Оцінка надійності будівлі на прикладі житлового будинку

Автор(и)

  • Kateryna Lуsnуtska Асистент кафедри реконструкції аеропортів та автошляхів, Навчально-науковий інститут аеропортів., Ukraine https://orcid.org/0000-0001-5496-6968
  • Valeriy Pershakov Доктор технічних наук, професор кафедри реконструкції аеропортів та автошляхів, Навчально-науковий інститут аеропортів, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-3428-9407

DOI:

https://doi.org/10.32347/2522-4182.3.2018.58-67

Ключові слова:

Надійність, кількісні показники, фактичний технічний стан, руйнування.

Анотація

Аналіз аварійності будівельних об’єктів різного рівня відповідальності та функціонального призначення, що трапилися в Україні з 1997 року за статистичними даними при перерахуванні їхньої частоти на середню кількість аварій у рік становить 5x10-5 [1]. Така щільність потоку аварій будівель та споруд в Україні майже в десять разів перевищує показники країн західної Європи. У зв'язку зі зношенням великої кількості будівель та споруд зростають обсяги робіт з їх технічного обстеження. Необхідність проведення таких робіт виникає у разі: усунення недоліків, допущенних при проектуванні, виготовленні, будівництві та експлуатації будівель, у разі ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій природнього чи техногенного характеру, у разі реконструкції та модернізації будівель, при виявленні необхідності проведення ремонтних робіт, при паспортизації будівель та споруд, при їх приватизації та ін. [2]. Отже на певному етапі життєвого циклу усі будівлі та споруди потребують достовірного оцінювання їх технічного стану [3, 4]. Об’єктом дослідження було вибрано частково руйнований в результаті аварії 4-х поверховий житловий будинок. Аналіз фактичного технічного стану об'єкта виконувався у чотири етапи [5].  перший етап – аналіз об'єкта ( вивчення вихідних даних та проектної документації) та візуальне обстеження; другий етап – проведення натурних інструментальних досліджень; третій етап – аналіз напружно-деформованого стану об'єкта, перевірочні розрахунки будівельних конструкцій на предмет можливості відновлення зруйнованих конструкцій та подальшої експлуатації; четвертий етап - опрацювання проведених досліджень та визначення фактичного технічного стану об’єкта. В роботі розгорнуто описано проведеня кожного з етапів дослідження та отримані результати. Проаналізовано причини руйнувань житлової будівлі та наведено ряд рекомендацій щодо її відновлення.

Посилання

Бакулін Є. А. Визначення надійності будівель підвищеного роівня відповідальності з урахуванням факторів ризику: дис. … кандидата техн. Наук: 05.23.01/ Є. А. Бакулін. – Київ, 2010. – 197 с.

Барашиков А. Я. Оцінювання технічного стану будівель та інженерних споруд/ А. Я. Барашиков, О. М. Малишев: Навч. пос. для студ. вищих навч. закл. – К.: Основа, 2008.– 320 с.

Бондаренко В. М. Износ, повреждения и безопасность железобетонных сооружений / В. М. Бондаренко, А. В. Боровских. – М.: ИД Русанова, 2002, - 144 с.

Еремеев П. Г. Предотвращение лавинообразного (прогрессирующего) обрушения несущих конструкций уникальных большепролетных сооружений при аварийных воздействиях / П. Г. Еремеев // Строителная механика и расчет сооружений. – 2006. - №2. – С. 65-72.

Червинський Я. Й. Дослідження технічного стану будівель та споруд при небезпечних геологічних процесах / Я. Й. Червинський, О. О. Петраков, М. Л. Зоценко, Ю. Л. Винников // Журнал «Наука та будівництво», 2014 – №2. – С. 17-24.

Перельмутер А. В. Избранные проблемы надежности и безопасности строительных конструкций. – Киев: Изд-во УкрНИИпроектстальконструкция, 2000.—216 с.

Перельмутер А. В. Эксплуатационная надежность конструкций зданий, сооружений и нормы проектирования при реконструкции / А. В. Перельмутер. – К.: «Знание», 1991. –19 с.

Ройтман А. Г. Предупреждение аварий жилых зданий / А. Г. Ройтман. – М.: Стройиздат,1990. – 240 с.

Ройтман А. Г. Надежность конструкций эксплуатируемых зданий. – М.: Стройиздат, 1985. – 175 с.

Тамразян А.Г. Анализ риска обрушения зданий и сооружений от критических дефектов и различных техногенных воздействий /А. Г. Тамразян. – М.:МГСУ, 2004. – 106 с.

Шапиро Г. И. Защита от прогрессирующего обрушения жилых домов первого периода индустриального домостроения /Г.И. Шапиро, Л. В. Обухова, Ю. А. Эйсман, Е. В. Сиротина // Промышленное и гражданское строительство. – 2006. - №4. – С. 32-39.

Еремеев П. Г. Предотвращение лавинообразного (прогрессирующего) обрушения несущих конструкций уникальных большепролетных сооружений при аварийных воздействиях / П. Г. Еремеев // Строителная механика и расчет сооружений. – 2006. - №2. – С. 65-72.

Римшин В. И. Обследование и испытание зданий и сооружений / [Козачек В. Г., Нечаев Н. В., Нотенко С. Н. и др.] ; под ред. В. И. Римшина. - М.: Высш. шк., 2004.-447 с.

Кліменко В. З. Випробування та обстеження будівельних конструкцій і споруд: підр. /В. З. Кліменко, І. Д. Бєлов. - К.: Основа, 2005. — 204 с.

Тетиор А. Н. Обследование и испытание сооружений / А. Н. Тетиор, В. Н. Помаранец. — К. : Выш. шк., 1988. — 207с.

Малишев О. М. Технічне обстеження та нагляд за безпечною експлуатацією будівель та інженерних споруд / Малишев О. М., Віроцький В. Д. , Нілов О. О. та ін.; за ред. О. М. Малишева і Державного підприємства «Головний навч.-метод. центр» України. — К.: Відлуння, 2007. — 708 с.

ДСТУ-Н Б В.1.2-18:2016 Настанова що до обстеження будівель і споруд для визначення та оцінки їх технічного стану. – Київ «УкрНДНЦ» – 2017.

Боговис В. Е. Лира 9.4. Примеры расчета и проектирования. Уч. пос./ В. Е. Боговис, Ю. В. Гензерский, Ю. Д. Гераймович, А. Н. Куценко, Д. В. Марченко, Д. В. Медведенко, Я. Е. Слободян, В. П. Титок/ Киев: из-во «Факт», 2008. – 280 с.

Городецкий А. С. Компьютерные модели конструкцій / А. С.Городецкий, И. Д. Евзеров. – Киев: из-во «Факт», 2007. – 394 с.

ДБН В.2.1-10-2009. Основи та фундаменти споруд. Основні положення проектування - Мінрегіонбуд України. Київ, 2009.

##submission.downloads##