ВПЛИВ НЕРІВНОМІРНИХ ОСІДАНЬ ДЕКІЛЬКОХ ФУНДАМЕНТІВ АРОК НА НАПРУЖЕНО–ДЕФОРМОВАНИЙ СТАН ВСІЄЇ БУДІВЛІ

Автор(и)

  • Денис МИХАЙЛОВСЬКИЙ Київський національний університет будівництва і архітектури, Ukraine http://orcid.org/0000-0002-7404-4757
  • Тетяна СКЛЯРОВА Київський національний університет будівництва і архітектури, Ukraine http://orcid.org/0000-0001-9162-3999

DOI:

https://doi.org/10.32347/2522-4182.10.2022.56-65

Ключові слова:

Клеєна деревина;, положисті арки;, великопрольотні конструкції;, напруженодеформований стан;, нерівномірні осідання;, слабкі прошарки ґрунтів;, слабкі прошарки ґрунтів; ґрунтовий масив.

Анотація

Необхідність використання великопролітних конструкцій виникає при проектуванні громадських та промислових будівель. У якості несучих конструкцій для таких будівель найчастіше використовуються арки з клеєної деревини. При відносно високій міцності і малій об’ємній вазі конструкції з клеєної деревини економічно доцільно застосовувати в великопролітних конструкціях. Крім того, клеєна деревина володіє особливими властивостями при експлуатації споруд, які побудовані в сейсмічних зонах. Також, необхідно відмітити, що
термін експлуатації таких будівель значно вище, ніж у традиційних з металевих та залізобетонних конструкцій.
Однією з проблем великопролітних, особливо каркасних, будівель є нерівномірне осідання опор, що пов’язане з неоднорідністю геологічного складу основи (ґрунтів) або наявності в ній прошарків слабких ґрунтів. Особливо це
стосується такої конструктивної форми як арка, зміна напружено-деформованого стану якої призводить до кардинального перерозподілу напружень.
Враховуючи те, що ґрунтове середовище неоднорідне, дані вишукувань недостатньо описують дійсний геологічний склад основи майданчика забудови. Найбільшою проблемою при
проектуванні конструкцій є наявність лінз слабких ґрунтів в
зонах фундаментів під несучі конструкції, що не були виявлені при виконанні інженерно-геологічних вишукувань. Наявність, навіть незначних, прошарків слабких ґрунтів може викликати
нерівномірне осідання опор та зміну напруженодеформованого стану всіх конструкцій.
В результаті проведеної роботи досліджено поведінку будівлі яка частково потрапила на прошарок слабких ґрунтів. Реалізовано це шляхом чисельного дослідження впливу нерівномірних осідань декількох фундаментів будівлі на напружено–деформований стан всього каркасу, що дає змогу проаналізувати дійсний напружено-деформований стан будівлі та підвищити надійність роботи конструкції вцілому.

Біографії авторів

Денис МИХАЙЛОВСЬКИЙ, Київський національний університет будівництва і архітектури

професор кафедри металевих та дерев’яних конструкцій
д.т.н., доцент

Тетяна СКЛЯРОВА, Київський національний університет будівництва і архітектури

асистент кафедри металевих та дерев’яних конструкцій

Посилання

Иванов В. А., Конструкции из дерева и пластмасс / В. А. Іванов, В. З. Клименко. – Киев: Вища школа. Головное изд-во, 1983. –279 с.

Гринь И.М. Строительные конструкции из дерева и синтетических материалов. Проектирование и расчет /И.М. Гринь, К.Е. ДжанТемиров, В.И. Гринь: Учебное пособие 3-е изд., перераб. и доп. К.: Вища шк., 1990.221 с.

Калугин А.В. Деревянные конструкции. Учеб. пособие (конспект лекций). М.: Издательство АСВ, 2003. 224 с.

ДБН В.2.1-10:2018. Основи та фундаменти споруд. Основні положення проектування. – //Мінрегіонбуд України. – Київ, 2018. – 36с.

Городецкий Д.А. Программный комплекс ЛИРА-САПР 2013. Учебное пособие / Городецкий Д.А., Барабаш М.С. и др. – К. – М.: Электронное издание, 2013. – 376 с.,

Городецкий А.С. Компьютерные модели конструкций / Городецкий А.С., Евзеров И.Д. – Киев, 2007. – 357 с.

ДСТУ-Б.В.2.6-217-2016 «Проектування будівельних конструкцій з цільної і клеєної деревини.» //"Укрархбудінформ".- Київ,2016. – 143 с.

ДБН В.2.6-161:2017 «Дерев’яні конструкції. Основні положення.» //Київ, "Укрархбудінформ" 2017. – 125 с.

Найчук А. Я. Проектирование современных конструкций из клееной древесины на принципах новой концепции / А. Я. Найчук, В. В. Фурсов, Д. В. Михайловський. – Київ: «Сталь», 2010. – 24 с.

ДБН А.2.1-1-2014 «Інженерні вишукування для будівництва» – Мінрегіонбуд України –Київ, 2014

Попов А.Н. Численное моделирование напряженно-деформированного состояния аэродромных покрытий в условиях физической нелинейности грунтового основания [Електронний ресурс] / А.Н. Попов, В.В. Волков, А.А. Хатунцев // Науковедение. – 2013. – Режим доступу до ресурсу:

https://naukovedenie.ru/PDF/108tvn513.pdf.

Михайловський Д., Склярова Т. Розрахунок великопрольотних клеєних конструкцій як системи ґрунтова основа-фундамент-наземні споруди //(31 серпня 2021 р.). ScienceRise, 4, 17-23, 2021 доступно в SSRN: https://ssrn.com/abstract=3918996

https://doi.org/10.21303/2313-8416.2021.002033,

Михайловський Д.В. Моделювання пальового фундаменту з використанням об'ємних фізично-нелінійних скінченних елементів

ґрунту / Д. В. Михайловський, Д. Н. Матющенко, А. О. Смоленський // Нові технології в будівництві. - 2015. - № 29. - С. 44-52. - Режим доступу:

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ntvb_2015_29_10

Михайловський Д. В. Розрахунок і конструювання колон та балок з клеєної деревини: Навчальний посібник / Д. В. Михайловський, Т. С. Бабич. – Київ: КНУБА, 2018. – 302с.

##submission.additionalFiles##

Опубліковано

2022-06-27

Як цитувати

МИХАЙЛОВСЬКИЙ, Д. ., & СКЛЯРОВА, Т. . (2022). ВПЛИВ НЕРІВНОМІРНИХ ОСІДАНЬ ДЕКІЛЬКОХ ФУНДАМЕНТІВ АРОК НА НАПРУЖЕНО–ДЕФОРМОВАНИЙ СТАН ВСІЄЇ БУДІВЛІ. Будівельні конструкції. Теорія і практика, (10), 56–65. https://doi.org/10.32347/2522-4182.10.2022.56-65