ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ЧИСЕЛЬНОГО СКЛАДУ КОМПЛЕКСНОЇ БРИГАДИ МУЛЯРІВ-МОНТАЖНИКІВ

Автор(и)

  • Олександр МАХИНЯ Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна http://orcid.org/0000-0001-7167-2857
  • Ірина ГЛУЩЕНКО Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна https://orcid.org/0000-0001-7325-2629
  • Володимир БАСАРАБ Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна https://orcid.org/0000-0003-2888-7398

DOI:

https://doi.org/10.32347/2522-4182.11.2022.115-124

Ключові слова:

Потоковий метод зведення кам’яних будинків;, формування чисельного складу ланок і бригад;, тривалість процесу.

Анотація

Проектування потокового методу зведення багатоповерхового житлового будинку із кам’яними стінами і збірними залізобетонними конструкціями перекриття має свої особливості, а саме наявністю механізованих та немеханізованих (ручних) процесів, що передбачає значну різницю в кількості виконавців при узгодженні потоків між собою. Враховуючи важливість забезпе-чення ритмічності виконання будівельних процесів, формування оптимального чисельного складу комплексної бригади є актуальним питанням.

В результаті проведених досліджень комплексний процес зведення кам’яних будинків зі збірними перекриттями було розділено на два потоки: Перший потік – монтажні, транспортні і допоміжні процеси: перший ярус – подавання піддонів з цеглою, подавання ящиків з будівельним розчином, замонолічування проміжків між плитами; другий ярус – встановлення риштувань, подавання піддонів з цеглою, подавання ящиків з будівельним розчином, монтаж проміжного сходового майданчику і першого сходового маршу; третій ярус – підрощування риштувань, подавання піддонів з цеглою, подавання ящиків з будівельним розчином, демонтаж риштувань, монтаж плит перекриття і другого сходового маршу; Другий потік – мурування кам’яних конструкцій першого, другого і третього ярусів.

В результаті проведених досліджень встановлені теоретичні залежності чисельного складу комплексної бригади від обсягу робіт на захватці, норм витрат праці та умов виконання робіт. При цьому були враховані обмеження мінімального чисельного складу ланки із умови можливості нею виконувати найбільш складний процес із складових потоку, який обумовлює потребу у найбільшій кількості виконавців.

А також враховані обмеження щодо максимальної кількості виконавців із умови забезпечення кожного виконавця достатнім фронтом робіт для виконання його протягом зміни та обмеження щодо завантаженості виконавців в залежності від прийнятої кількості будівельних машин. Отримані результати дозволяють оптимізувати процес технологічного проектування.

Біографії авторів

Олександр МАХИНЯ, Київський національний університет будівництва і архітектури

доцент кафедри будівельних технологій

к.т.н., доцент

Ірина ГЛУЩЕНКО, Київський національний університет будівництва і архітектури

старший викладач кафедри будівельних технологій

Володимир БАСАРАБ , Київський національний університет будівництва і архітектури

доцент кафедри будівельних технологій

к.т.н., доцент

Посилання

Махиня О. М., Ратушняк Г. В. Вплив геомет-ричних розмірів дверних отворів на техніко-економічні показники їх влаштування при реконструкції цегляних будинків/ Махиня О. М., Ратушняк Г. В. // Містобудування та територіальне планування: наук.-техн. збірник, вип. 72. – К.: КНУБА.– 2020. – с. 187 - 201.

Махиня О. М. Практичний досвід реставрації кам’яних конструкцій /О. М. Махиня // Ефективні технології в будівництві. Програма та тези до-повідей міжнародної науково-технічної конференції. К: «Видавництво Ліра-К». – 2018. – 208 с.

Осипов С. О. Передумови вдосконалення технологічних процесів реставрації кам'яної кладки пам'яток архітектури [Текст] / С. О. Осипов, О. Ф. Осипов, О. В. Слись // Управління розвитком складних систем: зб. наук праць. – К. : КНУБА, 2017. – Вип. 29. – С. 192-197.

http://urss.knuba.edu.ua/zbirnyk-29

Терновий В. І., Молодід О. С., Молодід О. О., Уманець І. М. Вплив об’єму робіт на зарплату різних складів ланок при влаштуванні цем’янкової штукатурки/ Терновий, В. І., Молодід О. С., Молодід О. О., Уманець І. М.// Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин: збірник наукових праць. ‒ Вип. № 29 ‒ К.: КНУБА, 2013 ‒ С. 10-17.

