МІЦНІСТЬ ХРЕСТОПОДІБНИХ ЗВАРНИХ З’ЄДНАНЬ АРМАТУРИ КЛАСУ А500С

Автор(и)

 • Юлій КЛІМОВ Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна http://orcid.org/0000-0002-4275-7058

DOI:

https://doi.org/10.32347/2522-4182.11.2022.4-17

Ключові слова:

Термомеханічнозміцнена арматура;, клас А500С;, хрестоподібне зварне з’єднання;, міцність;, зріз;, розміцнення.

Анотація

В роботі наведені результати експериментальних досліджень міцності хрестоподібних зварних з’єднань типів К1-Кт і К3-Рр за [1] термомеханічнозміцненої арматури класу А500С [2] на зріз і розміцнення при зварюванні основного стержня за [3].

Експериментальні дослідження включали в себе випробування трьох серій зразків зварних з’єднань і зразків арматури у вихідному стані. Перша серія включала в себе випробування зварних з’єднань типу К1-Кт на розміцнення основного стержня при зварюванні. У якості основного (робочого) стержня приймалася арматура Ø14А500С, а у якості поперечних – арматура Ø12А500С і Ø8А240С. Для кожного з'єднання випробовувалось по 6 зразків на нижній і верхній границях значень  вуглецевого еквіваленту марочного класу сталі Ст3пс, відповідно 0,245% і 0,346%. Друга серія включала в себе випробування зварних з’єднань типу К3-Рр на розміцнення основного стержня при зварюванні. Для прямого співставлення результатів випробувань різних типів хрестоподібних зварних з’єднань, діаметр основного і поперечного стержнів, кількість зразків і значення вуглецевого еквіваленту були такими, як і у першій серії. Третя серія включала в себе випробування зварних  з’єднань типу К1-Кт на зріз. У якості поздовжнього стержня приймалася арматура Ø14А500С, а якості поперечних – арматура Ø12А500С і Ø8А500С. Для кожного з'єднання випробовувалось по 12 зразків на нижній і верхній границях значень вуглецевого еквіваленту.

В результаті випробувань зразків зварних з'єднань типів К1-Кт і К3-Рр арматури А500С на розміцнення при зварюванні встановлено, що руйнування відбувається по основному стержню і у зоні теплового впливу, величина розміцнення при цьому складала для з'єднання К1-Кт до 4%, а для з'єднання типу К3-Рр - 4…10%.

Руйнування зразків зварних з’єднань типу К1-Кт арматури A500C з арматурою Ø12А500С і Ø8А240С при випробуванні на зріз, зазвичай, відбувалося у зоні теплового впливу, або ряді випадків, при наявності обох стержнів з арматури класу А500С - безпосередньо по місцю зварювання. Середнєє значення міцності на зріз для вибірки з 24 зразків з’єднань арматури класу А500С з арматурою А240С склало 356,5 МПа, або 0,89 від тимчасового опору арматури у вихідному стані, при коефіцієнті варіації- 0,08 і розмаху - 107,4 МПа. Середнє значення міцності на зріз для вибірки з 24 зразків з’єднань арматури класу А500С з арматурою А500С склало 541,1 МПа, або 0,80 від тимчасового опору арматури у вихідному стані, при коефіцієнті варіації – 0,152 і розмаху – 280,0 МПа.

Біографія автора

Юлій КЛІМОВ, Київський національний університет будівництва і архітектури

 1. ДСТУ-Б В.2.6-169:2011 З’єднання зварні арматури та закладних виробів залізобетонних конструкцій. Типи, конструкція та розміри. К., Мінрегіонбуд України, 2012. 37с.
 2. ДСТУ-3760:2019 Прокат арматурний для залізобетонних конструкцій Загальні технічні вимоги. К., Держспоживстандарт України, 2019. 18с.
 3. ДСТУ-Б В.2.6-168:2011 Арматурні та закладні вироби зварні. З’єднання зварні арматури та закладних виробів залізобетонних конструкцій. Загальні технічні умови. К., Мінрегіонбуд України 2012. 19с.
 4. Рекомендации по применению арматурного прокату по ДСТУ 3760-98 при прокатывании и изготовлении железобетонных конструкций без предварительного напряжения арматуры. – Киев, Госстрой Украины, 2002, - С.39.
 5. Клімов Ю.А. Міцність стикового контактного зварного з’єднання арматури класу А500С. -// Зб. наук. праць Будівельні конструкції. Теорія і практика. – 2022.- Випуск 10.- КНУБА.- С. 79-93.
 6. Бліхарський Я.З. Залишковий ресурс залізобетонних конструкцій з пошкодженнями термічно-зміцненої арматури. – Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук. – Одеса, 2021. – С.44.
 7. Blikharskyy Y.Z. Anisotropy of the mechanical properties of thermally hardened A500s reinforcement. Materials Science. -2019.-Vol.55.-P/175-180.
 8. Клімов Ю.А. Теплова зварюваність арматури класу А500С. -// Зб. наук. праць Будівельні конструкції. Теорія і практика. – 2017.- Випуск 1.- КНУБА.- С. 22-27.
 9. Чвертко П.Н., Горонков Н.Д., Виноградов Н.А., Самотрясов С.М., Сысоев В.Ю. Контактная стыковая сварка арматуры железобетона в условиях стройплощадки. -Автоматическая сварка. — 2014. — № 3 (730). — С. 50-53.
 10. Чвертко П.Н. Контактная стыковая сварка стержневой арматуры классов А400С–А600С при строительстве конструкций из монолитного бетона. - Автоматическая сварка. — 2010. — № 8 (688). — С. 30-34.
 11. Демченко Ю.В. Перспективне встаткування для зварювання й наплавлювання арматури. – Сварщик. Технологии. Производство. Сервис.- 2010.-6 (76).- С.10-12.
 12. Болотов Г., Болотов М., Ганєєв Т., Корзаченко М. Оцінка несучої здатності зварних з’єднань арматури залізобетону.-Технічні науки та технології.-2017.- №1(7). – С.58-67.
 13. Issa A. An Experimental Study of Welded Splices of Reinforcing Bars - Building and Environment, 2006, 41(10)-  Р. - 1394–1405.
 14. Apostolopoulos Ch.,. Michalopoulos D, Dimitrov L. Numerical Simulation of Tensile Mechanical Behavior of Lap Welded Reinforcing Steel Bar Jointsю- Bulgarian Journal for Engineering Design.-  November 2009.- No. 3, -P. 5-11.
 15. ДСТУ-10080:2009 Сталь для армування бетону. Зварювальна арматурна сталь. Загальні технічні вимоги (EN 10080:2005, IDT).  К., Держспоживстандарт України, 2012. 43с.

