МЕТОДИКИ РОЗРАХУНКУ МОНОЛІТНИХ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ З ПОПЕРЕДНІМ НАПРУЖЕННЯМ АРМАТУРНИХ КАНАТІВ

Автор(и)

  • Дмитро СМОРКАЛОВ Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна https://orcid.org/0000-0001-7890-2686
  • Володимир ВИНОКУР Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна https://orcid.org/0009-0002-3218-5620

DOI:

https://doi.org/10.32347/2522-4182.12.2023.73-83

Ключові слова:

Попередньо напружені монолітні залізобетонні конструкції;, постнапруження;, post-tensioning;, канат;, анкер;

Анотація

В Україні зараз спостерігається зростання використання технології "постнапруження" або "post-tensioning", яка
полягає в застосуванні монолітних конструкцій з попередньо напруженими канатами. Вітчизняна будівельна практика використовує термін "попередньо напруженні залізобетонні конструкції з натягом канатної арматури на бетон". Технологія постнапруження є сучасним підходом до будівництва, який дозволяє створювати
монолітні конструкції з великою міцністю і стійкістю. Її основна перевага полягає у використанні попередньо напружених канатів, які забезпечують додаткову міцність конструкції.
В даній статті наводяться основні методики розрахунку таких монолітних залізобетонних конструкцій і наводить
досвід застосування цієї технології при будівництві громадських споруд в Україні.
Використання попередньо напружених залізобетонних конструкцій з натягом канатної арматури на бетон має численні переваги. Вони виявляються більш міцними, стійкими до деформацій і здатними підтримувати великі навантаження.
Такі конструкції застосовуються в будівництві мостів, шляхопроводів, будівель висотних споруд та інших промислових та цивільних споруд.
У зростаючій мірі в Україні спостерігається прийняття сучасних та ефективних методів будівництва, що підтверджується збільшенням використання цієї технології.
Це сприяє поліпшенню якості і надійності будівельних конструкцій, а також забезпечує оптимальне використання матеріалів та ресурсів.
У цілому, стаття має на меті сприяти популяризації, вивченню і розвитку монолітних конструкцій з попереднім напруженням канатної арматури на бетоні, а також створенню відповідного нормативно-правового середовища для їх проектування та будівництва. Це сприятиме підвищенню якості та безпеки будівельних конструкцій
та забезпечить подальший прогрес у будівельній галузі України.

Біографії авторів

Дмитро СМОРКАЛОВ, Київський національний університет будівництва і архітектури

доцент кафедри залізобетонних та кам’яних конструкцій,
к.т.н., доцент

Володимир ВИНОКУР, Київський національний університет будівництва і архітектури

магістр

Посилання

Сморкалов Д.В. Монолітні залізобетонні конструкції з попередньо напруженими канатами // Будівельні конструкції. Теорія і практика. КНУБА.- вип.10,2022р. С. 136-142

Журавський О.Д., Тимощук В.А. Розрахунок плоских залізобетонних плит, підсилених зовнішньою напруженою арматурою. //Будівельні конструкції. Теорія і практика: зб.наук. пр. Київ, КНУБА, 2017. Вип. 1. С. 193-198

Журавський О.Д., Тимощук В.А. Розрахункова модель плоских залізобетонних плит, підсилених зовнішньою напруженою арматурою. // Вісник Львівського національного аграрного університету. Серія : Архітектура і

сільськогосподарське будівництво. - 2018. -№ 19. - С. 41-45

Журавський О. Д., Мельник І. В. Робота монолітних залізобетонних плит з постнапруженою арматурою // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Теорія і практика будівництва. - 2013. - №755. - С. 135-138

Журавський О.Д., Тимощук В.А. Дослідження плоскої залізобетонної плити підсиленої зовнішньою напруженою арматурою // Будівельні конструкції. Теорія і практика: зб.наук. пр. Київ, КНУБА, 2020. Вип. 7. С. 4-11.

Єсипенко А.Д., Михайлець О.С. Системи попереднього напруження на бетон за допомогою канатної арматури. // Будівельне виробництво. Вип. №49, -2008.- С.102.

Петрик Ю.М. Впровадження в Україні монолітних залізобетонних конструкцій з напруженням канатної арматури на бетон (постнапруження) та їх натуральні випробування. // Містобудування та територіальне планування. Вип. 61.К-КНУБА.-2016р. С. 335-342

Петрик Ю.М., Бамбура А.М. та ін. Натурні випробування інноваційного рішення збірномонолітного перекриття з пустотними попередньо напруженними плитами та прихованими ригелями. // Наука та будівництво №2 (12), 2017р. 19-25с.

Петрик Ю.М. Впровадження в Україні монолітних залізобетонних конструкцій з напруженням канатної арматури на бетон (постнапруження) та їх натурні випробування //Містобудування та територіальне планування. Вип. 61 – 2016. 335-342 с.

ДБН В.2.6-98:2009. Конструкції будинків і споруд. Бетонні та залізобетонні конструкції. Основні положення. – Мінрегіонбуд України. Київ, 2011. 71с.

ДСТУ Б.В.2.6-156:2010 Бетонні та залізобетонні конструкції з важкого бетону. Правила

проектування– Мінрегіонбуд України. Київ, 2011. 166с.

ДСТУ-Н Б EN 1992-1-1:2010 Еврокод 2 Проектування залізобетонних конструкцій Частина 1-1. Загальні правила і правила для споруд

Мурашко Л.А., Колякова В.М., Сморкалов Д.В. Розрахунок за міцністю нормальних та похилих до поздовжньої осі перерізів згинальних елементів за ДБН В.2.6-98:2009 //Навчальний посібник.-К.:КНУБА, 2011. 96 с.

EN 1992-1-1:2004 Eurocode 2: Design of concrete structures Part 1-1: General rules and rules for building

European Technical Approval PostTensioning Systems 03/0036, - 2018. – 82p

European Technical Approval PostTensioning Systems 06/0022, - 2016. – 47p

Козак О.В. Розрахунок вузлів монолітних рам з напружуваною арматурою на бетон в розрахунковому комплексі «ЛІРА-САПР» //Будівельні конструкції. Теорія і практика: зб. наук. пр. Київ, КНУБА, 2019. Вип. 5. С. 32-38

ETA - 05 / 0123 . Post - tensioning kit for prestressing of structures with bars , internal bonded and unbounded and external , 2005 .

Aalami, Bijan O. Post-Tensioned Buildings: Design and Construction - International Edition, 2014 – 404c.

##submission.additionalFiles##

Опубліковано

2022-06-27

Як цитувати

СМОРКАЛОВ, Д., & ВИНОКУР, В. . (2022). МЕТОДИКИ РОЗРАХУНКУ МОНОЛІТНИХ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ З ПОПЕРЕДНІМ НАПРУЖЕННЯМ АРМАТУРНИХ КАНАТІВ. Будівельні конструкції. Теорія і практика, (12), 73–83. https://doi.org/10.32347/2522-4182.12.2023.73-83