Молодід О.С. Дослідження впливу технології підготовки основи цегли на міцність приклеювання до неї елементів підсилення/ Молодід О.С. // Будівельне виробництво. – К.: НДІБВ. – 2017. – № 62. – С. 89 – 92.

Тонкачеєв Г., Шпакова Г., Шарапа С.,. Глущенко I Технологія відновлення кам’яної кладки / Г. Тонкачеєв, Г. Шпакова, С. Шарапа, I. Глущенко // Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин: збірник нау-кових праць. ‒ Вип. № 43 ‒ К.: КНУБА, 2020 ‒ С. 124-133.

Лучинский С.А. Организационые факторы возведения одноэтажних промышленных зданий при использывании технологии совмещёного монтажа строительних конструкций и технологического оборудования/ С.А. Лучинский // Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин: збірник наукових праць. ‒ Вип. № 32 ‒ К.: КНУБА, 2014 ‒ С. 124-131.

Басараб В.А., Уманець І.М., Саушева Л.С. Методика вибору комплекту засобів ущільнення ґрунту пазух котлованів за технічною ознакою/ Басараб В.А., Уманець І.М., Саушева Л.С. // Основи та фундаменти. - Scientific and Technical Journal «Bases and foundations». Issue 43. Edited by Igor Boyko. – K.: KNUCA. – 2021. - № 43. – С.67 – 78.

Ярмоленко М.Г. Технологія будівельного виробництва: підручник / М.Г. Ярмоленко та ін.; за ред. М.Г. Ярмоленка. – 2-ге вид., допов. і переробл. – К.: Вища шк., 2005. – 34 с.

ДСТУ-Н Б В.2.6-203:2015. Настанова з виконання робіт при виготовлені та монтажі будівельних конструкцій. – Київ: Мінрегіон, 2015. – 62 с.

Тонкачеев Г.Н. Эффективность технологий возведения стен малоэтажных зданий/Г.Н. Тонкачеев, В.М. Колыс.// Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових від-носин:зб. наук. праць. - Київ: КНУБА, 2015.- Вип. 34 .-С. 64-72.

J. Morel, M. Mesbah, M Oggero, P. Walker Building houses with local materials: Means to drasti-cally reduce the environmental impact of construc-tion/Jean-Claude Morel, Mahmoud Ali Ali Mesbah, M Oggero, Pete Walker// Building and Environment 36 (2001) 1119-1126.

http://doi.org/10.1016/S0360-1323(00)00054-8.

K. Gharehbaghi, F. Rahmani, D. Paterno Adaptability of Materials in Green Buildings: Australian Case Studies and Review/ Koorosh Gharehbaghi, Farshid Rahmani, David Paterno// May 2020, IOP Con-ference Series Materials Science and Engineer-ing 829(1):012006.

http://doi.org/10.1088/1757-899X/829/1/012006

Mahmoud Shaqfa, Katrin Beyer A virtual mi-crostructure generator for 3D stone masonry walls/ Mahmoud Shaqfa, Katrin Beyer// May 2022, Europe-an Journal of Mechanics - A/Solids, 96(2022):104656.

http://doi.org/10.1016/j.euromechsol.2022.104656

О.В. Кічаєва В ймовірності руйнування цегляних стін будівель, що експлуатуються/ О.В. Кічаєва// Наука та будівництво, April 2019.

http://doi.org/10.33644/scienceandconstruction.v0i1(15).17

##submission.additionalFiles##

Опубліковано

2022-12-26

Як цитувати

МАХИНЯ, О. ., ГЛУЩЕНКО, І., & БАСАРАБ , В. . (2022). ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ЧИСЕЛЬНОГО СКЛАДУ КОМПЛЕКСНОЇ БРИГАДИ МУЛЯРІВ-МОНТАЖНИКІВ. Будівельні конструкції. Теорія і практика, (11), 115–124. https://doi.org/10.32347/2522-4182.11.2022.115-124