МІЦНІСТЬ СТИКОВОГО КОНТАКТНОГО ЗВАРНОГО З’ЄДНАННЯ АРМАТУРИ КЛАСУ А500С

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32347/2522-4182.10.2022.79-93

Ключові слова:

Термомеханічнозміцнена арматура;, клас А500С;, стикове контакте зварне з’єднання;, міцність.

Анотація

В роботі наведені результати експериментальних досліджень міцності стикового контактного зварного з’єднання типу С1-Ко з
термомеханічнозміцненої арматури класу А500С.
Експериментальні дослідження включали в себе випробування на розтяг двох серій зразків арматури, кожна з який включала в себе зразки арматури у вихідному стані і з стиковим контактним зварним з’єднанням типу С1-Ко.
Перша серія включала в себе арматуру Ø12А500С, Ø14А500С, Ø16А500С зі сталі марки СТ3пс і Ø18А500С, Ø20А500С, Ø22А500С зі сталі марки Ст3Гпс. Всього було випробувано 278 зразків зварних з’єднань.
Друга серії включала зразки зварного з’єднання С1-Ко з решти номенклатури діаметрів і марок сталі арматури класу А500С, а саме Ø16А500С зі сталі марки Ст3пс, Ø20А500С, Ø22А500С зі
сталі марки Ст3Гпс і Ø25А500С, Ø28А500С, Ø32А500С зі сталі марки 25Г2С. Для кожного з діаметрів було випробувано по 6 зразків у вихідному стані і 6 зразків зварних з’є днань С1-Ко.
Встановлено, що руйнування стикового контактного з’єднання типу С1-Ко термомеханічнозміцненої арматури класу А500С всіх діаметрів, від 12 до 32 мм, і марок сталі відбувається в зоні термічного впливу і носить пластичний характер.
Отримані експериментальні дані щодо міцності стикового контактного зварного з’єднання типу С1-Ко арматури класу А500С для всієї номенклатури діаметрів і марок сталі, що виробляються в Україні.
Встановлено, що найбільший ступінь розміцнення в межах 19-20% має місце при діаметрах арматури 12…16 мм зі сталі марки Ст3пс, при діаметрах арматури 18…22 мм зі сталі марки
Ст3Гпс розміцнення склало 15-17%, а при діаметрах 25…32 мм зі сталі марки 25Г2С – 2,5…8%.

Біографії авторів

Юлій КЛІМОВ, Київський національний університет будівництва і архітектури

професор кафедри залізобетонних та кам’яних
конструкцій,
д.т.н., професор

Ігор БОЙКО, Київський національний університет будівництва і архітектури

завідувач кафедри геотехніки
д.т.н., професор

Посилання

ДСТУ-3760:2019 Прокат арматурний для залізобетонних конструкцій Загальні технічні

вимоги. К., Держспоживстандарт України,

18с.

ДСТУ-Б В.2.6-169:2011 З’єднання зварні арматури та закладних виробів залізобетонних конструкцій. Типи, конструкція та розміри. К., Мінрегіонбуд України, 2012. 19с.

ДСТУ-Б В.2.6-168:2011 Арматурні та закладні вироби зварні. З’єднання зварні арматури та закладних виробів залізобетонних конструкцій. Загальні технічні умови. К., Мінрегіонбуд України 2012. 37с.

Рекомендации по применению арматурного прокату по ДСТУ 3760-98 при прокатывании и изготовлении железобетонных конструкций без предварительного напряжения арматуры. – Киев, Госстрой Украины, 2002, -С.39.

Бліхарський Я.З. Залишковий ресурс залізобетонних конструкцій з пошкодженнями термічно-зміцненої арматури. – Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук. – Одеса, 2021. –С.44.

Blikharskyy Y.Z. Aisotropy of the mechanical properties of thermally hardened A500s reinforcement. Materials Science. -2019.-Vol.55.-P/175-180.

Чвертко П.Н., Горонков Н.Д., Виноградов Н.А., Самотрясов С.М., Сысоев В.Ю. Контактная стыковая сварка арматуры железобетона в условиях стройплощадки. -Автоматическая сварка. — 2014. — № 3 (730). — С. 50-53.

Чвертко П.Н. Контактная стыковая сварка стержневой арматуры классов А400С–А600С при строительстве конструкций из монолитного бетона. - Автоматическая сварка. —2010. — № 8 (688). — С. 30-34.

Демченко Ю.В. Перспективне встаткування для зварювання й наплавлювання арматури.

– Сварщик. Технологии. Производство. Сервис.- 2010.-6 (76).- С.10-12.

Болотов Г., Болотов М., Ганєєв Т., Корзаченко М. Оцінка несучої здатності зварних з’єднань арматури залізобетону.-Технічні науки та технології.-2017.- №1(7). – С.58-67.

Issa C.A. An Experimental Study of Welded Splices of Reinforcing Bars - Building and Environment, 2006, 41(10)- Р. - 1394–1405.

Apostolopoulos Ch. Alk.,. Michalopoulos D, Dimitrov L. Numerical Simulation of Tensile Mechanical Behavior of Lap Welded Reinforcing Steel Bar Jointsю- Bulgarian Journal for Engineering Design.- November 2009.- No. 3, -P. 5-11.

Клімов Ю.А. Теплова зварюваність арматури класу А500С. -// Зб. наук. праць Будівельні конструкції. Теорія і практика. – 2017.- Випуск 1.- КНУБА.- С. 22-27. ДСТУ-10080:2009 Сталь для армування бетону. Зварювальна арматурна сталь. Загальні технічні вимоги (EN 10080:2005, IDT). К., Держспоживстандарт України, 2012. 43с.

##submission.additionalFiles##

Опубліковано

2022-06-27

Як цитувати

КЛІМОВ, Ю., & БОЙКО, І. (2022). МІЦНІСТЬ СТИКОВОГО КОНТАКТНОГО ЗВАРНОГО З’ЄДНАННЯ АРМАТУРИ КЛАСУ А500С. Будівельні конструкції. Теорія і практика, (10), 79–93. https://doi.org/10.32347/2522-4182.10.2022.79-93