ІНФОРМАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ СТАЛЕВОЇ БУДІВЛІ З ПІДВИЩЕНИМИ ВИМОГАМИ ЖОРСТКОСТІ

Автор(и)

  • Олексій БЕНЗЕЛЬ Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна http://orcid.org/0000-0002-1240-0779
  • Людмила ЛАВРІНЕНКО Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна http://orcid.org/0000-0001-5601-0943

DOI:

https://doi.org/10.32347/2522-4182.9.2021.30-44

Ключові слова:

промислова будівля, BIM-технології;, 3Dмоделювання;, металеві конструкції;

Анотація

У представленій роботі наведено аналіз та практична оцінка  рівня інтеграції просторової моделі сталевого каркасу в BIM-cередовище проектування, засобів і інструментів проектування просторової моделі будівлі із специфічними вимогами. Проведення таких досліджень зумовлене необхідністю підвищення інвестиційної привабливості сталевого будівництва, популяризації ВІМ-моделювання та переходу на одностадійне проектування металевих конструкцій.

В дослідженні розглянуто конструктивне рішення промислової будівлі з підвищеними вимогами жорсткості. Інструментом моделювання будівлі обрано Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2021. Змодельовано стержньову схему каркасу з навантаженнями. Аналіз деформативності моделі дозволив встановити необхідність розміщення в’язей по фасадним граням та покриттю основного об’єму будівлі. Складені відомості про перерізи елементів та  навантаження на фундаменти.

Для подальшого розрахунку і розробки креслень КМ-3D  і КМД-3D було використано 3D моделювання вузлів з передачею інформаційної моделі в ПК Тekla Structures. Концепція ВІМ реалізована шляхом інтеграції  Tekla Structures з  розрахунковим комплексом  IdeaStatica. 

Встановлено, що зв’язка ПК Тekla з  розрахунковим комплексом  IdeaStatica є раціональною  для конструювання та розрахунків будівель і споруд в 3D просторі. Отримані результати можуть ефективно використовуватися для аналізу сталевих споруд та створення креслень КМ-3D  і КМД-3D, а також надають можливість розроблення креслень КМ-КМД-3D.

Біографії авторів

Олексій БЕНЗЕЛЬ, Київський національний університет будівництва і архітектури

магістр кафедри металевих та дерев’яних конструкцій

Людмила ЛАВРІНЕНКО, Київський національний університет будівництва і архітектури

доцент кафедри металевих та дерев’яних конструкцій,
к.т.н., доцент

Посилання

Білик А.С., Беляєв М.А. ВІМ-моделювання:огляд можливостей та перспективи в Україні. Промислове будівництво та інженерні споруди, 2015. №2. С. 93–15

ДСТУ-Н Б А.2.4-44 Настанова з розроб-лення проектної та робочої документації металевих конструкцій. Креслення конс-трукцій металевих деталювальні (КМД). К., Мінрегіон України, 2013. 22с.

ДСТУ Б А.2.4-43 Правила виконання проектної та робочої документації металевих конструкцій. К., Мінрегіон України, 2009. 37 с.

ДСТУ ISO 29481-1:20 (ISO 29481-1:2016, IDT) Інформаційні моделі будівель. Настанова з доставляння інформації (Проект. Перша редакція) . ДП УкрНДНЦ. 54 с.

ДСТУ ISO/TS 12911:20 (ISO/TS 12911:2012, IDT) Загальні принципи розроблення стандартів будівельного інфор-маційного моделювання (ВIM) (Проект. Перша редакція) ДП УкрНДНЦ. 57 с.

ДСТУ Б А.2.4-7:2009. Правила виконання архітектурно-будівельних робочих крес-лень. К., Мінрегіонбуд України, 2009. 71 с.

ДСТУ Б А.2.4-4:2009. Основні вимоги до проектної та робочої документації. К., Мінрегіонбуд України, 2009. 68 с.

Барабаш М. С. Компьютерное моделирование процессов жизненного цикла объек-тов строительства. Монография. К., Сталь, 2014. 301 с.

F. Hossain. Advanced Building Design. Sustainable Design and Build, 2019.592 р.

S. Kubba. Building Information Modeling (BIM). Handbook of Green Building Design and Construction (Second Edition), 2017. Pр. 227– 256.

А. Koutamanis. Building information modeling for construction and demolition waste minimization. Advances in Construction and Demolition Waste Recycling, 2020. 592 р.

T. Budko, L. Lavrinenko. Structural Analy-sis and 3D Timber Spatial Structure Model-ing. Building Constructions. Theory and Practice. V.8 (2021). Рр.4-16.

https://doi.org/10.32347/2522-4182.8.2021.4-16

S. Azhar, J. Brown, R. Farooqui. BIM-based Sustainability Analysis: An Evaluation of Building Performance Analysis Software // http://ascpro.ascweb.org/ chair /paper /CPRT125002009.pdf

Лавріненко Л.І., Уманець Д.В. Особливості проектування та аналіз конструктивного рішення металевого купольного пок-риття аквапарку. Містобудування та те-риторіальне планування. КНУБА, 2013. Вип. 50. С. 328 – 336

Лавріненко Л., Некора В. Дослідження нагрівання сталевої балки з гофрованою стінкою в умовах пожежі. //Зб. наук. праць Будівельні конструкції. Теорія і практика. Вип.6 (2020) C.12 – 21.

https://doi.org/10.32347/2522-4182.6.2020.12-21

H. Ashcraft, D. R.Shelden. BIM implemen-tation strategies. Gehry technologies 2007

Барабаш М.С., Бойченко В.В., Палиенко О.И. Информационные технологии ин-теграции на основе программного ком-плекса САПФИР. К., Сталь. 2012. – 485 с.

Козлов И.М. Оценка экономической эф-фективности внедрения информационного моделирования зданий. Архитектура и современные информационные техноло-гии. AMIT: электрон.журн. 2010. 1(10).

Адаменко В. М. Досвід застосування ВІМ-технологій при проектуванні і розрахунках сталевих та залізобетонних конструкцій. Матеріали доповідей Першої всеукраїнської науково-практичної кон-ференції «BIM-технології в будівництві: досвід та інновації». 2021. С.13–16.

J. Sinopoli. Design, Construction, and Ren-ovations. Smart Building Systems for Architects, Owners and Builders. 2010. Рр. 139 – 158.

Thermal effect of a fire on a steel beam with corrugated wall with fireproof mineral-wool cladding /V. Nekora, S. Sidnei, T. Shnal, O. Nekora, L. Lavrinenko, S. Pozdieiev// Eastern-European Journal of En-terprise Technologies. №5/1 (113). 2021, р.24-32

https://doi.org/10.15587/1729-061.2021.241268

Лавріненко Л.І., Будко Т.Г. Застосу-вання методів і моделей ВІМ-технологій при проектуванні купольного покриття аквапарку з дерев’яними арками. Сучасні будівельні конструкції з металу та деревини: Збірник наукових праць , ОДАБА , 2021, вип.25, с. 72-84

https://doi.org/10.31650/2707-3068-2021-25-72-84

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-28

Як цитувати

БЕНЗЕЛЬ, О., & ЛАВРІНЕНКО, Л. . (2021). ІНФОРМАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ СТАЛЕВОЇ БУДІВЛІ З ПІДВИЩЕНИМИ ВИМОГАМИ ЖОРСТКОСТІ. Будівельні конструкції. Теорія і практика, (9), 30–44. https://doi.org/10.32347/2522-4182.9.2021.30-44