АРМУВАННЯ КОНСТРУКЦІЙ З ДЕРЕВИНИ КОМПОЗИТНИМИ МАТЕРІАЛАМИ, СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ

Автор(и)

  • Денис МИХАЙЛОВСЬКИЙ Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна http://orcid.org/0000-0002-7404-4757
  • Микола КОМАР Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна http://orcid.org/0000-0002-3631-8999

DOI:

https://doi.org/10.32347/2522-4182.9.2021.72-80

Ключові слова:

Клеєна деревина;, конструкції з клеєної деревини;, армування;, підсилення;, арматура;, композитна арматура;, композитні стрічки.

Анотація

На сьогодні в будівельній галузі все більше з’являється потреба впровадження екологічного міського простору та використання матеріалів з відновлювального природнього ресурсу, одним з таких будівельних матеріалів з стародавніх часів була деревина. В усьому світі з стародавніх часів за допомогою дерев’яних конструкцій зводилися храми, замки, будинки, мости та інші споруди. Велика кількість будівель і споруд з деревини успішно функціонують вже 300 - 400 років і служать яскравими прикладами довговічності цих конструкцій. В наші дні дерев'яне будівництво стрімко розвивається з розвитком нових технологій. Адже новинки технологій деревообробки
дозволяють отримати зрощений масив дерева, що вирішує багато різноманітних питань деревини як конструкційного матеріалу. Останнім часом, особливого розповсюдження, набули конструкції з клеєної деревини (ККД), конструкції з якою часто застосовують для перекриття великих прольотів (більш ніж 100 м) та конструкції з поперечно-клеєної деревина (ПКД) або CLT (cross laminated timber), які складаються з непарної кількості шарів дошок зі взаємно перпендикулярним їх розташуванням у суміжних шарах. З ПКД виготовляються панелі які використовуються в панельному та панельнокаркасному будівництві споруд різної складності архітектурної форми та поверховості.

Вроботах [1-3] більш докладно викладені дослідження ККД та ПКД та методики їх розрахунку. Проте, деякі будівельні вимоги, наприклад умови обмеження будівельної висоти, коли застосування порівняно великих перерізів конструкцій з клеєної деревини, розрахованих здодержанням вимог граничних станів, є неможливим. Тому все більшої актуальності набуває пошук і дослідження модифікованих ККД, в тому числі армованих, для збільшення несучої здатності при зменшенні їхнього поперечного перерізу. Ця публікація присвячена огляду проведених досліджень армованих та підсилених композитними матеріалами різноманітних ККД.

Біографії авторів

Денис МИХАЙЛОВСЬКИЙ, Київський національний університет будівництва і архітектури

професор кафедри металевих
та дерев’яних конструкцій
д.т.н., доцент.

Микола КОМАР, Київський національний університет будівництва і архітектури

аспірант кафедри металевих та
дерев’яних конструкцій

Посилання

Конструкции из дерева и пластмасс. В.А. Иванов, В.З. Клименко. – Киев: Вища школа. Головное изд-во. 1983. – 279 с.

Строительные конструкции из дерева и синтетических материалов. Проектиро-вание и расчет. Учеб. Пособие/ И. М. Гринь, К. Е. Джан-Темиров, В. И. Гринь. – 3-е изд., перераб. И доп. – К.: Выща шк., 1990. – 221 с.

Застосування деревини та деревинних матеріалів у будівництві. / Михайловский Д.В. // Международный информационно-технический журнал Оборудование и инструмент для профессионалов (деревоо-бра-ботка) - №4 / 199. Харків, 2017. С. 40 - 44.

Деревянные конструкции: учеб. посо-бие/ А.В. Калугин. – Изд. 2-е, испрв. и доп. – М.:Изд-во АСВ, 2008. – 288 с.

Міцність та деформативність дощато-клеєних балок армованих склопластиковою та базальтовою арматурою. / Сурмай М.І./ Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук // Національний університет «Львівська Політехніка» // на правах рукопису. Львів. 2015. – 185 с.

Інженерна методика розрахунку елементів з клеєної деревини, армованої ком-позитною арматурою / Михайловский Д. В., Комар М. А. // Будівельні конструкції, теорія і практика №7 КНУБА, 2020. С. 93 - 100. – 128 с.

http://doi.org.10.32347/2522-4182.6.2020.93-100 -

Внешнее армирование железобетонных конструкций композиционными матеріалами. /Шилин А. Л., Картузов Д. В. Мо-сква: Стройиздат, 2007. 184 с.

Операційність технології виконання робіт при підсиленні дослідних залізобе-тонних зразків (матеріалами фірми Sika). /Зятюк Ю. Ю. //Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та спору-ди: зб.наук. праць. Рівне, 2016. С. 466-475.

Оцінка міцності закріплення і обгрунтування способу наклеювання та анкерування композитної стрічки на бетон / О. В. Панченко, О. Д. Журавський // Будівельні конструкції. Теорія і практика : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і ар-хіт. ; відп. ред. О. Д. Журавський. - Київ : КНУБА, 2018. - Вип. 2. - С. 209-218.

Несуча здатність та вогнестійкість дерев’яних балок армованих зовнішньою стрічковою арматурою / О. І. Башинський, Т.Б. Боднарчук, М.З. Пелешко // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. - 2014. - № 9. - С. 184-189.

Влаштування комбінованого арму-вання балок із клеєної деревини. / Гомон С., Поліщук М., // Вісник Львівського Національного Аграрного Університету Архітектура і сільськогосподарське будівництво № 20 - 2019 р. ст. 44-49.

ДСТУ-Б.В.2.6-217-2016 «Проектуван-ня будівельних конструкцій з цільної і клеєної деревини.» // - Київ, "Укрархбудінформ" 2016. – 143 с.

ДБН В.2.6-161:2017 «Дерев’яні конструкції. Основні положення.» // - Київ, "Укрархбудінформ" 2017. – 125 с.

Панель з поперечно-клеєної деревини, армована композитними стрічками / заявники і власники: Київський національ-ний університет будівництва і архітектури, Михайловський Д. В., Комар М. А., Комар А. А.// Патент на корисну модель № 147060 Україна, Е04С 3/12 (2006.01). – № u2020 07240; заяв. 12.11.2020 ; опубл. 07.04.2021, Бюл. № 14.

Панель з поперечно-клеєної деревини, армована композитною арматурою / заявники і власники: Київський національний університет будівництва і архітектури, Комар М. А., Комар А. А.// Патент на корисну модель № 147059 Украї-на, МПК Е04С 3/02 (2006.01), Е04С 3/12 (2006.01), Е04С 3/14 (2006.01). – № u2020 07239; заяв. 12.11.2020 ; опубл. 07.04.2021, Бюл. № 14.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-28

Як цитувати

МИХАЙЛОВСЬКИЙ, Д. ., & КОМАР, М. . (2021). АРМУВАННЯ КОНСТРУКЦІЙ З ДЕРЕВИНИ КОМПОЗИТНИМИ МАТЕРІАЛАМИ, СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ. Будівельні конструкції. Теорія і практика, (9), 72–80. https://doi.org/10.32347/2522-4182.9.2021.72-80