ЕТАПИ РОЗВИТКУ БЕТОНУ ТА ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ

Автор(и)

  • Галина ГЕТУН Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна http://orcid.org/0000-0002-3317-3456
  • Ірина БЕЗКЛУБЕНКО Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна http://orcid.org/0000-0002-9149-4178

DOI:

https://doi.org/10.32347/2522-4182.10.2022.42-55

Ключові слова:

Монолітний залізобетон, залізобетонні конструкції, каркасно-монолітні будівлі, об’єкти будівництва, тонкостінні оболонки, купольні покриття, армоцемент, тонкостінне склепінчасте покриття, асиметричні поверхні

Анотація

Наразі використання бетону та залізобетонних конструкцій у будівництві є загальноприйнятим. Їх широке використання стало
можливо завдяки надбанню інженерів та архітекторів минулих століть. Авторами розглянуті основні визначальні етапи розвитку бетонних і залізобетонних конструкцій та їх широка популяризація в світі. Наданий послідовний історичний огляд розвит-ку конструктивних форм із залізобетону в житлових і нежитлових будівлях.
На чисельних прикладах проілюстрований шлях розвитку залізобетонних конструкцій – від стояково-балкових систем до криволінійних просторових форм.
Розглянуті роботи визначних інженерів-будівельників та архітекторів: Ф. Геннебіка, М.Кенена, О. Перре, Р. Майяра, Д. Мате-Трукко, В. Бонаде Боттіно, Р. П’яно, Е. Фрессіне, М. Берга,
Г. Трауера, Е. Торроха, П. Луіджі Нерві та ін. [2,13, 15].
В статті проаналізований розвиток архітектури, будівельних конструкцій і технологій будівництва у вирішальних фазах історичного розвитку на основі використання методу архітектурних досліджень, який базується на аналізі об’єктивних ознак будівель та споруд, а саме їх функціональних призначеннях і конструктивних можливостях. Досліджені визначальні етапи впровадження та широкого використання монолітного залізобетону та залізобетонних конструкцій в практику проєктування та будівництва.
Узагальнений досвід проєктування і будівництва унікальних споруд з великопрогоновими покриттями, прослідко-ваний пошук раціональних конструктивних рішень, надані рекомендації
для подальшого перспективного розвитку залізобетонних конструкцій.

Біографії авторів

Галина ГЕТУН, Київський національний університет будівництва і архітектури

професор кафедри архітектурних конструкцій
к. т. н., доцент

Ірина БЕЗКЛУБЕНКО, Київський національний університет будівництва і архітектури

доцент кафедри інформаційних технологій та прикладної математики,
к. т. н, доцент

Вікторія КОШЕВА, Київський національний університет будівництва і архітектури

доцент кафедри архітектурних конструкцій,
к. т. н., доцент

Інна КОШЕВА, Київський національний університет будівництва і архітектури

асистент кафедри теоретичної механіки

Посилання

Гетун Г. В. Архітектура будівель та споруд. Книга 1. Основи проектування: Підручник для вищих навчальних закладів. – Видання друге, перероблене та доповнене / Гетун Г. В. – К.: Кондор-Видавництво. 2012. – 380 с.:

Гохарь-Хармандарян И. Г., Большепролетные купольне здания / Гохарь-Хармандарян И. Г. – М., Стройиздат, 1972, – 150 с: ил.

Голосов В. Н., Ермолов В. В., Лебедев Н. В. и др. Инженерные конструкции: Учебник для вузов / Голосов В. Н., Ермолов В. В., Лебедев Н. В. И др. под общ. ред. Ермолова В. В. – М.: Высшая школа, 1991. – 408 с.

Гуляницкий Н. Ф. Архитектура гражданских и промышленных зданий: Учебник для вузов. В 5-ти т. Т. 1. История архитектуры / Гуляницкий Н. Ф. – М: , Стройиздат, 1984. – 334 с., ил.

Дыховичный Ю. А., Жуковский Э. З., Ермолов В. В. и др. Современные пространственные конструкции (железобетон, металл, дерево, пластмассы): Справочник / Дыховичный Ю. А., Жуковский Э. З., Ермолов В. В. – М.: Высш. шк., 1991, –543 с.: ил.

Дыховичный Ю. А. Большепролетные конструкции сооружений «Олимпиады-80» в Москве: (конструкторский поиск, исследования, проектирование, возведение) / Ю. А. Дыховичный. – М.: Стройиздат, 1982. – 277 с.: ил.

Куліков П. М., Плоский В. О., Гетун Г. В. Архітектура будівель та споруд. Книга 5. Промислові будівлі: Підручник для вищих навчальних закладів / Куліков П. М., Плоский В. О., Гетун Г. В. – Кам’янець-Подільський: Видавництво «Рута». 2020 р. – 820 с.: іл.

Куліков П. М., Плоский В. О., Гетун Г. В. Конструкції будівель і споруд. Книга 1: Підручник для вищих навчальних закладів / Куліков П. М., Плоский В. О., Гетун Г. В. – К.:Видавництво «Ліра-К». 2021 р. – 820 с.: іл.

Маклакова Т. Г. История архитектуры и строительной техники. Т. 1. Зодчество доиндустриальной эпохи: Научное издание. М.: Издательство АСВ, 2006, – 408 с., ил., Т. 2. Современная архитектура: Научное издание. М.: Издательство АСВ, 2009, – 372 с., ил.

Плоский В. О., Гетун Г. В. Архітектура будівель та споруд. Книга 2. Житлові будинки: Підручник для вищих навчальних закладів. – Видання третє, перероблене і доповнене /Плоский В. О., Гетун Г. В. – Кам’янець-Подільський: Видавництво «Рута». 2017 р. – 736 с.: іл.

Плоский В. О., Гетун Г. В., Віроцький В. Д. Архітектура будівель та споруд. Книга 3. Історія архітектури і будівництва: Підручник для вищих навчальних закладів. – Видання друге, перероблене і доповнене / Плоский В. О., Гетун Г. В., Віроцький В. Д. – К: Видавництво «Ліра-К», 2016 р. – 816 с.: іл.

Орельская О. В. Современная зарубежная архитектура: учебное пособие для студ. Высш. Учеб. Заведений / Орельская О. В. – М.: Издательский центр «Академия», 2006. – 272 с., ил.

Раафат Али Ахмед Железобетон в архитектуре / Раафат Али Ахмед. – М.: Стройиздат, 1963. – 203 с.

Юрген Едике История современной архитектуры / Юрген Едике. – М.: Искусство, 1972. – 247 с.

Всеобщая история архитектуры в 12 томах. Главн. редактор Баранов Н. В. – М:, Издательство литературы по строительству,

…1977.

##submission.additionalFiles##

Опубліковано

2022-06-27

Як цитувати

ГЕТУН, Г. ., БЕЗКЛУБЕНКО, І. ., КОШЕВА, В. ., & КОШЕВА, І. . (2022). ЕТАПИ РОЗВИТКУ БЕТОНУ ТА ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ. Будівельні конструкції. Теорія і практика, (10), 42–55. https://doi.org/10.32347/2522-4182.10.2022.42-55