ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРІАЛІВ ТА КАМ’ЯНОЇ КЛАДКИ ПРИ РОЗРАХУНКУ ЗА ДБН В.2.6-162:2010 «КАМ’ЯНІ ТА АРМОКАМ’ЯНІ КОНСТРУКЦІЇ»

Автор(и)

  • Леонід СКОРУК Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна http://orcid.org/0000-0002-7362-1348

DOI:

https://doi.org/10.32347/2522-4182.12.2023.27-41

Ключові слова:

Кам’яні та армокам’яні конструкції;, міцність каменю;, міцність розчину;, міцність кладки;, групи каменів.

Анотація

Наразі на території України одночасно є чинними три нормативних документи,
згідно яких можна розраховувати і проектувати кам’яні та армокам’яні конструкції. Природньо, що ці нормативні документи мають базуватись
на однакових теоретичних засадах та не суперечити один одному. Як правило, основним документом у будівельній галузі стосовно якогось напрямку проектування є певний ДБН. У розвиток ДБН та для тлумачення його основних засад спрямовані нижчі за рангом ДСТУ, ДСТУ-П, ДСТУ-Н, СОУ, технічні умови тощо.
Аналіз діючих нормативних документів, які стосуються проектування кам’яних та армокам’яних конструкції показує, що ці документи досить суттєво відрізняються один від одного.
ДСТУ замість того, щоб бути логічним продовженням основного документу ДБН – навпаки, ще більше заплутує та вносить плутанину у положення розрахунку, оскільки базується на зовсім іншому ідеологічному підґрунті, ніж ДБН.
Більше того, навіть в межах самого основного документу ДБН є положення, що суперечать один одному. 
Однак, рано чи пізно настане час, коли все ж таки потрібно буде переглянути, внести корегування та гармонізувати діючі наразі нормативні документи.
На жаль, з моменту виходу діючих нормативних документів щодо кам’яних та армокам’яних конструкції ніхто ретельно не займався їх аналізом та реалізацією на практиці. Були лише поодинокі роботи, які суттєво не заглиблювались у зазначену проблематику.
В межах даної статті зроблено порівняння та розглянуті відмінності між класифікацією каменів та розчинів між теперішнім діючим ДБН та
документом, який діяв до цього.
Звернуто увагу на основні розрахункові залежності, які мають місце у ДБН та нові поняття, що були введені в обіг.
На прикладі характеристик каменів та розчинів, а також кам’яної кладки показані суперечності, які мають місце у самому ДБН.
Наведені рекомендації та авторське бачення щодо того, як мають виглядати таблиці з розрахунковими опорами кам’яної кладки для різних каменів та розчинів. Показані обмеження при певних комбінаціях каменів та розчинів та їх розрахункових характеристик.

Біографія автора

Леонід СКОРУК, Київський національний університет будівництва і архітектури

доцент кафедри залізобетонних та кам’яних конструкцій,
к.т.н., доцент

Посилання

Скорук Л.М. Проблеми гармонізації будівельних норм щодо розрахунку кам’яних та армокам’яних конструкцій. – //Матеріали IV Міжнародної науково-технічної конференції

«Будівлі та споруди спеціального призначення: матеріали та конструкції». Робоча

програма та тези доповідей. 26-27 квітня 2023 р. м. Київ – С.61-62.

ДСТУ-Н Б EN 1996-1-1:2010. Єврокод 6: Проектування кам’яних конструкцій – Частина 1-1: Загальні правила для армованих та неармованих кам’яних конструкцій (EN

-1-1:2005, ІDТ). – К.: Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, 2011. – 196 с. –чинний з 01.07.2013.

ДБН В.2.6-162:2010. Кам’яні та армокам’яні конструкції. – К.: Мінбуд України, 2011. – 94

с. – чинний з 01.09.2011.

ДСТУ Б В.2.6-207:2015. Розрахунок і конструювання кам’яних та армокам’яних конструкцій будівель та споруд. – К.: Мінрегіон України, 2016. – 256 с. – чинний з 01.04.2016.

