ремонту або підсилення будівельних конструкцій з метою відновлення чи збільшення їх несучої здатності та експлуатаційної придатності приймається на основі даних, отриманих при їх відповідному обстеженні згідно діючих нормативних документів, інженерних вишукувано, а також з урахуванням результатів проведених перевірних розрахунків.
Обсяг і номенклатура обстежень і вишукувано визначається у залежності від технічного стану, ступеня відповідальності будівель (споруд), особливостей запланованих заходів щодо ремонту і підсилення.

Біографія автора

Олег СКОРУК, Київський національний університет будівництва і архітектури

асистент кафедри
залізобетонних та кам’яних
конструкцій

Посилання

ДСТУ Б В.3.1-2:2016. Ремонт і підсилення несучих і огороджувальних будівельних конструкцій та основ будівель і споруд. – К.: ДП «Державний науково-дослідний інститут

будівельних конструкцій», 2016. – 32 с.

Скорук О.М., Чорний І.В., Татарченко Г.О. Прогини тонких сталефібробетонних

плит опертих по контуру. Наукові вісті Далівського університету № 12, 2017.

Бабич Є.М., Дробишинець С.Я. Дослідження втомленості сталефібробетону при

малоцикловому стисненні. Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди. -

Рівне: Видавництво УДУВГП, 2002. - Випуск 8.- с. 55-64.

Скорук О.М. Особливості виготовлення одно-двошарових бетонних, сталефібробетонних, сталефіброзалізобетонних плит. Містобудування та територіальне планування, Випуск 58, КНУБА, 2015.- С. 468-475

Колякова В. М. Про вимоги щодо статей, які публікуються у збірнику наукових праць

«Будівельні конструкції. Теорія і практика». // Зб. наук. праць «Будівельні конструкції. Теорія і практика.».- вип.6. Київ : КНУБА, 2020.-С. 114-118.

https://doi.org/10.32347/2522-4182.6.2020.114-118

Скорук О.М. Дослідження динамічного впливу від технологічного обладнання на роботу сталефібробетонних плит перекриття. Будівельні конструкції. Теорія і практика :

зб. наук. праць - Київ : КНУБА, 2020. - Вип. 7.- С. 121-128.

https://doi.org/10.32347/2522-4182.7.2020.121-128

Руднєва І., Прядко, М. Прядко Г. Тонкачеєв. Особливості та перспективи ви-користання технологій підсилення будівельних конструкцій композиційними матеріалами при реконструкції споруд. Збірник наукових праць "Будівельні конструкції. Теорія і практика". № 7 (2020), c.12-22.

https://doi.org/10.32347/2522-4182.7.2020.12-22

EN 1992-1-1:2004 Eurocode 2: Design of concrete structures – Part 1-1: Generalrules and

rules for buildings. – Brussels: GEN, 2004. –226р.

EN1990 Eurocode 0: Basis of structural design.

Appa Rao G, Kadhiravan D. Nonlinear FE modeling of anchorage bond in reinforced concrete. International Journal of Research in Engineering and Technology. – 2013. – Vol. 2,

No. 9. – P.377-385.

Grassl P., Davies T. Lattice modelling of corrosion induced cracking and bond in reinforced

concrete. Cement and Concrete Composites. 2011. Vol. 33. No 9. P. 918–924.

Климов Ю.А., Солдатченко О.С., Орєшкин Д.О. Експериментальні дослідження зчеплення композитної неметалевої ар-матури з бетоном. Вісник Національного університету ”Львівська Політехніка”.-Львів, 2010. – Випуск 662.- С 207-214.

BS 449:2005 A2:2009 Steel for the reinforcement of concrete-Welded reinforcing steel-Bar,

Coil and decoiled product. Specification, British Standarts, BSi, 2009- 28p.

O.D. Zhuravskyi, N.E. Zhuravska, A.M. Bambura. Features of calculation of prefabricated steel fiber concrete airfield slabs. International Journal on Technical and Physical Problems of Engineering. Vol. 14. – P.103-107.

O.D. Zhuravskyi. Bearing capacity of steelfiber-concrete slabs with biaxially prestressed

reinforcement. Strength of Materials and Theory of Structures. Vol. 105. – P.292-301.

Журавський О.Д., Горобець А.М. Міцність та тріщиностійкість двохосно попередньонапружених сталефібробетонних плит при поперечному згині. Будівельні конструкції. Теорія і практика : зб. наук. праць - Київ :КНУБА, 2020. - Вип. 1. - С. 181-186.

Скорук О.М. Дослідження роботи фібробетону в конструкціях при динамічних впливах. Будівельні конструкції. Теорія і практика : зб. наук. праць - Київ : КНУБА, 2022. -

Вип. 11. - С. 44-52.

https://doi.org/10.32347/2522-4182.11.2022.44-52

Колякова, В. М., Шармаков, Є. Л. Особливості роботи сталезалізобетонних прольотних конструкцій при забезпеченні їх анкерування у прольоті. //Міжвузівський збірник

"Наукові нотатки". Вип.46 :Луцьк, 2014. С.280-285

Сморкалов Д.В. Монолітні залізобетонні конструкції з попередньо напруженими канатами. Будівельні конструкції. Теорія і практика : зб. наук. праць - Київ : КНУБА, 2022. -

Вип. 10. - С. 136-142.

https://doi.org/10.32347/2522-4182.10.2022.136-142

Постернак О.М., Постернак М.М. Вплив невизначеності розрахункової моделі підсилених згинальних елементів. Будівельні конструкції. Теорія і практика : зб. наук. праць -Київ : КНУБА, 2022. - Вип. 10. - С. 158-165.

https://doi.org/10.32347/2522-4182.10.2022.158-165

Zhuravskyi O.D. Bearing capacity of steel-fiber-concrete slabs with biaxially prestressed reinforcement. Strength of Materials and Theory of Structures, 2020, number 105. Р.292-301.

https://doi.org/:10.32347/2410-2547.2020.105.292-301

##submission.additionalFiles##

Опубліковано

2022-06-27

Як цитувати

СКОРУК, О. . (2022). ПІДСИЛЕННЯ КОНСТРУКЦІЙ ПОРОЖНИСТИХ ПЛИТ ПЕРЕКРИТТЯ МЕТАЛЕВИМИ БАЛКАМИ ТА АРМОВАНИМ ФІБРОБЕТОНОМ. Будівельні конструкції. Теорія і практика, (12), 115–125. https://doi.org/10.32347/2522-4182.12.2023.115-125