ДОСЛІДЖЕННЯ РОБОТИ ФІБРОБЕТОНУ В КОНСТРУКЦІЯХ ПРИ ДИНАМІЧНИХ ВПЛИВАХ

Автор(и)

  • Олег СКОРУК Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна http://orcid.org/0000-0001-7106-4368

DOI:

https://doi.org/10.32347/2522-4182.11.2022.44-52

Ключові слова:

Фібробетон;, фібробетонні конструкції;, динамічні впливи;, ударна міцність;, фібра.

Анотація

Використання фібробетону для виробництва різного виду конструкцій чи окремих елементів набуває все більшого використання.

Раціональне поєднання властивостей окремих складових фібробетону найкращим чином впливає на властивості матеріалу, отриманого при їх спільному поєднанні. Характеристики фібробетону як композиційного матеріалу в значній мірі залежить від виду, типу застосованої фібри у його складі, що і визначає його характеристики в цілому.

З міркувань вартості достатньо ефективною є сталева фібра, так як модуль пружності  в кілька разів перевищує модуль пружності бетону і при достатньому анкеруванні в бетонній матриці може бути повністю використана її міцність, що значно покращить роботу композиту на стадіях до і після утворення тріщин.

Одною з важливих характеристик фібро бетону дії щодо динамічних впливів є його ударна міцність, що значною мірою залежить від виду застосованих фібр, її форми, виду, довжини. Концентрація волокон у бетонній матриці є важливою умовою для сприйняття ударних і інших динамічних навантажень.

Різні науковці [3,4,15,16,17] у різні роки виявили, що кількість металевих армуючих волокон у складі бетонної матриці в межах до 2% не викликає їх комкування і забезпечує отримання композиту з кращими властивостями.

Можливі різні види поперечного перерізу фібр для армування елементів – круглий, овальний, прямокутний та інші, з діаметром від 0,2 мм до 1,6 мм і довжиною відповідно від 5 мм до 160 мм.

Покращення властивостей сталефібробетону досягається в результаті зменшення трудозарат, через часткове або повне виключення арматурних робіт і зниження матеріалоємності конструкцій, а також зниження їхньої вартості при одночасному підвищенні експлуатаційних якостей і довговічності конструкцій.

Для отримання кращого уявлення про вплив кількості, виду армуючих металевих волокон і їх характеристик на сприйняття ударної міцності виконанні експериментальні дослідження, які викладені нижче.

Біографія автора

Олег СКОРУК, Київський національний університет будівництва і архітектури

асистент кафедри залізобетонних та кам’яних конструкцій

Посилання

ДСТУ-Н Б В.2.6-218:2016. Настанова з проектування та виготовлення консрукцій з диспесноармованого бетону. – К.: ДП «УкрНДНЦ» 2017. – 32 с.

Скорук О.М., Чорний І.В., Татарченко Г.О. Прогини тонких сталефібробетонних плит опертих по контуру. Наукові вісті Далівського університету № 12, 2017.

Бабич Є.М., Дробишинець С.Я. Дослідження втомленості сталефібробетону при малоцикловому стисненні. Ресурсо-економні матеріали, конструкції, будівлі та споруди. - Рівне: Видавництво УДУВГП, 2002. - Випуск 8.- с. 55-64.

Дробишинець С.Я. Вплив малоциклових навантажень на зміну модуля пружнопластичності сталефібробетону при осьовому стиску. Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди: Збірник наукових праць. - Рівне, 2004. - Випуск 11: - с. 178-183.

Скорук О.М. Деформативність сталефібробетонних плит опертих по контуру при повторних навантаженнях. Підводні технології № 1, 2015.

Колякова В. М. Про вимоги щодо статей, які публікуються у збірнику наукових праць «Будівельні конструкції. Теорія і практика». Будівельні конструкції. Теорія і практика. Зб. наук праць.- Київ: вип.6,2020.-С. 114-118.

Скорук О.М. Дослідження динамічного впливу від технологічного обладнання на роботу сталефібробетонних плит перекриття. Будівельні конструкції. Теорія і практика : зб. наук. праць - Київ : КНУ-БА, 2020. - Вип. 7. - С. 121-128.

Руднєва І., Прядко, М. Прядко Г. Тонкачеєв. Особливості та перспективи використання технологій підсилення будівельних конструкцій композиційними матеріалами при реконструкції споруд. Збірник наукових праць "Будівельні конструкції. Теорія і практика". № 7 (2020), c.12-22.

EN 1992-1-1:2004 Eurocode 2: Design of concrete structures – Part 1-1: Generalrules and rules for buildings. – Brussels: GEN, 2004. –226 р.

EN1990 Eurocode 0: Basis of structur-al design.

Appa Rao G, Kadhiravan D. Nonlinear FE modeling of anchorage bond in rein-forced con-crete. International Journal of Research in Engineering and Technology. – 2013. – Vol. 2, No. 9. – P.377-385.

Grassl P., Davies T. Lattice modelling of cor-rosion induced cracking and bond in reinforced concrete. Cement and Concrete Composites. 2011. Vol. 33. No 9. P. 918–924.

Климов Ю.А., Солдатченко О.С., Орєшкин Д.О. Експериментальні дослідження зчеплення композитної неметалевої арматури з бетоном. Вісник Національного університету ”Львівська Політехніка”.-Львів, 2010. – Випуск 662.- С 207-214.

BS 449:2005 A2:2009 Steel for the reinforce-ment of concrete-Welded reinforcing steel-Bar, Coil and decoiled product. Specification, Brit-ish Standarts, BSi, 2009- 28p.

O.D. Zhuravskyi, N.E. Zhuravska, A.M. Bambura. Features of calculation of prefabricated steel fiber concrete airfield slabs. International Journal on Technical and Physical Problems of Engineering. Vol. 14. – P.103-107.

O.D. Zhuravskyi. Bearing capacity of steel-fiber-concrete slabs with biaxially prestressed reinforcement. Strength of Materials and Theory of Structures. Vol. 105. – P.292-301.

Журавський О.Д., Горобець А.М. Міцність та тріщиностійкість двохосно попередньо-напружених сталефібробетонних плит при поперечному згині. Будівельні конструкції. Теорія і практика : зб. наук. праць - Київ : КНУБА, 2020. - Вип. 1. - С. 181-186.

##submission.additionalFiles##

Опубліковано

2022-12-25

Як цитувати

СКОРУК, О. . (2022). ДОСЛІДЖЕННЯ РОБОТИ ФІБРОБЕТОНУ В КОНСТРУКЦІЯХ ПРИ ДИНАМІЧНИХ ВПЛИВАХ. Будівельні конструкції. Теорія і практика, (11), 44–52. https://doi.org/10.32347/2522-4182.11.2022.44-52