ОСОБЛИВОСТІ РОЗРАХУНКУ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КАРКАСІВ БУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД НА ТЕМПЕРАТУРНІ КЛІМАТИЧНІ ВПЛИВИ

Автор(и)

  • Леонід СКОРУК Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна http://orcid.org/0000-0002-7362-1348

DOI:

https://doi.org/10.32347/2522-4182.9.2021.81-86

Ключові слова:

Температурні впливи;, середня температура;, перепад температури по перерізу елемента;, температура замикання конструкції.

Анотація

Температурний вплив у першу чергу пов'язаний із добовими та сезонними змінами температури навколишнього середовища в процесі експлуатації будівлі чи споруди.
Зовнішні температурні фактори можуть діяти і в поєднанні з певним (підвищеним) тепловим режимом та іншими зовнішніми факторами, що мають місце при експлуатації будівельного об’єкту . Найсприятливіші умови функціонування для будівельних об'єктів складаються при стаціонарному температурному впливі на них, в умовах сталого режиму експлуатації, коли вони тривалий час перебувають у відносно незмінних температурних умовах.
Описані нюанси визначення температурних кліматичних впливів на залізобетонні будівлі і споруди при проведені їх розрахунку. На прикладі п’ятиповерхової рами показана різниця у напружено-деформованому стані при різному способі завдання температурного навантаження на конструкцію.
Наведений варіант як можна конструктивними заходами нівелювати вплив температурного навантаження на каркас будівлі (мінімізувати різницю між температурою оточуючого середовища та з’єднувальних елементів), наприклад, за рахунок кінцевого замонолічування деформаційних швів після зведення всього каркасу та стабілізації температури всіх конструкцій та середовища.

Біографія автора

Леонід СКОРУК, Київський національний університет будівництва і архітектури

доцент кафедри залізобетонних та кам’яних конструкцій
к.т.н., доцент

Посилання

ДБН В.1.2-2:2006. Навантаження і впливи. – К.: Мінбуд України, 2006. – 75 с. - чинний з 01.01.2007.

ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010. Будівельна кліматологія. – Мінрегіон України. Київ, 2011, -123 c. - чинний з 01.11.2011.

ДБН В.2.6-98:2009. Конструкції будинків і споруд. Бетонні та залізобетонні конс-трукції. Основні положення. – Мінрегіон України. Київ, 2018, -30c - чинний з 01.01.2019.

ENV 1991-2-5. Eurocode 1: Basis of design and actions on structures. Part 2.5. Thermal actions – Brussels: CEN 1997.– 62 p.

ENV 1991-2-2: Eurocode 1: Basis of design and action on structures. Part 2-2. Action on structures exposed to fire. – Brussels: European Committee for Standardization, 1995.

Нагрузки и воздействия на здания и сооружения / Гордеев В.Н., Лантух-Лященко А.И., Пашинский В.А., Перельмутер А.В., Пичугин С.Ф. Под общей ред. А.В. Перельмутера. – М: Изд-во СКАД СОФТ, 2009. - 528 с.

Александровский С.В. Расчет бетонных и железобетонных конструкций на изменения температуры и влажности с учетом ползучести. – М. Стройиздат, 2004 – 712 с.

Бельшев И.А. О выборе исходных температур воздуха для статических расчетов конструкций // Развитие методики расчета по предельним состояниям. – М. Стройиздат, 1971.

Бельшев Й.А., Клепиков Л.В. Статистический анализ данных о температуре воздуха для расчета конструкций // Исследования нагрузок на сооружения и надежность строительных конструкций.// Тр. ЦНИЙСК им. В.А. Кучеренко. – М.ЦНИИСК, 1976. – с. 1-34.

Емельянов А.А. Выбор расчетных значений температур при расчетах, конструкций зданий на температурно-влажностные воздействия и усадку // Тр. ЦНИЙСК им. Кучеренко. - 1970, Вып. 10.

Тюленєва В.О., Козій І.С. Основи метеорології і кліматології. – Суми: Університетська книга, 2014. — 210 с.

Будівельна теплофізика // Укл.: Маляренко В.А., Герасимова О.М., Малєєв О.І. – Харків: ХНАМГ, 2007. – 100 с.

Пашинський В.А. Атмосферні навантаження на будівельні конструкції для території України. – К.: Вид-во ін-ту Ук-рНДІПСК, 1990. – 185 с.

Белокопытова И.А., Маляренко А.А. Скорук Л.Н. Анализ некоторых положений СНиП 2.03.01-84* с использованием программы АРБАТ // Бетон и железобетон. – 2002. – №1. – С.20–23.

Lilly Grace Murali .P, V. Sampathkumar. Evaluation of Heat Resistance Adequacy and Non Combustible Materials Construction of a Multifunctional Building. // Civil Engineering Journal, No. 8, 2018.

Soukhov D. Thermal Actions in the Eurocode I “Action on Structures” // LACER. – 2000. – No 5.– P. 379-386.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-28

Як цитувати

СКОРУК, Л. . (2021). ОСОБЛИВОСТІ РОЗРАХУНКУ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КАРКАСІВ БУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД НА ТЕМПЕРАТУРНІ КЛІМАТИЧНІ ВПЛИВИ. Будівельні конструкції. Теорія і практика, (9), 81–86. https://doi.org/10.32347/2522-4182.9.2021.81-86