ВИЗНАЧЕННЯ КОЕФІЦІЄНТА РОЗРАХУНКОВОЇ ДОВЖИНИ СТЕРЖНЯ ШАРНІРНО ЗАКРІПЛЕНОГО В НИЖНІЙ ЧАСТИНІ

Автор(и)

  • Serhiy Bilyk Київський національний університет будівництва і архітектур, м. Київ, Україна
  • A Bilyk Київський національний університет будівництва і архітектур, м. Київ, Україна
  • T Klushnichenko Київський національний університет будівництва і архітектур, м. Київ, Україна
  • L Dzhanov Київський національний університет будівництва і архітектур, м. Київ, Україна

DOI:

https://doi.org/10.32347/2522-4182.2.2018.162-169

Ключові слова:

Критична сила, коефіцієнт розрахункової довжини, рівняння стійкості, метод початкових параметрів, стержень, шарнір, пружні опори.

Анотація

У статті приведено загальне рішення рівняння стійкості стержня шарнірно закріпленого на нижньому кінці та пружно закріпленого на верхньому кінці. Надано обґрунтування отриманого узагальненого критерію стійкості та наведено рішення тестових задач.

Біографії авторів

Serhiy Bilyk, Київський національний університет будівництва і архітектур, м. Київ

д.т.н., проф.,

A Bilyk, Київський національний університет будівництва і архітектур, м. Київ

к.т.н., доц.,

T Klushnichenko, Київський національний університет будівництва і архітектур, м. Київ

ст.викл

L Dzhanov, Київський національний університет будівництва і архітектур, м. Київ

магістр

Посилання

Timoshenko S.P., Gere J.M., 1961. Theory of Elastic Stability, McGraw Hill Kogakusha Ltd., New York.

Баженов В.А. Будівельна механіка і теорія споруд. Нариси з історії / В.А. Баженов, Ю.В. Ворона, А.В. Перельмутер. – К.: Каравела, 2016. – 428 с26.

Киселев В.А. Строительная механика: Специальный курс. Динамика и устойчивость сооружений 3-е изд., испр, и доп. — М.: Стройиздат, 1980. — 616 с.

Bilyk S., 2006. The peculiarities of buckling and strength analysis of

frame elements of I-shaped cross-section with variable web height. Progress in Steel, Composite and Aluminium Structures. Proceeding of the XI international conference on metal structures (ICMS-2006), Pzeszow, Poland, 21-23 June, 144-145.

Bilyk S., 2016. Determination of critical load of elastic steel column based on experimental data/ S.Bilyk // Underwater technologies. Industrial and civil engineering. 2016. Vol. 04, 8996.

Білик С. І. Раціональні сталеві каркаси малоенергоємних будівель із двотаврів змінного перерізу : дис. доктора. техн. наук : 05.23.01 /C.І. Білик – Київ, 2008. – 460 c.

Снитко Н.К. Расчет сжато-изогнутых стержней. Проект и стандарт, 1938, № I, с.28-31.

Білик С.І. Залишкові напруження в сталевих холодно-гнутих швелерах / Білик С.І., Білик А.С., Усенко М.В., Куземко В.В., Нужний В.В. // Строительство, материаловедение, машиностроение: Сб. науч. трудов. Вып.№61. - Дн-вск., ПГАСА, 2011.-C.43-49.

Білик С.І. Білик А.С. Коефіцієнт стійкості центрально-стиснутих сталевих елементів з урахуванням початкових деформацій та геометричних недосконалостей / Білик С.І., Білик А.С.// Строительство, материаловедение, машиностроение: Сб. науч. трудов. Вып.№82. - Дн-вск., ПГАСА, 2015.-C.32-37.

Білик С.І. Білик А.С., Усенко М..В., Золотопольський О.Є. Стійкість холодногнутих швелерів з урахуванням пластичних властивостей мало вуглецевих сталей //Збірник наукових праць Українського науково-дослідного та проектного інституту сталевих конструкцій імені В.М. Шимановського. Вип.7. – К.: Вид-во «Сталь», 2011. – С.26-35.

Бутенко Ю.И. (ред.) Строительная механика. Руководство к практическим занятиям. – Ю.И. Бутенко К.:Вища школа, 1984 . –328с.

Білик С.І. Порівняння о місцевої стійкості стінок двотаврових балок за ДБН В.2.6-198-2014 і Єврокодом 3 (ДСТУ-Н Б EN 1993-1-1:2010) при пружній роботі сталі/ С.І. Білик, Л.І. Лавриненко, Н. Альтайе // Будівельні конструкції. Теорія і практика. Зб. наук. пр. Вип. 1. – Київ. МОН України, КНУБ, 2017. – С. 36–47.

Білик С.І. Теоретичне порівняння фактора стійкості і коефіцієнта поздовжнього згину центрально-стиснутих сталевих колон з урахуванням початкових деформацій та вигинів//Збірник наукових праць Українського науково-дослідного та проектного інституту сталевих конструкцій імені В. М. Шимановського. Вип. 15. – К. : Вид-во «Сталь», 2015. – С. 48-61

##submission.downloads##

Як цитувати

Bilyk, S., Bilyk, A., Klushnichenko, T., & Dzhanov, L. (2018). ВИЗНАЧЕННЯ КОЕФІЦІЄНТА РОЗРАХУНКОВОЇ ДОВЖИНИ СТЕРЖНЯ ШАРНІРНО ЗАКРІПЛЕНОГО В НИЖНІЙ ЧАСТИНІ. Будівельні конструкції. Теорія і практика, (2), 162–169. https://doi.org/10.32347/2522-4182.2.2018.162-169