СНиП ІІ-22-81. Каменные и армокаменные конструкции. – М.: Госстрой, 1983. – 40 с. –

не діючий.

Л.А. Мурашко, М.М. Постернак, О.М. Постернак Розрахунок міцності конструкцій з

камяної кладки за ДБН В.2.6-162:2010: методичні вказіки до виконання студентами практичних робіт //К.: КНУБА, 2013. – 50 с.

Н. О. Псурцева, О. М. Шаповалов Методичні вказівки до виконання курсового проекту

№ 1, практичних занять та самостійної роботи студентів з дисципліни «Залізобетонні

конструкції». Розділ 3. Кам’яні конструкції (для студентів 3; 4 курсів денної та заочної

форм навчання, а також слухачів другої вищої освіти спеціальності 192 – Будівництво

та цивільна інженерія) / Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – 20 с.

А.М. Павліков, О.В. Гарькава Кам’яні та армокам’яні конструкції. Практичні задачі:

Навчальний посібник / А.М. Павліков, О.В.Гарькава. – Полтава: Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», 2022. – 277 с.

Мортон Джон. Руководство для проектировщиков к Еврокоду 6: проектирование каменных конструкций EN 1996-1-1.– М.: МГСУ, 2013. – 219 с.

Хохлін Д.О. Випробування цегляних балокстінок послідовною дією вертикальних та горизонтальних сил / Д.О. Хохлін, К.В. Попок //Наука та будiвництво. – №2 (12). – 2017. – С.

-45.

Теслюк М.В. Аналіз впливу типу перев’язки на НДС цегляної кладки в місці стику стін /

М.В. Теслюк, Т.К. Гунда, А.П. Сорочак // Матеріали ІX Міжнародної науково-технічної

конференції молодих учених та студентів. Актуальні задачі сучасних технологій – Тернопіль 25-26 листопада 2020. – С. 133-134.

Manual for the design of plain masonry in building structures to Eurocode 6. The

Institution of Structural Engineers. – London, 2008. – 136 р.

Graubner, C.-A.; Glock, C. Abschätzung der Knicklänge mehrseitig gehaltener //Wände aus

großformatigen Mauersteinen. Bauingenieur 79 (2004) H. 6, Springer Verlag: Düsseldorf. S.

-305.

C. Alfes, W. Brameshuber, C.-A. Graubner, W. Jäger, W. Seim. Der Eurocode 6 für

Deutschland. DIN EN 1996: Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten mit

Nationalen Anhängen Kommentierte Fassung. –Berlin, 2013. – 173 s.

Marcel Hurez, Nicolas Juraszek, Marc Pelcé. Dimensionner les ouvrages en maçonnerie.

Guide d'application de l'eurocode 6. Paris.– 320p.

Zucchini A, Lourenço P.B. “Mechanics of masonry in compression: Results from a

homogenisation approach”, Computer & Structures, 85(3-4), 2007, pp. 193-204.

Angelillo M. Mechanics of Masonry Structures, International Centre for Mechanical Sciences,

CISM Courses and Lectures, 2014. – 551 s.

Roberts J.J., Brooker O. How to design masonry structures using Eurocode 6: Vertical resistance (TCC/03/36). The Concrete Centre, 2013.

Roberts J.J., Brooker O. How to design masonry structures using Eurocode 6: Lateral resistance (TCC/03/37). The Concrete Centre, 2013

##submission.additionalFiles##

Опубліковано

2022-06-27

Як цитувати

СКОРУК, Л. (2022). ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРІАЛІВ ТА КАМ’ЯНОЇ КЛАДКИ ПРИ РОЗРАХУНКУ ЗА ДБН В.2.6-162:2010 «КАМ’ЯНІ ТА АРМОКАМ’ЯНІ КОНСТРУКЦІЇ». Будівельні конструкції. Теорія і практика, (12), 27–41. https://doi.org/10.32347/2522-4182.12.2023.27-41