ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНІЧНОГО ОБСТЕЖЕННЯ ОБ’ЄКТІВ ПРИЛЕГЛИХ ДО ІСНУЮЧОЇ ЗАБУДОВИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32347/2522-4182.12.2023.105-114

Ключові слова:

Обстеження;, надійність;, технічна експлуатація;, моніторинг прилеглих територ

Анотація

У зв’язку зі фізичним та моральним зношенням значної кількості промислових, цивільних будівель та інженерних споруд увесь час збільшуються обсяги робіт щодо технічного обстеження відповідальних будівельних конструкцій. Необхідність у проведенні таких робіт виникає у випадках усунення недоліків, допущених при проєктуванні, виготовлення та монтажі; у процесі ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій; у результаті стихійних лих (землетрусів, пожеж, вибухів, просідань, повеней тощо); реконструкції та модернізації будівель, оцінювання
фізичного та морального зноcу конструктивних елементів, вузлів і деталей; прийняття рішень щодо ремонту, посилення та відновлення конструкцій; визначення вартості основних фондів під час приватизації; оформлення заставленого банківського кредиту; технічної паспортизації будівель та споруд.
Обстеження будівель та інженерних споруд –найважливіша частина комплексу робіт щодо оцінювання технічного стану відповідальних будівельних конструкцій та будівлі в цілому.
Під час обстеження повинні бути встановлені наступні властивості та характеристики будівельних конструкцій: фактична несуча здатність, експлуатаційна придатність частин будівель та основ із метою використання цих даних для визначення їх подальшої експлуатації або розробки проєкту реконструкції. При цьому виконують пошук оптимальних варіантів конструктивно-планувального рішення, способів можливого підсилення несучих конструкцій із урахуванням технологічності, забезпечення мінімуму витрат праці, матеріальних ресурсів та часу на їх реалізацію. Оцінювання ступеню зношення конструкцій будівлі або інженерної споруди виконують, як правило, при технічному обстеженні, а також для прийняття ефективних та доцільних економічних (переоцінювання,
умови продажу, страхування тощо) рішень. Будівлі та споруди незалежно від класу наслідків (відповідальності) підвладні фізичному та моральному зносу.
Необхідність використання ефективних методів посилення будівельних конструкцій спонукає наукову спільноту до побудови раціональних моделей їх дійсного деформування. 

Біографії авторів

Наталія КОСТИРА, Національний авіаційний університет

доцент кафедри комп’ютерних технологій будівництва та реконструкції аеропортів,
к.т.н., доцент

Валентина БАКУЛІНА, Національний університет біоресурсів і природокористування України

старший викладач
кафедри будівництва

Посилання

Kaliukh I., Kosheleva N., Yakovenko I., Dzhalalov M., Kotlyar M. and Bashkirov G. Monitoring and mathematical modelling of the

pit construction impact on the subway tunnels during reconstruction of the Postal Square. 15th Int. Conf. Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment. Nov. 2021, Vol. 2021. P. 1–5. URL:

https://doi.org/10.3997/2214-4609.20215K2064

Yakovenko І.A., Bakulin Ye.A., Bakulina V.M. Classification methods of civil buildings reconstruction. Theoretical and scientific foundations of engineering: coll. mon. Boston: Primedia eLaunch, 2020. 180 р., pp. 70–96.

Бліхарський З.Я. Реконструкція та підсилення будівель та споруд : навч. пос. Львів: «Львівська політехніка», 2008. 108 с.

Клименко Є.В. Технічна експлуатація та реконструкція будівель і споруд: навч. пос. Київ, 2004. 304 с.

Журавський О.Д., Тимощук В.А. Розрахунок плоских залізобетонних плит, підсилених зовнішньою напруженою арматурою.

//Зб. наукю праць. Будівельні конструкції. Теорія і практика. 2017. № 1. C. 193–198.

https://doi.org/10.32347/2522-182.1.2017.193-198

Бабич Є.М., Караван В.В., Бабич В.Є. Діагностика, паспортизація та відновлення будівель і інженерних споруд : //підр. Рівне: «Волинські обереги», 2018. 176 с.

Барашиков А.Я., Малишев О.М. Оцінювання технічного стану будівельних та інженерних споруд :// навч. посіб. для студ. ВНЗ.

Київ, Основа, 2008. 320 с.

Klymenko Y., Grynyova I., Kos Z., Maksiuta O. Method for Determining the Residual Bearing Capacity of Damaged I-Beam Reinforced

Concrete Columns. //Lecture Notes in Civil Engineering. 2023. Vol. 290. P. 171–184.

https://doi.org/10.1007/978-3-031-14141-6_17

Blikharskyy Z., Lobodanov M., Vegera P. Investigation of defective reinforced concrete beams with obtained damage of compressed area of concrete. //Production Engineering Archives. 2022. Vol. 28(3). P. 225–232.

https://sciendo.com/pdf/10.30657/pea.2022.28.27

Karpiuk I., Karpiuk V., Hlibotskyi R., Posternak O. Load-Bearing Capacity of Damaged Concrete Beams with Basalt Plastic Fittings, Reinforced with External Fiber-Reinforced Plastics. //Lecture Notes in Civil Engineering. 2023. Vol. 290. P. 124–135.

https://doi.org/10.1007/978-3-031-14141-6_13

Barabash M. S., Kostyra N. O., Pysarevskiy B. Y. Strength-strain state of the structures with consideration of the technical condition and

changes in intensity of seismic loads //IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Volume 708.

