ОЦІНКА РЕАКЦІЇ НА ВОГОНЬ БУДІВЕЛЬНОЇ ПРОДУКЦІЇ МЕТОДОМ SBI (SINGLE BURNING ITEM)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32347/2522-4182.13.2023.62-75

Ключові слова:

Реакція на вогонь;, пожежа;, займистість;, метод SBI;, будівельний виріб;, клас реакції на вогонь.

Анотація

Відбудова України потребує прогресивних та новітніх конструктивних рішень з урахуванням вимог безпеки використання та пожежної безпеки будівельної продукції. Однією з найважливіших вимог, які встановлені для будівельних виробів і матеріалів, що використовуються всередині будівель на стінах і стелі, є вимога щодо ступеня горючості. В Україні наразі діє стандарт ДСТУ EN 13501-1 [3] щодо пожежної класифікації будівельної продукції. Стандарт визначає методи випробувань, що застосовуються до виробу, що оцінюється, а також критерії оцінки отриманих результатів випробувань з присвоєнням їм відповідних основних класів реакції на вогонь. Якщо необхідно оцінити поведінку виробу на подальшій стадії пожежі, тоді слід провести випробування методом SBI
(Single Burning Item) згідно ДСТУ EN 13823 [5].
Метод SBI відповідає стадії розвитку пожежі, на якій будівельний виріб піддається тепловому впливу поодинокого предмета, що горить. Випробування методом SBI може проводитися як самостійно для технологічних випробувань, так і для визначення основних експлуатаційних характеристик будівельних виробів. Проте, повна
класифікація реакції на вогонь залежно від класу повинна бути доповнена випробуваннями згідно ДСТУ EN ISO 11925-2 [4], ДСТУ EN ISO 1182 [6] або ДСТУ EN ISO 1716 [7]. У статті наведено опис процесу проведення випробувань методом SBI, як розраховуються результати випробування, які параметри розраховує система
вимірювань на випробувальному стенді SBI і що вони означають по відношенню до реальної пожежі, наведені результати досліджень деяких будівельних виробів при випробуванні методом SBI.

Біографія автора

Олена ОЛЕКСІЄНКО, Building Research Institute (Instytut Techniki Budowlanej) 21, Ksawerów, Warszawa, 02-656

завідувач лабораторії будівельної теплотехніки та акустики, ДП «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій»

researcher Department of thermal physics, acoustics and ecology, Building Research Institute (Instytut Techniki Budowlanej)
21, Ksawerów, Warszawa, 02-656

к.т.н

Посилання

Регламент (ЄС) № 305/2011 Європейського Парламенту та Ради від 9 березня 2011 року,

що встановлює гармонізовані умови для розміщення на ринку будівельних виробів та скасовує Директиву Ради 89/106/ЄЕС.

Закон України від 2 вересня 2020 року №850-IX «Про надання будівельної продукції на ринку».

ДСТУ EN 13501-1:202_ (EN 13501-1:2018, IDT) Пожежна класифікація будівельних виробів і будівельних конструкцій. Частина 1.

Класифікація з використанням результатів випробувань щодо реакції на вогонь.

ДСТУ ISO 11925-2:2022 (EN ISO 11925-2:2020, IDT; ISO 11925-2:2020, IDT) Випробування щодо реакції на вогонь. Займистість

будівельних виробів, що зазнають прямого вогневого впливу. Частина 2. Випробування одиничним полуменевим джерелом запалювання. [Чинний від 2023-06-01]. Вид. офіц. Київ, 2023.

ДСТУ EN 13823:202_ (EN 13823:2020, IDT) Випробування будівельних виробів щодо реакції на вогонь. Будівельні вироби, за винятком покривів для підлог, які піддають термічній дії поодинокого предмета, що горить.

ДСТУ EN ISO 1182:2022 (EN ISO 1182:2020,IDT; ISO 1182:2020, IDT) Випробування будівельних виробів щодо реакції на вогонь.

Випробування на негорючість. [Чинний від 2023-06-01]. Вид. офіц. Київ, 2023.

ДСТУ EN ISO 1716:2023 (EN ISO 1716:2018, IDT; ISO 1716:2018, IDT) Випробування будівельних виробів щодо реакції на вогонь.

