Особливості реконструкції зовнішніх фасадних елементів

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32347/2522-4182.8.2021.109-117

Ключові слова:

Відновлювальний ремонт, експлуатація, підсилення балконної плити, реконструкція, «глухий» анкер

Анотація

В статті розглянуті актуальні питання реконструкції найбільш вразливих, з точки зору експлуатації, елементів будівель та споруд – фасадних несучих елементів, виносів та балконів. Актуальність теми дослідження визначається розповсюдженістю дефектів даного типу конструкцій, які виникають в процесі будівництва, експлуатації та відновлювального ремонту.

Наведено приклади типових проєктно-конструкторських рішень балконів та проаналізовано фактори впливу на лабільність будівельних конструкцій даного типу в залежності від джерел їх виникнення та етапу життєвого циклу будівлі та самої конструкції.

Описані види експлуатаційних навантажень та типові деформаційні процеси в конструкціях балконів та проєктно-конструкторські рішення, які спрямовані на нівелювання негативних наслідків впливу на конструкції факторів зовнішнього середовища, організаційно-технологічних помилок при зведенні та експлуатації, а також сполучення зазначених факторів, що можуть призвести до зниження експлуатаційних характеристик та несучої спроможності конструкцій, що розглядаються.

Визначені найбільш ефективні, з конструктивної, економічної та організаційної  точок зору, рішення для реконструкції та відновлення різних типів зовнішніх елементів фасадів, балконів.

В статті наголошується на важливості забезпечення відповідності характеристик зовнішніх елементів фасадних конструкцій шляхом створення регламентів обслуговування конструкцій на основі державних нормативних документів та методиці раціонального вибору відповідних систем технологій для реконструкції та відновлення такого важливого для нормальної експлуатації цивільних будівель та споруд конструктивного елемента як балконні конструкції різних типів.

Біографії авторів

Ганна Шпакова, Київський національний університет будівництва і архітектури

професор кафедри будівельних технологій

д.е.н.,доцент.

Андрій Шпаков, Київський національний університет будівництва і архітектури

доцент кафедри менеджменту в будівництві

к.т.н., доцент

Посилання

Ruffert, G. (2016). Schäden an Betonbau-werken: Ursachen – Analysen – Beispiele mit 79 Abbildungen. Verlagsgesellschaft, Rudolf Muller, GmbH. Köln-Braunsfeld..

Witzany J., Brožovský J., Čejka Т., Kroftová К. a Zigler R. (2015). The Application of Carbon Composites in the Rehabilitation of Historic Baroque Vaults. Polymers. MDPI Open Access Publishing, 7(12), s. 2670-2689.

Setareh M., Darvas R. (2017). Concrete Structures. Springer International Publishing Switzerland. Р. 680.

https://doi.org/10.1007/978-3-319-24115-9.

Шпакова Г.В. Застосування ВІМ при функціональній трансформації об’єктів в період експлуатації із використанням рециклінгу. Будівельне виробництво. Київ: НДІБВ, 2019. Вип. 67. С. 75-78.

Bassam A. Tayeh, Ahsen Maqsoom (2020). Factors affecting defects occurrence in the construction stage of residential buildings in Gaza Strip. SN Applied Sciences vol. 2, Article number: 167. –

https://link.springer.com/article/10.1007/s42452-020-1959-1.

Grunau Е. В. (2008). Verhinderung von Bauschäden. Verlagsgesellschaft Rudolf Müller. – Köln, Braunsfeld.

Delgado J. M. P. Q. Durability of Concrete Structures (2021). Springer, Cham, Р. 171. DOIhttps://doi.org/10.1007/978-3-030-62825-3.

Gernay, T. (2016). Fire performance of columns made of Normal and high strength concrete: A comparative analysis. Key Engineering Materials, 711, рр. 564-571. Trans Tech Publications.

Konečný, P., Brožovský, J. a Ghosh, Р. (2011). Modelování vlivu chloridů na vznik trhlin v železobetonu programem KOROZEENECK. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Technical University of Ostrava. Civil engineering series. Ostrava: Vysoká škola báňská, XI(1), s. 205-212.

Мальганов, А.И., Плевков, В.С., Полищук А.И. Восстановление и усиление строительных конструкций аварийных и реконструируемых зданий. Атлас схем и чертежей. Томск, 1990. C. 314.

Kubečka K. (2010). Transactions of the VŠB - Technical University of Ostrava, Civil Engineering Series, 1, 27.

Kraus M., Vondráčková T., Nývlt V. (2017). Defects, faults and accidents of con-temporary constructions // MATEC Web of Conferences 93 47, 03004.

DOI: 10.1051/matecconf/20179303004.

Panasyuk V.V.. Marukha V.I.,

Sylovanyuk V.P. Injection Technologies for the Repair of Damaged Concrete Structures (2014). Springer Science+Business Media Dordrecht. XI, Р. 273.

DOI: https://doi.org/10.1007/978-94-007-7908-2.

Шпакова Г.В. Еколого-економічний механізм розвитку біосферосумісного будівництва в Україні: теорія, методологія, практика [Текст]: монографія. К.: Видавничий дім «АртЕк», 2019. 340 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-29