ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МОНОЛІТНИХ ПЕРЕКРИТЬ БАГАТОПОВЕРХОВИХ КАРКАСНИХ БУДИНКІВ

Автор(и)

  • Людмила АФАНАСЬЄВА Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна http://orcid.org/0000-0001-6237-2609
  • Максим МОСКАЛЕНКО Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна http://orcid.org/0009-0008-2889-0435

DOI:

https://doi.org/10.32347/2522-4182.12.2023.139-148

Ключові слова:

Плита перекриття;, деформативність;, продавлювання;, стикові з’єднання;, матеріаломісткість.

Анотація

Одним з пріоритетних напрямів сучасного будівництва є зведення каркасно-монолітних багатоповерхових будівель з безбалковими перекриттями. Застосування каркасно-монолітної схеми домобудування дає можливість урізноманітнити архітектурно-планувальні рішення помешкань і будинків, а також значно скоротити терміни їх спорудження.
Досвід будівництва та експлуатації каркасно-монолітних будинків свідчить, що плити перекриття є найбільш матеріаломістким елементом каркасу. При цьому витрати бетону становлять понад 30,0% від загального об’єму бетону будівлі. Тому проблема зниження маси перекриття є актуальною.
Пошук резерву зменшення витрат бетону в плитах перекриття супроводжується підвищенням деформативності полегшених плит, а також
додатковою концентрацією стискаючих напружень в місцях спирання плит на вертикальні елементи. Зазначена зона стикового сполучення потребує додаткового армування з метою забезпечення міцності на продавлювання.
В статті розглянуті шляхи зменшення матеріаломісткості плит перекриття, дана оцінка зазначених вище факторів, що впливають на роботу плит у складі каркасу будівлі. Проведені чисельні дослідження розрахункової моделі будівлі в м. Києві з використанням ПК ЛІРА САПР, на підставі яких встановлені параметри напружено-деформованого стану дослідних плит, визначена їх відповідність вимогам нормативних документів. На підставі виконаних розрахунків обґрунтовані умови використання дослідних полегшених плит в практиці каркасно-монолітного домобудування.

Біографії авторів

Людмила АФАНАСЬЄВА, Київський національний університет будівництва і архітектури

доцент кафедри залізобетонних
та кам’яних конструкцій,
к.т.н., доцент

Максим МОСКАЛЕНКО, Київський національний університет будівництва і архітектури

магістр

Посилання

ДБН В.2.6-98:2009. Конструкції будинків та споруд. Бетонні та залізобетонні конструкції. Основні положення проектування. – Мінрегіонбуд України. Київ, 2011. – 71 с. – чинний з 01.06.2011

ДСТУ БВ 2.6–156:2010. Бетонні і залізобетонні конструкції з важкого бетону. Правила проектування. – Мінрегіонбуд України. Київ, 2011. – 116 с. – чинний з 01.06.2011

ДБН В.1.2-14:2018. Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель та споруд. – Мінрегіонбуд України. Київ, 2018. – 30с. – чинний з 01.01.2019

Кріпак В.Д., Антонов Р.Э. Монолітні плоскі перекриття з порожнистими вкладишами.//Будівельні конструкції. Теорія і практика: зб.наук.пр. Київ, КНУБА. – 2018. –Вип.2. – С. 194–201.

https://doi.org/10.32347/2522-4182.2.2018.194-201

Гензерський Ю.В., Медведенко Д.В. Палієнко О.І., Тіток В.П. ЛІРА-САПР 2011. //Навчальний посібник. – Київ: Електронне видання, 2011. – 396 с.

Афанасьєва Л.В. Особливості армування вузлових з’єднань монолітних плит перекриття з вертикальними елементами // Сучасні досягнення в науці та освіт: зб.пр XVI Міжнародної наукової конференції – Ізраїль, Нетанія, 2021. – С. 74–77.

Афанасьєва Л.В., Невах О.В. Щодо матеріаломісткості плит перекриття каркасно-монолітних будинків. // Будівлі та споруди спеціального призначення: сучасні матеріали та конструкції. Тези доповідей IV Міжнародної науково-практичної конференції – К.,КНУБА, 2023. – С. 108–109.

Городецький О.С., Євзеров І.Д. Комп’ютерні моделі конструкцій.//К.: ФАКТ, 2007. – 394 с.

ДБН В.2.2-24:2009. Проектування висотних житлових і громадських будинків. – Мінрегіонбуд України. Київ, 2009. – 103 с. – чинний з 01.01.2009.

Єврокод 2. Проектування залізобетонних конструкцій. Частина 1-1. Загальні правила і правила для споруд (EN1992 1-

:2004,IDT):Зміна 1 ДСТУ-Н БЕN 1992-1-1:2010.Київ:ДП»Укрархбудінформ», 2014. –54 с. – чинний з 07.01.2014.

Афанасьєва Л.В. Щодо продавлювання плоских плит перекриття каркасно-монолітних будинків. // Наука та освіта. Зб. пр. ХVII Міжнародної наукової конференції, – Угорщина, Хайдусобосло, 2023. – С. 80–82.

Бамбура А.М., Сазонова І.З., Дорогова О.В., Войцеховський О.В. Проектування залізобетонних конструкцій // Посібник. – К:

Майстерня книг, 2018. – 239 с.

Павліков А.М., Балясний Д.К., Гарькава О.В., Довженко О.О., Микитенко С.М., Пінчук Н.М., Федоров Д.Ф. Сучасні конструктивні системи будівель із залізобетону // Монографія. – Полтава:ПолтНТУ, 2017. – 120с.

Барабаш М.С., Кір`язєв П.М., Лапенко О.І., Ромашкіна М.А. Основи компьютерного моделювання // Навчальний посібник.-

Київ,НАУ,2018.-492с.

Колякова В.М. Про вимоги щодо статей, які публікуються у збірнику наукових праць «Будівельні конструкції. Теорія і практика»//Будівельні конструкції. Теорія і практика:зб.наук.пр. Київ, КНУБА, 2020. Вип. 6. – 114–118.

https://doi.org/10.32347/2522-4182.6.2020.114-118

##submission.additionalFiles##

Опубліковано

2022-06-27

Як цитувати

АФАНАСЬЄВА, Л. ., & МОСКАЛЕНКО, М. (2022). ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МОНОЛІТНИХ ПЕРЕКРИТЬ БАГАТОПОВЕРХОВИХ КАРКАСНИХ БУДИНКІВ. Будівельні конструкції. Теорія і практика, (12), 139–148. https://doi.org/10.32347/2522-4182.12.2023.139-148