URL: https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/708/1/012044

Kolchunov Vl.I., Yakovenko I.A. About the violation solid effect of reinforced concrete in reconstruction design of textile industry enterprises. //Izvestiya Vysshikh Uchebnykh Zavedenii, Seriya Teknologiya Tekstil'noi Promysh-lennosti. 2016. Vol. 363. Issue 3. P.

–263.

Kochkarev, D., Azizov, T., Azizova, A., Galinska, T. Designing of Standard Cross Sections of Composite Bending Reinforced Concrete Elements by the Method of Design Resistance of Reinforced Concrete.// Lecture Notes in Civil Engineering. 2021. Vol. 100. P. 202–211.

https://doi.org/10.1007/978-3-030-57340-9_25

Бамбура А.М., Павліков А.М., Колчунов В.І. та ін. Практичний посібник із розрахунку залізобетонних конструкцій за діючими

нормами України (ДБН В.2.6–98:2009) та новими моделями деформування, що розроблені на їхню заміну. //Київ: Толока, 2017. 627

с.

http://reposit.nupp.edu.ua/handle/PoltNTU/5380

Бакулін Є.А., Яковенко І.А., Бакуліна В.М. Інженерний захист та підготовка територій : навч. посіб. Київ: НУБіП України,

212 с.

ДБН В.1.2–12–2008. Будівництво в умовах ущільненої забудови. Вимоги безпеки. Київ,Мінрегіонбуд України, 2009. 32 с.

ДСТУ–Н Б В.1.2–18:2016. Настанова щодо обстеження будівель і споруд для визначення та оцінки їх технічного стану. Київ, ДП

«УкрНДНЦ», 2017. 47 с.

Головко Р., Слюсаренко Ю., Фесенко О. Комплексна оцінка технічного стану перекриття будівлі лікувально-діагностич-ного

комплексу лікарні «ОХМАТДИТ». //Зб.наук. праць Будівельні конструкції. Теорія і практика. 2020. № 7. C. 32–44.

https://doi.org/10. 32347/2522-4182.7.2020.32-44

Syvko I., Syvko R., Selimov A., Tytarenko V., Zharko L., Fesenko O. Peculiarities of structures inspection by the example of a three-chamber navigation lock in Zaporizhzhia city. //ACADEMIC JOURNAL Series: Industrial Machine Building, Civil Engineering. 2018. Vol. 2

(51). P. 132–138.

http://journals.nupp.edu.ua/znp/article/download/1304/1107

Костира Н.О., Малишев О.М., Бакуліна В.М. Особливості технічного обстеження та паспортизації прийнятих в експлуатацію

об’єктів будівництва. //Machinery & Energetics. Journal of Rural Production Research. 2019. Vol. 10. № 1. P. 165–169. URL:

http://dx.doi.org/10.31548/machenergy2019.01.165

Бакулін Є.А., Яковенко І.А., Бакуліна В.М. Визначення параметрів напруженодеформованого стану споруди башти силосу

та її конструктивних елементів за наслідками руйнування. //Achievements of Ukraine and EU countries in technological innovations and inventtion : coll. mon. Riga: “Baltija Publishing”, 2022. Р. 1–43.

https://doi.org/10.30525/978-9934-26-254-8-1

Barabash M.S. Some aspects of modelling nonlinear behaviour of reinforced concrete. //Strength of Materials and Theory of Structures. 2018. Vol. 100. P. 164–171.

http://nbuv.gov.ua/UJRN/omts_2018_100_15

Барабаш М.С., Костира Н.О., Томашевський А.В. Визначення напру-жено-деформованого стану та міцності пошкоджених несучих конструкцій інструментами ПК «ЛІРАСАПР». //Український журнал будівництва та архітектури. Дніпро. – № 1(007). –2022. –

С. 7-14.

https://doi.org/10.30838/J.BPSACEA.2312.220222.7.827

##submission.additionalFiles##

Опубліковано

2022-06-27

Як цитувати

КОСТИРА, Н. ., & БАКУЛІНА, В. . (2022). ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНІЧНОГО ОБСТЕЖЕННЯ ОБ’ЄКТІВ ПРИЛЕГЛИХ ДО ІСНУЮЧОЇ ЗАБУДОВИ. Будівельні конструкції. Теорія і практика, (12), 105–114. https://doi.org/10.32347/2522-4182.12.2023.105-114