ДОСЛІДЖЕННЯ КОРОЗІЙНО-МЕХАНІЧНОЇ СТІЙКОСТІ АРМАТУРНИХ СТАЛЕЙ, ПРИЗНАЧЕНИХ ДЛЯ ЕКСПЛУАТАЦІЇ В ГІДРОТЕХНІЧНИХ СПОРУДАХ

Автор(и)

  • Володимир ГОЦ Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна http://orcid.org/0000-0001-7702-1609
  • Валерій МАКАРЕНКО Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна http://orcid.org/0000-0001-6668-3957
  • Оксана БЕРДНИК Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна http://orcid.org/0000-0001-5321-3518

DOI:

https://doi.org/10.32347/2522-4182.13.2023.89-98

Ключові слова:

Корозія руйнування;, наводнення;, тріщиностійкість;, витривалість;, втомлена міцність.

Анотація

Згідно аналітичного огляду можна сказати, що при тривалому терміні експлуатації залізобетонних конструкцій гідротехнічних споруд їх окремі елементи наприклад арматурні стрижні руйнуються внаслідок недостатньої втомно-корозійної міцності металу арматури.
Вони виникають здебільшого під дією основних змінних навантажень – згину, коливань залізобетонних плит, механіко-ерозійних дій середовища.
Основними причинами руйнування арматури є її розрив та втомлюваність внаслідок багаторазової дії силових факторів. Особливо інтенсивно
руйнується поверхнева зона арматури в з’єднанні з бетоном унаслідок слабкої міцності зчеплення. Однією з причин руйнування з’єднань
арматури з бетоном може бути також застосування низько міцних арматурних сталей.
Підвищення корозійно-механічної надій-ності залізобетонних конструкцій гідротехнічних споруд можливо за рахунок використання: для
виготовлення арматурних стрижнів які є основною силовою структурою залізобетону економно модифікованих легованих сталей, які проходять складну термічну обробку і які характеризуються високими корозійно-втомними власти востями при роботі в агресивних середовищах при циклічних (знакозмінних) навантаженнях.
Досліджена стійкість проти СКРН, ВІР і корозійно-механічної втомності арматурних сталей призначених для будівельної промисловості. Встановлено, що дослідні сталі, економно модифікована РЗЕ, міддю нікелем особливо хромом ніобієм і ванадієм задовольняють вимогам Міжнародного стандарту NACE MR 0175-96 по хімічному складу і механічним властивостям, а сталі марок 10ХСНДА і 20Ф не мають достатньо високого спротиву СКРН (граничні напруження < 0.8∙σ0.2min) і корозійно-втомному руйнуванню, причому сталі марок 20Ф і 06Г2Б показали низький спротив ВІР (CLR > 6% і CTR >3%).
Отже, слід проводити повний (1005-вий) вхідний контроль корозійно-механічної стійкості усіх матеріалів, які залучені до виготовлення залізобетонних конструкцій гідротехнічного призначення для експлуатації в сірководеньвмісних середовищах.

Біографії авторів

Володимир ГОЦ, Київський національний університет будівництва і архітектури

професор кафедри технології будівельних конструкцій і виробів,
д.т.н., професор

Валерій МАКАРЕНКО, Київський національний університет будівництва і архітектури

 професор кафедри технології будівельних конструкцій і
виробів
д.т.н., професор

Оксана БЕРДНИК, Київський національний університет будівництва і архітектури

доцент кафедри технології будівельних конструкцій і виробів
к.т.н., доцент

Посилання

Makarenko, V. D., & Morgun, I. D. (1991). Special features of the effect of barium on the mechanical properties of metal deposited in welding with calcium fluoride electrodes. Welding International, 5(9), 726-728.

