ВИЗНАЧЕННЯ ЗОНИ ТЕПЛОВОГО ВПЛИВУ ПОЖЕЖІ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ОБСТЕЖЕННЯ КОНСТРУКЦІЙ ПЕРЕКРИТТЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32347/2522-4182.10.2022.32-41

Ключові слова:

Пожежа, високотемпературні впливи, прогини плит, категорії технічного стану, підсилення плит

Анотація

Наведені результати дослідження технічного стану 14-ти кругло-порожнистих плит за серією ИИ-03-02 в межах підвального поверху двох під’їздів житлової будівлі після пожежі, тривалістю біля 8 годин. Від введення будівлі в експлуатацію до пожежі пройшло більше 40 років, і весь цей час плити перекриття підвалу знаходилися у неагресивному середовищі, але з підвищеною відносною вологістю, що позитивно вплинуло на підвищення міцності бетону типових плит. Огляд плит у суміжних приміщеннях за тривалий час експлуатації не виявив суттєвих дефектів від їх зволоження та недостатніх теплоізоляційних властивостей перекриття над підвальним поверхом.

В зоні обстеження в деяких плитах перекриття над підвалом виявили дефекти пов’язані з дією високої температури, яка знизила їх жорсткість.

Отримана інформації з обстеження необхідна для виконання перевірних розрахунків з визначення несучої здатності і жорсткості плит перекриття та їх порівняння з даними за результатами обстеження. Дані перевірних розрахунків потрібні і для обґрунтування необхідності проведення робіт з підсилення плит, для забезпечення їх подальшої нормальної роботи на діючі на першому поверсі експлуатаційні навантаження.

Для аналізу впливу на прогини плит постійних та корисних навантажень, розглянуті окремі їх дії і виконані перевірні розрахунки прогинів плит перекриття на чотири прийняті окремі стабільні режими нормальної експлуатації.

Побудована гістограма зміни фактичних прогинів плит перекриття над підвалом, за аналізом якою чітко відслідковується ділянка з найбільшими прогинами, що свідчить про розташування в цьому місці найбільших температур. Тобто, за рівнем вертикальних деформацій плит перекриттів можна визначати і відносний розподіл температур в їх межах. Прогини плит від дії високих температур слід розглядати як пошкодження, які перешкоджають нормальній експлуатації і суттєво знижують довговічність плит.

Розглянутий після пожежний стан плит показав, що практично за відсутності впливу на них корисних навантажень, отримані додаткові температурні прогини є більші за розрахункові, які отримані за перевірними розрахунками на дію повних експлуатаційних навантажень.

Також запропоновані різні варіанти підсилення як самих плит, так і швів між ними, для їх сумісної роботи на різні комбінації навантажень.  

Біографії авторів

Геннадій ГЛАДИШЕВ, Національний університет „Львівська політехніка”

доцент кафедри будівельних конструкцій та мостів,

к.т.н., доцент

Дмитро ГЛАДИШЕВ, Національний університет „Львівська політехніка”

доцент кафедри архітектурного проектування та інженерії,
к.т.н., доцент

Посилання

Клименко Є.В. Визначення технічного стану будівель і споруд // Збірник наукових праць „Будівельні конструкції”. Вип. 54, Київ: НДІБК, 2001. – С. 301-305.

Гладишев Д.Г. Дослідження технічного стану будівель, споруд та їх елементів: монографія. / Гладишев Д.Г., Гладишев Г.М. – //Львів. Видавництво Львівської політехніки, 2012. 304 с.

Віхоть С.І. Результати технічного обстеження громадської будівлі по вул. Уласа Самчука у м. Львові, / Віхоть С.І., Вибранець Ю.Ю., Мудрий І.Б., Бурченя С.П., // Вісник „Архітектура та будівництво”, серія „Технічні науки”. Вип. 2 (90), Рівне, НУВГП, 2020. – С. 144-154.

Гладишев Г.М. Аналіз причин та послідовності утворення дефектів в ребристих плитах, / Гладишев Г.М., Гладишев.Д. Г, Гладишев Р.Д. // Науково-технічний, виробничий та інформаційно-аналітичний журнал „Наука та будівництво”. №1(11), Київ: НДІБК, 2017. – С. 32 –38.

Banaszek A. Possibilities of use of uavs for technical inspection of buildings and

constructions., / Banaszek, A., Banaszek, S., & Cellmer, A.-// IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 95, No. 3, p. 032001). IOP Publishing.

Sarja A. Lifetime performance modeling of structures with limit state principles // Proc. of 2nd Intern. Symposium ILCDES 2003, Lifetime Engineering of Buildings and Civil Infrastructures. − Finland, Kuopio: Association of Finnish Civil Engineers, 2003. − P. 59-66.

Sarja A. Generalized lifetime state design of structures // Proc. of the 2nd Intern. Conf., Lifetime-Oriented Design Concepts, ICDLOS. − Germany: Ruhr-University Bochum, 2004. − Р. 51-60.

Шналь Т.М. Технічна діагностика та подальша експлуатація залізобетонних конструкцій після пожежі , /Шналь Т.М., Хоржевський В.І., Павлюк Ю.Е., Пархоменко Р.В. // Вісник НУЛП „Теорія і практика будівництва”. №144, Львів, Видавництво Львівської політехніки, 2002. – С. 184-189.

Отрош Ю.А. Оцінка технічного стану стін і перекриттів житлових будинків після пожежі // Збірник наукових праць „Галузеве машинобудування, будівництво”. Вип. 1 (46), Полтава, ПолтНТУ, 2016. – С. 212-220.

Отрош Ю.А. Розробка підходу до визначення технічного стану будівельних конструкцій при дії силових та високотемпературних впливів // Вісник ОДАБА „Будівельні конструкції”. Вип. 71, Одеса, ОДАБА, 2018. – С. 54-60.

ДБН В.1.2-14:2018. Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів. Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель і споруд. – Київ: Мінбуд України, 2019.

ДСТУ-Н Б В.1.2-18:2016. Настанова щодо обстеження будівель і споруд для визначення та оцінки їх технічного стану. – Київ, ДП „УкрНДНЦ”, 2017.

Колякова В. Про вимоги щодо статей, які публікуються у збірнику наукових

праць «Будівельні конструкції. Теорія і практика» //Будівельні конструкції. Теорія і практика. Зб. наук праць.- Київ: вип.6,2020.-С. 114-118.

https://doi.org/10.32347/2522-4182.6.2020.114-118

ДБН Б.В.2.6-98:2009. Конструкції будинків і споруд. Бетонні та залізобетонні конструкції. Основні положення. – Київ, Мінрегіонбуд України, 2011.

ДБН В.1.2-2:2006. Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об’єктів. Навантаження та впливи. Норми проектування. – Київ, Мінбуд України, 2006.

ДСТУ Б В.1.2-3:2006. Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об’єктів. Прогини і переміщення. Вимоги проектування. – Київ, Мінбуд України, 2006.

##submission.additionalFiles##

Опубліковано

2022-06-27

Як цитувати

ГЛАДИШЕВ, Г. ., & ГЛАДИШЕВ, Д. . (2022). ВИЗНАЧЕННЯ ЗОНИ ТЕПЛОВОГО ВПЛИВУ ПОЖЕЖІ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ОБСТЕЖЕННЯ КОНСТРУКЦІЙ ПЕРЕКРИТТЯ . Будівельні конструкції. Теорія і практика, (10), 32–41. https://doi.org/10.32347/2522-4182.10.2022.32-41