ОЦІНКА МІНЛИВОСТІ КРОКІВ АРМАТУРИ У МОНОЛІТНІЙ ЗАЛІЗОБЕТОННІЙ ОБОЛОНЦІ БАШТОВОЇ ПРОМИСЛОВОЇ СПОРУДИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32347/2522-4182.9.2021.45-53

Ключові слова:

Баштова промислова споруда;, мінливість кроків арматури;, монолітна залізобетонна оболонка.

Анотація

У роботі розглянута одна з можливих причин зниження експлуатаційної надійності монолітних тонкостінних несучих залізобетонних конструкцій існуючих промислових споруд по відношенню до їх проектного рішення. У якості цієї причини розглянута мінливість віддалей між осями стрижнів робочої арматури, яка при обстеженні таких конструкцій зустрічається досить часто.
Порівняння проектних рішень із якістю виконаних будівельно-монтажних робіт дають можливість виявити вплив неврахованих факторів при проектуванні монолітних тонкостінних залізобетонних конструкцій, які призводять
до зниження їх експлуатаційної придатності за рахунок мінливості характеристик міцності
бетону та фактичного поздовжнього і поперечного їх армування за рахунок мінливості кроків
робочої арматури на ділянках обстежених елементах. В процесі обробки результатів обстеження монолітних залізобетонних тонкостінних конструкцій, які сприймають зусилля різного рівня, виникає питання: який крок робочої арматури, з великої кількості фактично заміряних кроків, вибрати при перевірних розрахунках – середній чи максимальний, з запасом.
В діючих нормах, такий показник, як середнє значення міцності бетону, для розрахунку залізобетонних монолітних плитних конструкцій не фігурує, а використовується статистично обґрунтоване значення міцності бетону, яке
враховує нормовану його мінливість з 95% забезпеченням.
Нормативні документи статистично оцінують мінливість міцності арматури. При цьому, в них не враховується мінливість фактичного армування монолітних залізобетонних конструкцій, які підлягають реконструкції на додаткові навантаження, але які виконані без дотримання проектних віддалей між арматурою в цих конструкціях.
При виконанні перевірних розрахунків таких конструкцій на різні розрахункові ситуації,  для розробки робочих проектів для капітального ремонту, підсилення, реконструкції або демонтажу, слід визначитися, який фактично крок робочої арматури слід прийняти при вже інших визначених розрахункових параметрах розглянутої конструкції.

Авторами інструментально досліджені та статистично проаналізовані дані армування монолітної залізобетонної оболонки баштової споруди, що дало можливість обґрунтовано прийняти значення кроків арматури при перевірних розрахунках.

Біографії авторів

Геннадій ГЛАДИШЕВ, Національний університет „Львівська політехніка”

доцент кафедри будівельних конструкцій та мостів,
к.т.н., доцент

Дмитро ГЛАДИШЕВ, Національний університет „Львівська політехніка”

доцент кафедри архітектурного
проектування та інженерії,
к.т.н., доцент

Роман ЖУРАВЛЬОВ, Київський національний університет будівництва і архітектури

бакалавр кафедри залізобетонних та кам’яних конструкцій

Посилання

ДБН В.1.2-14:2018. Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів. Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель і споруд. – Київ: Мінбуд України, 2019.

Гладишев Г.М. Оцінка технічного стану залізобетонних конструкцій силосів корпусу №6 на заводі ВАТ „Миколаївце-мент”. Захист від корозії і моніторинг залишкового ресурсу промислових будівель, споруд та інженерних мереж // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Донецьк: САМК, 2003. – С. 386 – 394.

Гладишев Г.М., Гладишев Д.Г. Оцінка мінливості кроків арматури у монолітній залізобетонній плиті надсилосного перекриття // Вісник ДонНАБА. Збірник наукових праць “Сучасне промислове та цивільне будівництво”. Т. 1, №1. 2005р. С. 33 – 41.

Гладишев Д.Г., Гладишев Г.М. Дослідження технічного стану будівель, споруд та їх елементів: монографія. – Львів. Видавництво Львівської політехніки, 2012. 304 с.

ДСТУ-Н Б В.2.6-203:2015. Настанова з виконання робіт при виготовленні та монтажі будівельних конструкцій. – Київ, Мінрегіон України, 2015.

ДБН Б.В.2.6-98:2009. Конструкції будинків і споруд. Бетонні та залізобетонні кон-струкції. Основні положення. – Київ, Мінрегіонбуд України, 2011.

ДСТУ Б.В.2.6-4-95. Конструкції будинків і споруд. Конструкції залізобетонні. Магнітний метод визначення товщини захисного шару бетону і розташування армату-ри. – Київ, Держбуд України, 1995.

Zatar, W.A., Nguyen, H.D. & Nghiem, H.M. (2020). Ultrasonic pitch and catch technique for nondestructive testing of reinforced concrete slabs. Journal of Infrastruct Preserv Resil 1:12. doi: 10.1186/s43065-020-00012-z.

Michitaka Hori, Ryousuke Sana & Mochimitsu Komori. (2014). Estimation Method of the Positions of Reinforcing Steel Bars by using PulsedMagnetization. Journal of International Council on Electrical Engineering, 4:4, 315-319.

http://doi: 10.1080/22348972.2014.1101188.

Utsi Vincent & Utsi Erica. (2004). Measurement of reinforcement bar depths and diameters in concrete. Tenth International Conference on Ground Penetrating Radar, 659 - 662. doi: 10.1109/ICGPR.2004.179831.

ДБН В.3.1-2:2016. Ремонт і підсилення несучих і огороджуючих будівельних конструкцій та основ будівель і споруд. – Київ, ДП „”УкрНДНЦ”, 2017.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-28

Як цитувати

ГЛАДИШЕВ, Г. ., ГЛАДИШЕВ, Д., & ЖУРАВЛЬОВ, Р. . (2021). ОЦІНКА МІНЛИВОСТІ КРОКІВ АРМАТУРИ У МОНОЛІТНІЙ ЗАЛІЗОБЕТОННІЙ ОБОЛОНЦІ БАШТОВОЇ ПРОМИСЛОВОЇ СПОРУДИ. Будівельні конструкції. Теорія і практика, (9), 45–53. https://doi.org/10.32347/2522-4182.9.2021.45-53