КОМПЛЕКСНИЙ ПЛИТНО-ПАЛЬОВИЙ ФУНДАМЕНТ

Автор(и)

  • Володимир КРІПАК Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна http://orcid.org/0000-0001-6575-5015

DOI:

https://doi.org/10.32347/2522-4182.13.2023.30-40

Ключові слова:

Плитно-пальовий фундамент;, ростверк;, пальове поле;, грунтова основа;, осадка;, підсилення;, досвід застосування.

Анотація

Суцільні залізобетонні плитні фундаменти використовують при будівництві на природній основі багатоповерхових каркасних і
панельних будівель різноманітного призначення, а також промислових споруд, таких як силоси, елеватори, димові труби, стальні реактори та інше.
Важливою перевагою монолітних фунда-ентних плит є їх можливість використання при зведенні будівель на слабких та нерівномірних грунтових основах. Плитний фундамент здатен розподіляти нерівномірні навантаження на значну площу і перерозподіляти їх, вирівнюючи, неминучі нерівномірні осадки окремих фундаментів.
На слабких обводнених грунтах фундаментні плити використовують не тільки для вирівнювання деформацій, але і для захисту від високих грунтових вод, тобто проектують так званий «плаваючий» фундамент.
Показано що комбінований плитно-пальовий фундамент - ППФ являється досить ефективною розробкою в галузі фундаментального будівництва. ППФ являє собою фундаментну систему «пальове поле – плитний ростверк – грунтова основа», в якій частину навантаження від будівлі сприймають палі, а частину – плитний ростверк. Плитний ростверк працює в даному випадку як фундаментна плита.
ППФ можна трактувати як монолітну плиту,
підкріплену палями того чи іншого типу і розташованими у вигляді пальового поля, стрічок, кущів або одиночних паль. Для фундаментів ППФ можуть використовуватися палі любого
виду у тому числі і типу “барет”.
Урахування опору грунту під підошвою плитного ростверку в розрахунках деформацій і несучої здатності комбінованих плитно-пальовихфундаментів є резервом для підвищення їх економічної ефективності: зменшення кількості паль, зниження витрат арматури сталі, зменшення товщини ростверку.
Однак, впровадження фундаментів ППФ в будівництві стримується обмеженістю теоретичних досліджень і необхідної нормативної бази та досвідом проектування таких конструкцій.
Визначення розрахункових параметрів КПП фундаменту виконують методом послідовних наближень. Маючи площу плитного ростверку і задавши довжину палі і відстань між палями, знаходять число паль в фундаменті, осадку
одиночної палі і розрахункове навантаження на палю (в першому наближенні прийняв що всі палі сприймають до 70…80 % всього навантаження).

Біографія автора

Володимир КРІПАК, Київський національний університет будівництва і архітектури

професор кафедри залізобетонноих та кам’яних конструкцій,
к.т.н., професор

Посилання

Основи та фундаменти споруд. Зміна №1: ДБН В.2.1–10–2009. – [Чинний від 2011–07–01]. – К.: Мінрегіонбуд України, 2011. – 55 с. – (Будівельні норми України).

Основи і фундаменти будівель та споруд. ДБН В.2.1–10:2018. – [Чинний від 2019–01–01]. – К.: Мінрегіонбуд України, 2018. – 35 с.– (Будівельні норми України).

Палі. Визначення несучої здатності за результатами польових випробувань. ДСТУ Б В.2.1-27:2010.: – [Чинний від 2011–07–01].

– К.: Мінрегіонбуд України, 2011. – 11 с. –(Державний стандарт України).

Самородов А.В. Мониторинг и анализ осадок многоэтажных зданий на свайно-плитных фундаментах в г. Харькове / [А.В. Самородов, Т.А. Наливайко, А.В. Конюхов, В.Б. Никулин и др.] // Тези за матеріалами VІІ

міжнародної наукової конференції "Ресурс і безпека експлуатації конструкцій, будівель та споруд". – Харків: ХНУБА, 20-21 жовтня

р. – С. 101-102.

Седин В Л., Бикус Е.М., Дюльдев А.О., Мельник А.М. Впровадження комбінованого плитно-палевого фундаменту в Україне на прикладі будівництва підземного паркінгу в м. Одеса // Полтавський національний технічний університет ім. Ю. Кондратюка. - Полтава: 2013. С. 322-329.

Петренко В.Д. Досвід спорудження пальовоплитного фундаменту в складних інженерногеологічних умовах /Петренко В.Д., Крисан

В.І., Крисан В.В., Чегодаєв І.С. //Збірник наукових праць «Мости та тунелі: теорія, дослідження, практика». Український державний університет науки і технологій, Дніпро, №19.2021р.- с.78-84.

Катценбах Р. Баретты-эффективные фундаменты для высотных зданий./ Катценбах Р.,Дунаевский Р.А., Муляр Д.Л., Дьяченко

К.О.//Нові технології в будівництві.2010-№2(20).- С.28-37.