Посилання

ДСТУ-Б В.2.6-169:2011 З’єднання зварні арматури та закладних виробів залізобе-тонних конструкцій. Типи, конструкція та розміри. К., Мінрегіонбуд України, 2012. 37с.

ДСТУ-3760:2019 Прокат арматурний для залізобетонних конструкцій Загальні тех-нічні вимоги. К., Держспоживстандарт України, 2019. 18с.

ДСТУ-Б В.2.6-168:2011 Арматурні та закладні вироби зварні. З’єднання зварні арматури та закладних виробів залізобе-тонних конструкцій. Загальні технічні умови. К., Мінрегіонбуд України 2012. 19с.

Рекомендации по применению арматур-ного прокату по ДСТУ 3760-98 при про-катывании и изготовлении железобетон-ных конструкций без предварительного напряжения арматуры. – Киев, Госстрой Украины, 2002, - С.39.

Клімов Ю.А. Міцність стикового контак-тного зварного з’єднання арматури класу А500С. -// Зб. наук. праць Будівельні кон-струкції. Теорія і практика. – 2022.- Ви-пуск 10.- КНУБА.- С. 79-93.

Бліхарський Я.З. Залишковий ресурс залізобетонних конструкцій з пошкоджен-нями термічно-зміцненої арматури. – Ав-тореферат дисертації на здобуття нау-кового ступеня доктора технічних наук. – Одеса, 2021. – С.44.

Blikharskyy Y.Z. Anisotropy of the me-chanical properties of thermally hardened A500s reinforcement. Materials Science. -2019.-Vol.55.-P/175-180.

Клімов Ю.А. Теплова зварюваність арма-тури класу А500С. -// Зб. наук. праць Бу-дівельні конструкції. Теорія і практика. – 2017.- Випуск 1.- КНУБА.- С. 22-27.

Чвертко П.Н., Горонков Н.Д., Виногра-дов Н.А., Самотрясов С.М., Сысоев В.Ю. Контактная стыковая сварка арма-туры железобетона в условиях стройпло-щадки. -Автоматическая сварка. — 2014. — № 3 (730). — С. 50-53.

Чвертко П.Н. Контактная стыковая сварка стержневой арматуры классов А400С–А600С при строительстве конструкций из монолитного бетона. - Автоматическая сварка. — 2010. — № 8 (688). — С. 30-34.

Демченко Ю.В. Перспективне встат-кування для зварювання й наплавлювання арматури. – Сварщик. Технологии. Прои-зводство. Сервис.- 2010.-6 (76).- С.10-12.

Болотов Г., Болотов М., Ганєєв Т., Корзаченко М. Оцінка несучої здатності зварних з’єднань арматури залізобетону.-Технічні науки та технології.-2017.- №1(7). – С.58-67.

Issa C.A. An Experimental Study of Welded Splices of Reinforcing Bars - Build-ing and Environment, 2006, 41(10)- Р. - 1394–1405.

Apostolopoulos Ch. Alk.,. Micha-lopoulos D, Dimitrov L. Numerical Simula-tion of Tensile Mechanical Behavior of Lap Welded Reinforcing Steel Bar Jointsю- Bul-garian Journal for Engineering Design.- November 2009.- No. 3, -P. 5-11.

ДСТУ-10080:2009 Сталь для арму-вання бетону. Зварювальна арматурна сталь. Загальні технічні вимоги (EN 10080:2005, IDT). К., Держспоживстан-дарт України, 2012. 43с.

##submission.additionalFiles##

Опубліковано

2022-12-26

Як цитувати

КЛІМОВ, Ю. . (2022). МІЦНІСТЬ ХРЕСТОПОДІБНИХ ЗВАРНИХ З’ЄДНАНЬ АРМАТУРИ КЛАСУ А500С. Будівельні конструкції. Теорія і практика, (11), 4–17. https://doi.org/10.32347/2522-4182.11.2022.4-17