ВПЛИВ РОБОТИ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ НА НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНИЙ СТАН НЕСУЧИХ КОНСТРУКЦІЙ ЦЕГЛЯНОЇ БУДІВЛІ З СТАЛЕФІБРОБЕТОННИМИ ПЛИТАМИ ПЕРЕКРИТТЯ

Автор(и)

  • Олег СКОРУК Київський національний університет будівництва і архітектури,, Україна http://orcid.org/0000-0001-7106-4368

DOI:

https://doi.org/10.32347/2522-4182.9.2021.63-71

Ключові слова:

Фібра;, фібробетонні конструкції;, несуча здатність;, деформації;, скінченно-елементна модель.

Анотація

У сучасних умовах, експлуатація будівель, споруд та їх елементів неможлива без урахування динамічних впливів різного характеру. У виробничому процесі завжди має місце технологічне обладнання, що стає джерелом вібрацій, ударів і тд.
У даній статті наведені чесельні дослідження елементів несучих конструкцій сталефібробетонних перекриттів і цегляних стін скінченоелементної моделі (далі СЕМ) існуючої промислової будівлі.
Побудова СЕМ цегляної промислової будівлі виконана в обчислювальному комплексі на основі фактичних обмірних креслень, з урахуванням результатів інструментальногого обстеження будівлі. Далі проводився збір статичних навантажень, що створюватиме маси для виконання чисельного дослідження вільних
коливань загальної системи.
Наступний крок полягав у статичному розрахунок СЕМ від власної ваги конструкцій та маси влаштованого обладнання на стінах і перекриття споруди та визначення спектру власних коливань чисельної моделі споруди та порівняння отриманих значень чисельного дослідження із натурними вимірами.
У якості динамічного критерію для оцінки стану несучих конструкцій споруди були використані значення власних частот коливань, їх фактичного заміру на різних поверхах існуючої будівлі. Отримані дані будуть використанні для оцінки напруженого стану фібробетоних плит в реальних умовах експлуатації

Біографія автора

Олег СКОРУК, Київський національний університет будівництва і архітектури,

асистент кафедри
залізобетонних та кам’яних
конструкцій

Посилання

Межин В.С., Обухов В.В. Практика применения модальных испытаний для целей верификации конечно-элементных моделей конструкции изделий ракетно-космической техники. Космическая техника и технологии. № 1.4. 2014. С. 86–91.

Giampaolo Cicogna. Symmetry and Perturbation Theory in Nonlinear Dynamics. Giampaolo Cicogna, Giuseppe Gaeta. Ber-lin, Springer, 1999. P. 208.

Chong Zhen, Shakir Jiffri, Daochun Li,Jinwu Xiang, John E. Mottershead. Feedback linearisation of nonlinear vibration problems: A new formulation by the method of receptances. Vol.98.2018. P. 1056–1065.

ILAC-G18:04/2010. Guideline for the for-mulation of Scopes of Accreditation for La-boratories. 2010. 13p.

ДБН В.2.6-98:2009. Бетонні та залізобетонні конструкції. Основні положення. – К.: Мінрегіон України, 2011. – 71 с.

В. Колякова (2020). Про вимоги щодо статей, які публікуються у збірнику наукових праць «Будівельні конструкції. Теорія і практика» //Будівельні конструкції. Теорія і практика. Зб. наук праць.- Київ: вип.6,2020.-С. 114-118.

https://doi.org/10.32347/2522-4182.6.2020.114-118

Барашиков А. Я. Напружено деформований стан бетонних плит при короткочасному двовісному стиску / А. Я. Барашиков, В. Д. Кріпак, В. М. Колякова. // Збірник наукових праць Ресурсоекономні ма-теріали, конструкції, будівлі та споруди. Рівне.-РДТУ. – 2003. – №20. – С. 112–115.

Журавський О.Д., Тимощук В.А. Роз-рахункова модель плоских залізобетонних плит, підсилених зовнішньою напруженою арматурою. // Вісник Львівського націона-льного аграрного університету. Серія : Архітектура і сільськогосподарське будівництво. - 2018. - № 19. - С. 41-45

Сморкалов Д. В. Дослідження прогинів плит, опертих по контуру // Будівельні конструкції. Теорія і практика : зб. наук. праць - Київ : КНУБА, 2017. - Вип. 1. - С. 136-143.

ДСТУ Б В.3.1-2:2016. Ремонт і підсилення несучих і огороджувальних будівельних конструкцій та основ будівель і споруд. – К.: ДП «УкрНДНЦ» 2017. – 68 с.

Скорук О.М., Чорний І.В., Татарченко Г.О. Прогини тонких сталефібробетонних плит опертих по контуру. Наукові вісті Далівського університету № 12, 2017.

Скорук О.М. Деформативність сталефібробетонних плит опертих по контуру при повторних навантаженнях. Підводні технології № 1, 2015.

Pawelczyk М., Wrona S. WronaImpact of boundary conditions on shaping frequency response of a vibrating plate - modeling, optimization, and simulation. Procedia Computer Science, V. 80. 2016. Р. 1170–1179.

Скорук О.М. Дослідження динамічного впливу від технологічного обладнання на роботу сталефібробетонних плит перекриття // Будівельні конструкції. Теорія і практика : зб. наук. праць - Київ : КНУБА, 2020. - Вип. 7. - С. 121-128.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-28

Як цитувати

СКОРУК, О. . (2021). ВПЛИВ РОБОТИ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ НА НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНИЙ СТАН НЕСУЧИХ КОНСТРУКЦІЙ ЦЕГЛЯНОЇ БУДІВЛІ З СТАЛЕФІБРОБЕТОННИМИ ПЛИТАМИ ПЕРЕКРИТТЯ. Будівельні конструкції. Теорія і практика, (9), 63–71. https://doi.org/10.32347/2522-4182.9.2021.63-71