Катценбах Р. Основные принципы проектирования и мониторинга высотных зданий Франкфурта-на-Майне. Случаи из практики /

Катценбах Р., Шмитт А., Рамм Х. // Реконструкция городов и геотехническое строительство. - 2005. - №9. - С. 80-99.

Фиораванте В. Физическое моделирование плитно-свайных фундаментов / Фиораванте В., Ямиолковский М.Б. // Реконструкция городов и геотехническое строительство. -2006. - №10. - С. 200-206.

Александрович В.Ф. К вопросу о взаимном влиянии свай и плиты в основании свайноплитного фундамента / Александрович В.Ф.,

Курилло С.В., Федоровский В.Г. // Реконструкция исторических городов и геотехническое строительство: тр. конф. - 2003. - С.125-143.

Цимбал С.Й. Методика розрахунку пальових фундаментів з урахуванням роботи ростверку / Цимбал С.Й., Карцева С.Л. // Основи і фундаменти. – К.: КНУБА, 2004. – Вип.28. - С. 121-130.

Никитенко М.И. Рекомендации по расчету свайных фундаментов с несущими ростверками / М.И. Никитенко, В.А. Сернов // Рекомендации Р5.01.015.05. Стройтехнорм, Минархстрой РБ. – Минск, 2005. – 24 с.

Мирсаяпов И.Т. Экспериментально-теоретические исследования моделей свайноплитных фундаментов / Мирсаяпов И.Т., Артемьев Д.А. // Известия КазГАСУ. - 2008. -№2(10). - С. 68-74

Кріпак В.Д. Реконструкція будівель з використанням зовнішнього та внутрішнього металевих каркасів./ Кріпак В.Д., Дробаха, О.К. //Сборник трудов XIII Международной научной конференции Современные достижения в науке и образовании. 6-13 сентября 2018 г. Нетания, Израиль.- 174-177 с.

Кріпак В.Д. Реконструкція будівель з використанням зовнішнього та внутрішнього металевого каркасів. /Кріпак В.Д., Дробаха О.К. // II Науково –практична конференція «Будівлі та споруди спеціального призначення: сучасні матеріали та конструкції» (м. Київ, КНУБА, 24-25 травня 2018 р.), С. 93-96.

Кріпак В. Адекватність і взаємовплив конструктивної і розрахункової схеми будівлі. /Кріпак В., Колякова В., Демченко Д. //ІІІ Науково-практична конференція «Будівлі та споруди спеціального призна-чення: сучасні матеріали та конструкції» (м. Київ, КНУБА, 22-23 квітня 2021 р.) – 156 с. – С. 27-28.

Кріпак, В. & Колякова, В. (2021). Взаємозалежність конструктивних і розрахункових схем будівлі. //Будівельні конструкції. Теорія і практика, 1(8), 17–24.

https://doi.org/10.32347/2522-4182.8.2021.17-24

Кріпак В. Особливості розрахунку і проектування фундаментної системи «З/б плита- грунтова основа-палі»/ Кріпак В., Бакур Хасіб. // Праці Міжнародної ювілейної конференції з питань надійності будівельних констр. Полтава, 1997.

Кріпак В. Надежность расчета системи «плита-колонны-основание» на примере подсилосного этажа. / Кріпак В., Афанасьєва Л., Бакур Хасіб //Науково-практ. проблеми цивільної оборони в системі МНС. 36. наук, статей. Вип. 1. К.:МНС України,1998.

Katzenbach R., Choudhury D. Combined Pile-Raft Foundation Guideline / R. Katzenbach, D. Choudhury // Darmstadt: ISSMGE - Technical University Darmstadt, 2013. – 23 p.

Самородов А.В. Метод оптимального проектирования свайно-плитных фундаментов многоэтажных зданий по предельно допустимым осадкам / А.В. Самородов // Науковий вісник будівництва. – Вип. 1(79). – Харків: ХНУБА, ХОТВ АБУ, 2015. – С. 96-100.

Самородов, А.В. Новая конструкция плитно-свайного фундамента / А.В. Самородов // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. – Вип. 1 (214). – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2016. –С. 58-65

Плоский В. О. Архітектура будівель та споруд. Книга 4. Технічна експлуатація та реконструкція будівель: Підручник для вищих навчальних закладів. – / Плоский В. О., Гетун Г. В., Мартинов В. Л., Сергейчук О. В., Віроцький В. Д., Запривода В. І., Кріпак В. Д., Лавріненко Л. І., Малишев О. М. – Кам’янець-Подільський: Видавництво «Рута». 2018 р. – 750 с.: іл

##submission.additionalFiles##

Опубліковано

2023-12-23

Як цитувати

КРІПАК, В. . (2023). КОМПЛЕКСНИЙ ПЛИТНО-ПАЛЬОВИЙ ФУНДАМЕНТ. Будівельні конструкції. Теорія і практика, (13), 30–40. https://doi.org/10.32347/2522-4182.13.2023.30-40