ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАЛІЗОБЕТОННОГО МОНОЛІТНОГО ПЕРЕКРИТТЯ З ПОРОЖНИСТИМИ ВКЛАДИШАМИ

Автор(и)

  • Володимир КРІПАК Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна http://orcid.org/0000-0001-6575-5015
  • Віра КОЛЯКОВА Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна http://orcid.org/0000-0001-6879-8520
  • Максим ГАЙДАЙ Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна http://orcid.org/0000-0001-7417-5127

DOI:

https://doi.org/10.32347/2522-4182.9.2021.15-29

Ключові слова:

Монолітна плита;, порожнистий вкладиш;, прогини;, моделювання;, будинок;, чисельні методи;, армування плити.

Анотація

Використання перекриттів з порожнистими вкладишами є одним з можливих способів зниження матеріалоємності і маси будівель, зведених з монолітного бетону, практично без зниження їх надійності. Зниження ваги конструкцій є важливою перевагою при будівництві об'єктів у сейсмічно активних регіонах.

Однак, впровадження таких плит в будівництві стримується відсутністю теоретичних досліджень і необхідної нормативної бази і досвідом проектування цих конструкцій.

У статті розглядаються проблеми розрахунків та конструювання облегшеного монолітного перекриття на прикладі конкретного 18-ти поверхового житлового будинку. Наведені основні  принципи і методи конструювання та розрахунку порожнистих монолітних перекриттів.

Найбільш доцільним для побудови просторової розрахункової моделі будівлі з порожнистими плитами перекриття  являється метод моделювання плитою приведеної жорсткості.

За результатами проведеного дослідження виявлено, що порожнисте перекриття має переваги перед суцільним типовим у багатьох параметрах. Ключовими є різниця у витраті бетону -18,6%, витраті сталі - 24,2% та у власній вазі перекриття - 32,9 %.

Полегшені плити найбільше підходять для будівель з великими прольотами і низькими корисними навантаженнями, однак їх використання буде ефективним  і для будівель з великими прольотами і значними корисними навантаженнями.

Біографії авторів

Володимир КРІПАК, Київський національний університет будівництва і архітектури

професор кафедри залізобетонних та кам’яних конструкцій,
к.т.н., професор

Віра КОЛЯКОВА, Київський національний університет будівництва і архітектури

доцент кафедри залізобетонних та кам’яних конструкцій,
к.т.н., доцент

Максим ГАЙДАЙ, Київський національний університет будівництва і архітектури

магістр кафедри залізобетонних та кам’яних конструкцій

Посилання

«Технология BubbleDeck. Двухосное полое перекрытие» [Електронний ре-сурс]. – 2019. – Режим доступу до ресур-су: http://bubbledeck.ru/.

«Системи порожнистих перекриттів Cobiax»

Веб-сайт.URL:https://www.cobiax.com/intl/en/ produkte/ cobiax-cls/.

Кріпак В. Д. Монолітні плоскі перекриття з порожнистими вкладишами / В. Д. Крі-пак, Р. Є. Антонов // Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві. - 2017. - Вип. 8. - С. 135-145. –

Режим доступу:

http://nbuv.gov.ua/UJRN/stmrb_2017_8_20.

Опалубка для облегченных конструкций из монолитного железобетона» [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.daliform.com/ru/disposable-formwork-for-two-way-lightened-voided-slabsru/.

Мельник, І. В. Плоскі залізобетонні монолітні перекриття з ефективними вставками / І. В. Мельник // Вісн. Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Теорія і практи-ка будівництва. – 2000. – № 409. – С. 141–145.

Bhagat, S. Comparative study of voided flat plate slab and solid flat plate slab / Saifee Bhagat, Dr. K.B. Parikh // International journal of innovative research & develop-ment – 2014. - No. 3(3). – с. 22-25

Сalavera, J. Manual for detailing rein-forcement concrete structures to EC2/ Jose Calavera. – New York: Spon Press, 2012 – 503 c.

Кріпак В. Д. Методи розрахунку залізо-бетонних монолітних перекрить з порож-нистими вкладишами / В. Д. Кріпак, В. М. Колякова, В. Скопець. // Зб. наук. праць Будівельні конструкції. Теорія і практика. К.- КНУБА. – 2019. – С. 15–23.

http://doi.org : 10.32347/2522-4182.5.2019.15-23

Городецкий А. С. Компютерные модели конструкций. / А. С. Городецкий, И. Д. Евзеров. – Київ: К.: изд. Факт,, 2005. – 344 с.

Югов А. М. Ефективність застосу-вання полегшених монолітних плит перекриттів при реконструкціі будівель. / А. М. Югов, В. В. Таран. // Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та спору-ди. НУВГП. – 2009. – С. 540–548.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-28

Як цитувати

КРІПАК, В., КОЛЯКОВА, В., & ГАЙДАЙ, М. (2021). ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАЛІЗОБЕТОННОГО МОНОЛІТНОГО ПЕРЕКРИТТЯ З ПОРОЖНИСТИМИ ВКЛАДИШАМИ. Будівельні конструкції. Теорія і практика, (9), 15–29. https://doi.org/10.32347/2522-4182.9.2021.15-29