Gots V.I., Lastivka O.V., Berdnyk O.Yu., Tomin O.O., Shilyuk P.S. Corrosion resistance

of polyester powder coatings using fillers of various chemical nature. – Key Engineering Materials.–Vol.864.115-121 (Scopus) https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/KEM.864.115

https://www.scintific.net/KEM.864.115

Berdnyk O Yu, Lastivka O V, Maystrenko A A, Amelina N O. Processes of structure formation and neoformation of basalt fiber in an alkaline environment. – IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering. – Innovative Technology in Architecture and Design (ITAD 020). – Vol. 907. – 012036. (Scopus)

https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/907/1/012036/pdf

Pokhodnya, I. K., Ponomarev, V. E.,Milichenko, S. S., Skorina, N. V., Makarenko,

V. D., Marchenko, A. E., & Gorpenyuk, V. N. (1987). Effects of type of binder and its composition on the welding and properties of electrodes with basic coatings. Welding International, 1(2),p.116-118.

Jun Z. Application and research status of concrete canvas and its application prospect in emergency engineering. /Wei X., Xingzhong W., Lihai S., Jiang W. //Journal of Engineered Fibers and Fabrics. 2020. 15 р.

Makarenko V. Hydrate Formations Modeling for the Oil and Gas Facilities Reconstruction. /Makarenko V.,Vynnykov Y., Liashenko A.,Petrash O //Proceedings of the 2nd International Conference on Building Innovations. ICBI 2019. Lecture Hydrate Formations Modeling for the Oil and Gas Facilities Reconstruction Notes in Civil Engineering, vol 73. Springer, Cham. – p. 651-658.

Xu J. Synthesis and properties of cotton fabric functionalized by dimethyl phosphite and perfluorohexyl group grafted graphene oxide. /Zhang J., Xu J., Zhang Z., Zhang H. //Pigment and Resin Technology. 2020. Vol. 48 (6). рр. 515-522

Shi F. Study on UV-protection and hydrophobic properties of cotton fabric functionalized by graphene oxide and silane coupling agent. /Xu J., Zhang Z. //Pigment and Resin Technology. 2019. Vol. 48 (3). рр. 237-242.

Choi K. Fire protection behavior of layer-bіlayer assembled starch-clay multilayers on

cotton fabric. /Seo S., Kwon H., Kim D., Park Y.T. //Journal of Materials Science. 2018. Vol.

(16). рр. 11433-11443.

Dolez P.I. A quantitative method to compare the effect of thermal aging on the mechanical performance of fire protective fabrics. /Tomer N.S., Malajati Y. //Journal of Applied Polymer Science. 2019. Vol. 136 (6). 47045. 7 р.

Zhou S. Flame Retardancy and Mechanism of Cotton Fabric Finished by Phosphorus

Containing SiO2 Hybrid Sol. /Huangfu W. ou F., Li D., Fan D. //9th International

Conference on Fire Science and Fire Protection Engineering. 2019. 9055847. 7 р.

Kundu C.K. Sol-gel coatings from DOPOalkoxysilanes: Efficacy in fire protection of

polyamide 66 textiles. /Song L., Hu Y. //European Polymer Journal. 2020. Vol. 125.

Malucelli G. Sol-Gel and layer-by-layer coatings for flame-retardant cotton fabrics:

Recent advances. //Coatings. 2020. Vol. 10 (4). pp. 333.

Vachnina T.N. Improvement of fire protection of wood board and textile materials for premises with a massive stay of people. /Susoeva I.V., Titunin A.A. //IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2020. Vol. 962 (2). 022008.

Dietzel Y. Development of a environmentally friendly, halogen-free flame-retardant coating on the basis of high-performance submicron metal hydroxides. //Gummi, Fasern, Kunststoffe. 2015. Vol. 68 (7). рр. 490-496.

##submission.additionalFiles##

Опубліковано

2023-12-23

Як цитувати

ГОЦ, В. ., МАКАРЕНКО, В. ., & БЕРДНИК, О. . (2023). ДОСЛІДЖЕННЯ КОРОЗІЙНО-МЕХАНІЧНОЇ СТІЙКОСТІ АРМАТУРНИХ СТАЛЕЙ, ПРИЗНАЧЕНИХ ДЛЯ ЕКСПЛУАТАЦІЇ В ГІДРОТЕХНІЧНИХ СПОРУДАХ. Будівельні конструкції. Теорія і практика, (13), 89–98. https://doi.org/10.32347/2522-4182.13.2023.89-98