СТАТИСТИЧНА ОЦІНКА МЕХАНИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ХОЛОДНОДЕФОРМОВАНОЇ АРМАТУРИ КЛАСУ В500

Автор(и)

  • Юлій КЛІМОВ Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна http://orcid.org/0000-0002-4275-7058

DOI:

https://doi.org/10.32347/2522-4182.12.2023.4-15

Ключові слова:

забезпеченість., Холоднодеформована арматура;, механічні характеристики;, статистичні показники;, клас В500С;

Анотація

В роботі наведені результати статистичної оцінки механічних характеристик холоднодеформованої арматури класу В500.
Статистична оцінка виконана на підставі результатів проведених випробувань на розтяг 485
зразків арматури класу В500, виготовлених з катанки зі сталі марки Ст3пс, діаметрами 5 мм (160 зразків), діаметром 6 мм (133 зразка), діаметром 8 мм(142 зразка) і діаметром 10 мм (50 зразків), відібраних з мотків промислового виробництва. В процесі випробувань визначалися основні механічні характеристики арматури класу В500 - межа текучості (σТ), тимчасовий опір (σВ), відношення тимчасового опору до межі текучості (σВ/σТ), повне відносне видовження при максимальному навантаженні (δmax), будувалися діаграми стану і визначався модуль пружності арматури (Es). Статистична оцінка механічних характеристик арматури виконувалась для кожного з досліджуваних показників (σТ, σВ/σТ, δmax),для кожного з діаметрів і в цілому по всі вибірці і включала в себе визначення мінімального, максимального і середнього значень, середньоквадратичного відхилення, коефіцієнта варіації, побудову гістограм розподілу з порівнянням їх з нормальних законом розподілу, визначення забезпеченості і порівняння з відповідними нормованими значеннями і коефіцієнта надійності за матеріалом γs для холоднодеформованої арматури В500 при розрахунку конструкцій за першою групою
граничних станів.
В результаті проведених випробувань встановлено, що показники механічних характеристик для різних діаметрів арматури мають близькі значення, а їх розподіл близький до нормального. В цілому по виборці межа текучості змінюється у межах 500,00…800,00 МПа, тимчасовий
опір – у межах 550,00…830,00 МПа, відношення тимчасового опору до межі текучості – у межах –
1,031…1,309, повне відносне видовження при максимальному навантаженні – у межах 2,286…4,857.
При цьому коефіцієнт варіації значення межі текучості складав - 0,088, тимчасового опору – 0,079, відношення тимчасового опору до межі текучості – 0,037, повного відносного видовження при максимальному навантаженні – 0,162 і був близьким до відповідних значень для гарячекатаної і термомеханічнозміцненої арматури. Забезпеченість межі текучості склала 0,964, відношення тимчасового опору до межі текучості – 0,939, повного відносного видовження при максимальному навантаженні – 0,946, що відповідає нормованим значенням для цих показників, які відповідно складають 0,95, 090, і 0,90. Коефіцієнт надійності за матеріалом в цілому по виборці склав 1,143, що менше встановленого в нормативних документах з проектування залізобетонних конструкцій, який дорівнює 1,20

Біографія автора

Юлій КЛІМОВ, Київський національний університет будівництва і архітектури

професор кафедри залізобетонних та кам’яних
конструкцій,
д.т.н., професор

Посилання

ДСТУ-Б 2770-94 Катанка з вуглецевої сталі звичайної якості. Технічні умови. К., Держстандарт України, 1994. 14с.

Гуль Ю.П. Деформационные воздействия в технологиях термической и комбинированной обработки металлопродукции // Строительство, материаловедение, машиностроение: Сб. науч. трудов. – Вып.58. – Днепропетровск: ПГАСА. – 2011. – С.29-39.

Ивченко А.В., Недогибченко А.И., Матюхов С.А. и др. Новый эффективный арматурный прокат в мотках класса В500С

для железобетонных конструкцийй.// Бетон и железобетон в Украине 2013. - №5. – С.17-21.

Ивченко, А.В., Гуль Ю.П., Панков Р.В., Кондратенко. П.В. Огнесохранность холоднодеформированного арматурного

проката класса В500С // Бетон и железобетон в Украине. – 2015. – №5. – C.24-29.

ДБН В.2.6-98:2009 Конструкції будівель і споруд. Бетонні і залізобетонні конструкції. Основні положення. К., Мінрегіонбуд України, 2011. 71с.

ДСТУ Н Б В.2.6-156:2011 Конструкції будівель і споруд. Бетонні і залізобетонні конструкції з важкого бетону. Правила проектування. К., Мінрегіонбуд України, 2010. 118с.

ДСТУ EN 10080:2009 Сталь для армування бетону. Зварювальна арматурна сталь. Загальні вимоги. Держспоживстандарт України, 2012. 49с.

ДСТУ-3760:2019 Прокат арматурний для залізобетонних конструкцій Загальні технічні вимоги. К., Держспоживстандарт України,

18с.

ДСТУ-Б В.2.6-169:2011 З’єднання зварні арматури та закладних виробів залізобетонних конструкцій. Типи, конструкція та розміри. К., Мінрегіонбуд України, 2012. 37с.

ДСТУ-Б В.2.6-168:2011 Арматурні та закладні вироби зварні. З’єднання зварні арматури та закладних виробів залізобетонних конструкцій. Загальні технічні умови. К., Мінрегіонбуд України 2012. 19с.

Климов Ю.А. Стратегия и тактика развития национальной нормативной базы в области арматуры для железобетонных конструкций. // Бюллетени и стандарты, № 3, 2002.- С.7-12.

ДСТУ Н Б EN 1992-1-1:2010 Проектування залізобетонних конструкцій. Частини 1-1. Загальні правила і правила для споруд. Мінрегіонбуд України, 2012. 291с.

##submission.additionalFiles##

Опубліковано

2023-06-27

Як цитувати

КЛІМОВ, Ю. (2023). СТАТИСТИЧНА ОЦІНКА МЕХАНИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ХОЛОДНОДЕФОРМОВАНОЇ АРМАТУРИ КЛАСУ В500. Будівельні конструкції. Теорія і практика, (12), 4–15. https://doi.org/10.32347/2522-4182.12.2023.4-15