ДОСЛІДЖЕННЯ ОКРЕМИХ АСПЕКТІВ ЩОДО ВОДОПРОНИКНЕННЯ ВОГНЕЗАХИЩЕНИХ ТКАНИН ДЛЯ НАМЕТІВ

Автор(и)

  • Ольга БОНДАРЕНКО Київський національний університет будівництва і архітектури, Ukraine http://orcid.org/0000-0002-8164-6473

DOI:

https://doi.org/10.32347/2522-4182.10.2022.108-116

Ключові слова:

Захисні засоби;, тканина;, водопроникнення;, втрата маси;, оброблення поверхні тканини;, гідрофобні покриття.

Анотація

Розробка надійних методів дослідження умов вогнезахисту тканин призводить до створення нових типів вогнезахисних матеріалів. При цьому виникає необхідність визначення умов утворення бар'єру для масопереносу
води і встановлення механізму гальмування водопроникнення через матеріал. В результаті
проведених досліджень визначено вплив інтумесцентного покриття на стійкість до дії води та
отримані критеріальні співвідношення, що дозволяють одержувати зміну водопроникнення
на поверхні тканини, тобто значення при впливі води в часі, що характеризується кількістю поглинутої води. Час водопроникнення зразка вогнезахищеного елемента намету перевищує дані,
порівняно з необробленим зразком більше, ніж у 30 разів.
Особливості гальмування процесу масопереносу при дії води полягають в ізолюванні поверхні вогнезахищеної тканини нерозчинними комплексами інтумесцентного покриття. Так, зразок вогнезахищеної тканини інтумесцентним
покриттям з оберненої сторони після експозиції води показав кількість поглинутої води не більше 0,00011 кг, а зразок тканини без покриття поглинув 0,01 кг води.
Таким чином, отримані дані щодо впливу інтумесцентного покриття на процес гальмування водопоглинання дозволяють стверджувати, що основним регулятором процесу є не стільки формування значної кількості водонерозчинних комплексів, оскільки окремі вогнезахи сні покриття руйнуються під впливом дії вологи. При
цьому суттєвий вплив на процес захисту природного горючого матеріалу при застосуванні вогнезахисного покриття здійснюється у напрямкy водоізолювання поверхні тканини полімерною оболонкою, стійкою до руйнування під дією вологи.

Біографії авторів

Юрій ЦАПКО, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Провідний науковий співробітник
д.т.н., професор

Ольга БОНДАРЕНКО, Київський національний університет будівництва і архітектури

Науково-дослідний інститут в’яжучих речовин і матеріалів ім. В. Д. Глуховського

доцент кафедри будівельних матеріалів
к.т.н., доцент

Олексій ЦАПКО, Український державний науково-дослідний інститут “Ресурсˮ

старший науковий співробітник
к.т.н.

Посилання

Wang Y. Effect of polydimethylsiloxane viscosity on silica fume-based geopolymer hybrid coating for flame-retarding plywood. /Zhao J.,

Chen J. //Construction and Building Materials. 2020. Vol. 239. 117814. 7 р.

Tsapko Yu. Research of the process of spread of fire on beams of wood of fire-protected intumescent coatings. /Tsapko А., Bondarenko O., Sukhanevych M., Kobryn M. //IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering. 2019. Vol. 708. 012112. 7 р.

http://doi.org/10.1088/1757-899X/708/1/012112.

Tsapko Yu. Determination of the laws of thermal resistance of wood in application of fire-retardant fabric coatings. /Tsapko A., Bondarenko O. //Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2020. Vol. 2. No 10 (104). pр. 13-18.

http://doi.org/10.15587/1729-4061.2020.200467.

Tsapko Yu. Modeling of thermal conductivity of reed products. /Tsapko A., Bondarenkо O. //IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering. 2020. Vol. 907. 012057. 9 р.

http://doi.org/10.1088/1757-899X/907/1/012057

Jun Z. Application and research status of concrete canvas and its application prospect in emergency engineering. /Wei X., Xingzhong

W., Lihai S., Jiang W. //Journal of Engineered Fibers and Fabrics. 2020. 15 .

Xu J., Design of functional cotton fabric via modified carbon nanotubes. /Zhang J.Y., Xu J., Zhang Z., Zhang H. //Pigment and Resin

Technology. 2020. Vol. 49 (1). рр. 71-78.

Xu J. Synthesis and properties of cotton fabric functionalized by dimethyl phosphite and perfluorohexyl group grafted graphene oxide.

/Zhang J., Xu J., Zhang Z., Zhang H. //Pigment and Resin Technology. 2020. Vol. 48 (6). рр. 515-522.

Shi F. Study on UV-protection and hydrophobic properties of cotton fabric functionalized by graphene oxide and silane coupling agent. /Xu J., Zhang Z. //Pigment and Resin Technology. 2019. Vol. 48 (3). рр. 237-242.

Choi K. Fire protection behavior of layer-bylayer assembled starch-clay multilayers on cotton fabric. /Seo S., Kwon H., Kim D., Park

Y.T. //Journal of Materials Science. 2018. Vol. 53 (16). рр. 11433-11443.

Dolez P.I. A quantitative method to compare the effect of thermal aging on the mechanical performance of fire protective fabrics. /Tomer N.S., Malajati Y. //Journal of Applied Polymer Science. 2019. Vol. 136 (6). 47045. 7 р.

Zhou S. Flame Retardancy and Mechanism of Cotton Fabric Finished by Phosphorus Containing SiO2 Hybrid Sol. /Huangfu W., You

F., Li D., Fan D. //9th International Conference on Fire Science and Fire Protection Engineering. 2019. 9055847. 7 р.

Kundu C.K. Sol-gel coatings from DOPOalkoxysilanes: Efficacy in fire protection of polyamide 66 textiles. /Song L., Hu Y. //European Polymer Journal. 2020. Vol. 125.109483.

Malucelli G. Sol-Gel and layer-by-layer coatings for flame-retardant cotton fabrics: Recent advances. //Coatings. 2020. Vol. 10 (4).

pp. 333.

Vachnina T.N. Improvement of fire protection of wood board and textile materials for premises with a massive stay of people. /Susoeva I.V., Titunin A.A. //IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2020. Vol. 962 (2). 022008.

Dietzel Y. Development of a environmentally friendly, halogen-free flame-retardant coating

on the basis of high-performance submicron metal hydroxides. //Gummi, Fasern, Kunststoffe. 2015. Vol. 68 (7). рр. 490-496

##submission.additionalFiles##

Опубліковано

2022-06-27

Як цитувати

ЦАПКО, Ю. ., БОНДАРЕНКО, О., & ЦАПКО, О. . (2022). ДОСЛІДЖЕННЯ ОКРЕМИХ АСПЕКТІВ ЩОДО ВОДОПРОНИКНЕННЯ ВОГНЕЗАХИЩЕНИХ ТКАНИН ДЛЯ НАМЕТІВ. Будівельні конструкції. Теорія і практика, (10), 108–116. https://doi.org/10.32347/2522-4182.10.2022.108-116