ВИПРОБУВАННЯ КРУГЛОПУСТОТНОЇ ПЛИТИ ПЕРЕКРИТТЯ ІЗ ПІДРІЗКАМИ НА ОПОРАХ

Автор(и)

  • Андрій БЄЛОКОНЬ Державне підприємство «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій», Україна http://orcid.org/0000-0003-1840-2107
  • Людмила ЖАРКО Державне підприємство «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій», Україна http://orcid.org/0000-0002-5966-1060
  • Віктор ОВЧАР Державне підприємство «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій», Україна http://orcid.org/0000-0002-3896-2729
  • Олег ФЕСЕНКО Національний університет біоресурсів і природокористування України, Україна http://orcid.org/0000-0001-8154-2239

DOI:

https://doi.org/10.32347/2522-4182.11.2022.69-76

Ключові слова:

круглопустотна плита перекриття із підрізками;, випробування рівномірно розподіленим навантаженням;, руйнівне навантаження;, прогин;, несуча здатність;, тріщиностійкість.

Анотація

У статті розглянуто результати випробування круглопустотної залізобетонної попередньо напруженої плити перекриття    опалубочного формування ПК56.12-8AtVt із підрізками на опорах під дією рівномірно розподіленого навантаження.

Дослідження плити було проведено у випробувальному залі Державного підприємства «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій», за методикою, що запропонована в ДСТУ Б В.2.6-7.

Під час випробування вертикальне рівномірно розподілене навантаження по поверхні плити прикладалося за допомогою набору траверс і опорних пристроїв для завантаження, гідрав-лічних домкратів і насосної маслостанції з сило-вимірювачем.

Навантаження на плиту прикладали поетапно ступенями (частками) по 100 кг/м2. Після кожної ступені навантаження виконувався огляд поверхні плити в зоні випробувань з фіксуванням у журналі результатів вимірювання переміщень та можливих пошкоджень.

Вертикальні переміщення кутів плити на опорах вимірювали чотирма індикаторами годинникового типу ИЧ-10, а в середині прогону двома прогиномірами 6ПАО. Прогин плити в середині прогону визначали з урахуванням переміщення плити на опорах.

За результатами дослідження встановлено, що до прикладення навантаження 800 кг/м2 у плиті не було зафіксовано тріщин, ширина розкриття яких перевищувала граничні значення.

Несуча здатність плити була вичерпана при навантаженні 1280 кгс/м2, що перевищувало розрахункове навантаження у 1,6 рази. Руйнування плити відбулося по похилих перерізах у місцях улаштування підрізок.

За результатами випробування було встановлено, що круглопустотна залізобетонна плита перекриття ПК56.12-8AtVt із підрізками на опорах відповідає вимогам ДСТУ Б.В.2.6-2 щодо міцності, жорсткості та тріщиностійкості.

Біографії авторів

Андрій БЄЛОКОНЬ, Державне підприємство «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій»

інженер 1-ї категорії відділу  досліджень конструкцій будівель і споруд

Людмила ЖАРКО, Державне підприємство «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій»

старший науковий співробітник, к.т.н., доцент

Віктор ОВЧАР, Державне підприємство «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій»

старший науковий співробітник,
к.т.н. с.н.с

Олег ФЕСЕНКО, Національний університет біоресурсів і природокористування України

доцент кафедри будівництва,
к.т.н

Посилання

ДБН В.1.2-14:2018. Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель і споруд. – чинні від 2019-01-01. – Київ: Мінрегіон України, 2018. – 36 с.

Жарко, Л., Овчар, В., Тарасюк, В., Фесенко, О. До питання міцності і класу бетону на стиск в конструкціях. Наука та будівництво, 23(1), 2020, с. 27-35

https://doi.org/10.33644/ 01102

Бєлоконь, A., Жарко, Л., Овчар, В., Фесенко, О. Випробування нерозрізної залізобетонної балки з консолями та тріщинами підсиленої вуглепластиком. Наука та будівництво, 25(3), 2020, с. 47-54

https://doi.org/10.33644/scienceandconstruction.v25i3.5.

Бамбура, А., Бєлоконь, A., Борецька Н., Жарко, Л. Натурні випробування інноваційного рішення збірно-монолітного перекриття з пустотними попередньо напруженими плитами та прихованими ригелями. Наука та будівництво, 2 (12), 2017, с. 19-25

Барашиков, А., Колякова В., Блали М. Экспериментальные исследования трещиностойкости железобетонных балок, усиленных различными материалами." Міжв. н.-т. зб. наук. праць (будівницт-во) 2: 100-105.

Головко Р., Слюсаренко Ю., Фесенко О. Комплексна оцінка технічного стану перекриття будівлі лікувально-діагностичного комплексу лікарні «ОХМАТДИТ». Будівельні конструкції. Теорія і практика. – К.: КНУБА, 2020, № 7, с. 32-44

https://doi.org/10. 32347/2522-4182.7.2020.32-44

Syvko I., Syvko R., Selimov A., Tytarenko V., Zharko L., Fesenko O. Peculiarities of structures inspection by the example of a three-chamber navigation lock in Zaporizhzhia city. Збірник наукових праць. Серія: Галузеве машинобудування, будівництво / Полтавський національний технічний університет ім. Ю. Кондратюка Випуск 2 (51)’ 2018,с. 132-138

https://doi.org/10.26906/znp.2018. 51.1304

ДСТУ Б В.2.6-2:2009 Вироби бетонні і залізобетонні. Загальні технічні умови. – Чинний від 2010-10-01]. –К.: Мінрегіон України, 2010, 32 с. – (Національний стандарт України).

ДСТУ Б В.2-6-53:2008 Плити перекрит-тів залізобетонні багатопустотні для будівель і споруд. Технічні умови. – Чин-ний від 2010-01-01]. –К.: Мінрегіон Ук-раїни, 2009, 23 с. – (Національний стандарт України).

ДСТУ Б В.2.6-7-95 Вироби будівельні бетонні та залізобетонні збірні. Методи випробувань навантажуванням. Правила оцінки міцності, жорсткості та тріщино-стійкості: (ГОСТ 8829-94). – Чинний від 1996-01-01. – К.: Державний комітет Ук-раїни у справах містобудування і архіте-ктури, 1997, 30 с. – (Національний стандарт України).

ДСТУ-Н Б В.1.3-1:2009 Виконання ви-мірювань, розрахунок та контроль точ-ності геометричних параметрів. Наста-нова – Чинний від 2010-10-01.– К.: Мін-регіонбуд України, 2010, 108 с. – (Наці-ональний стандарт України).

##submission.additionalFiles##

Опубліковано

2022-12-26

Як цитувати

БЄЛОКОНЬ, А., ЖАРКО, Л. ., ОВЧАР, В. ., & ФЕСЕНКО, О. . (2022). ВИПРОБУВАННЯ КРУГЛОПУСТОТНОЇ ПЛИТИ ПЕРЕКРИТТЯ ІЗ ПІДРІЗКАМИ НА ОПОРАХ. Будівельні конструкції. Теорія і практика, (11), 69–76. https://doi.org/10.32347/2522-4182.11.2022.69-76