Визначення вищої теплоти згоряння (теплотворної здатності). [Чинний від 2023-11-01]. Вид. офіц. Київ, 2023.

Фаренюк Г.Г., Олексієнко О.Б. Аналіз нових критеріїв оцінки фасадних систем з штукатурним шаром з урахуванням європейського досвіду. Bulletin of Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture, 2020. С.150 – 161.

Фаренюк Г.Г., Олексієнко О.Б. Аналіз критеріїв оцінки фасадних конструктивних систем зі штукатурним шаром. Наука та будівництво. Випуск 26 (4). С. 3 – 14.

ДСТУ ETAG 004:2021 (ETAG 004:2013, IDT) Настанова з європейських технічних ухвалень. Збірні системи фасадної теплоізоляції з опорядженням штукатурками. [Чинний від 2021-07-22]. Вид. офіц. Київ, 2022.

Andrzej Kolbrecki. Badania zapalności do oceny rozwoju pożaru. Materialy budowlane. 7/2021 (nr. 587). С. 6 – 8.

Monika Hyjek. Odporność ogniowa przekryć dachowych. Materialy budowlane. 7/2021 (nr. 587). С. 16 – 17.

Paweł Sulik. Wpływ wybranych parametrуw wełny mineralnej na bezpieczeństwo pożarowe elewacji wentylowanych. Materialy budowlane. 7/2021 (nr. 587). С. 20 – 22.

Monika Hyjek. Odporność ogniowa przekryć dachowych. Materialy budowlane. 7/2021 (nr.587). С. 16 – 17

Małgorzata Niziurska, Michał Wieczorek, Klaudiusz Borkowicz. Badania ogniowe

systemуw ociepleń w dużej skali. Część II.

Materialy budowlane. 7/2021 (nr. 582). С. 35 –

Andrzej Kolbrecki. Wybrane aspekty badania

niepalności wełny mineralnej. Materialy

budowlane. 9/2022 (nr. 601). С. 97 – 98.

Фещук Ю., Ніжник В., Балло Я., Циганков А. Аналіз європейського досвіду нормування вимог до конструкцій фасадної теплоізоляції в будівлях. Науковий вiсник: Цивiльний захист та пожежна безпека №1 (11) 2021. С. 11 – 21.

Ballo Y., Yakovchuk R., Nizhnyk V., Borysova A. (2022). Determining the effect of fire from external air conditioning units on

buildings’ façades. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 3 (10 (117)). 72–79.

Борисенко О.Б. Оцінка експлуатаційних якостей конструкцій фасадної теплоізоляції з тонкошаровою штукатуркою. Світ геотехніки. 2012. Вип. 2. С. 31 – 33.

Борисенко О.Б., Сидоренко М.В. Оцінка довговічності сучасних фасадних систем з тонким штукатурним шаром, Збірник наукових праць [Полтавського національного технічного університету ім. Ю. Кондра тюка]...Сер.: Галузеве машинобудування, будівництво. Вип 2. 2011. С. 252 – 258

Фесенко О., Колякова В., Дмитренко Є., Маматюк Д. (2022). Розрахунок на вогнестійкість дерев’яних згинальних кон-струкцій

за методикою Єврокоду 5. Будівельні конструкції. Теорія і прак-тика, (10), 94–107.

https://doi.org/10.32347/2522-4182.10.2022.94-107

Колякова В.М., Божинський М.О., Фесенко О.А, Розподіл температури в пере-різі залізобетонної плити //Сучасні технології та

методи розрахунків у будівництві.-2016.-Вип. 5.-С. 232-239.

Колякова В., Божинський М. (2017). Розрахунково-теоретичні дослідження розподілу температури в перерізі залізобетонної

конструкції східчастих складок. Будівельні конструкції. Теорія і практика, 1(1), 149–157.

https://doi.org/10.32347/2522-4182.1.2017.149-157

##submission.additionalFiles##

Опубліковано

2023-12-23

Як цитувати

ОЛЕКСІЄНКО, О. . (2023). ОЦІНКА РЕАКЦІЇ НА ВОГОНЬ БУДІВЕЛЬНОЇ ПРОДУКЦІЇ МЕТОДОМ SBI (SINGLE BURNING ITEM). Будівельні конструкції. Теорія і практика, (13), 62–75. https://doi.org/10.32347/2522-4182.13.2023.62-75