ВПЛИВ КОРОЗІЙНИХ ПОШКОДЖЕНЬ НА ЗЧЕПЛЕННЯ АРМАТУРИ ПЕРІОДИЧНОГО ПРОФІЛЮ З БЕТОНОМ

Автор(и)

  • Юлій КЛІМОВ Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна http://orcid.org/0000-0002-4275-7058

DOI:

https://doi.org/10.32347/2522-4182.9.2021.4-14

Ключові слова:

Арматура періодичного профілю;, атмосферна корозія;, зчеплення з бетоном.

Анотація

В роботі наведені результати
експериментальних досліджень впливу корозійних пошкоджень арматури періодичного
внаслідок атмосферної корозії на зчеплення з
бетоном. Експериментальні дослідження включали в себе випробування на зчеплення з бетоном зразків арматури без корозійних пошкоджень і з корозійними пошкодженнями у вигляді іржі, яка була викликана атмосферною
корозією. Зразки арматури з корозійними пошкодженнями відбиралися від арматури, яка зберігалася на відкритому повітрі на протязі 10
місяців з січня по жовтень, а зразки арматури
без корозійних пошкоджень – з арматури, яка
зберігалася в умовах цеху.
Випробування зразків арматури на зчеплення з бетоном виконувалися шляхом висмикування арматури з бетонних призм, довжина
яких дорівнювала 15d (d – діаметр стержня) з
вимірюванням в процесі випробувань зсуву
вільного кінця стержня і подальшою побудовою графіків залежності напруження розтягу в
арматурі – зсув вільного кінця стержню. В якості дослідних зразків приймалась термомеханічнозміцнена арматура серповидного профілю
Ø12А500С, Ø16А500С і Ø25А500 за ДСТУ
3760:2006. Міцність бетону дослідних зразків
складала 52…57,8 МПа.
За результатами проведених випробувань
стійкого впливу стану поверхні арматури - без
корозійних пошкоджень і з пошкодженнями,
викликаними атмосферною корозією, не виявлено. Виняток складає арматура найменшого з
діаметрів - Ø12А500С, для якої негативний
вплив корозійних пошкоджень у межах
12…16% . може бути пояснений тим, що при
інших рівних умовах, однаковий об’єм корозійних пошкоджень в більшій мірі впливає на
зчеплення арматури менших діаметрів

Біографія автора

Юлій КЛІМОВ, Київський національний університет будівництва і архітектури

професор кафедри залізобетонних та кам’яних конструкцій,
д.т.н., професор

Посилання

Bond of reinforcement in concrete / State-of-art report prepared by Task Group Bond Models: fib. Bulletin 10. – 2000. – 424p.

Колчунов В.И, Яковенко И.А., Дмитре-нко Е.А. Конечно-элементное моделиро-вание нелинейной плоской задачи сцепле-ния арматуры с бетоном в ПК ЛИРА-САПР. Промислове будівництво та інже-нерні споруди, 2016. №3. С. 6– 15.

Appa Rao G, Kadhiravan D. Nonlinear FE modeling of anchorage bond in reinforced concrete // International Journal of Research in Engineering and Technology. – 2013. – Vol. 2, No. 9. – P.377-385.

CEB-FIP Model Code for Concrete Struc-tures 2010 / International Federation for Structural Concrete (fib). –London, 2010- 434р.

BS 449:2005+A2:2009 Steel for the rein-forcement of concrete-Welded reinforcing steel-Bar, Coil and decoiled product – Speci-fication, British Standarts, BSi, 2009- 28p.

ASTM C234-91a. Standard test for compar-ing concrete on the basis of bond developed with reinforcing steel // Annual Book of ASTM Standards. – Philadelphia, USA, 1994. – P. 148-152.

EN 1992-1-1:2004 Eurocode 2: Design of concrete structures – Part 1-1: Generalrules and rules for buildings. – Brussels: GEN, 2004. – 226 р.

ДСТУ-Н Б EN 1992-1-1:2010 Єврокод 2 Проектування залізобетонних конструкцій. Частина 1-1. Загальні правила і правила для споруд. (EN 1992-1-1:2004, IDT), 2012.- 292c.

Климов Ю.А., Солдатченко О.С., Орєшкин Д.О. Експериментальні дослідження зче-плення композитної неметалевої арма-тури з бетоном. Вісник Національного університету ”Львівська Політехніка”.- Львів, 2010. – Випуск 662.- С 207-214.

Cairns J., Pantazoroulou V., Noghabai K.,.Rodriguez J/ Bond of corroded rein-forcement. Bond of reinforcement in con-crete/ State-of-art report prepared by Task Group Bond Models: fib. Bulletin 10. – 2000. – 188-212p.

Yalciner H., Eren O., Serhan S. An experimental study on thebond strength between rein-forcement bars and concrete asa function of concrete cover, strength and corrosion level. Cement and Concrete Composites. 2012. No. 14. P. 643–655.

Grassl P., Davies T. Lattice modelling of corrosion induced cracking and bond in reinforced concrete. Cement and Concrete Composites. 2011. Vol. 33. No 9. P. 918–924.

Lundgren K. Modeling bond between corroded reinforcement and concrete. Frac-ture Mechanics of Concrete Structures. - 2001. - №2 1. - P. 247-254.

Hanser C., Almeh L., Ghosh A. Model-ing the effect of corrosion on bond strength at steel-concrete interface with finite element analysis/ Canadian Journal of Civil Enge-neering/ 2006, Vol.33. P.673-682.

ДСТУ-3760:2006 Прокат арматур-ний для залізобетонних конструкцій Загальні технічні вимоги. К., Держспоживс-тандарт України 2007. 27с.

ДСТУ-10080:2009 Сталь для арму-вання бетону. Зварювальна арматурна сталь. Загальні технічні вимоги (EN 10080:2005, IDT). К., Держспоживстан-дарт України, 2012. 43с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-02-11 — Оновлено 2021-12-28

Як цитувати

КЛІМОВ, Ю. (2021). ВПЛИВ КОРОЗІЙНИХ ПОШКОДЖЕНЬ НА ЗЧЕПЛЕННЯ АРМАТУРИ ПЕРІОДИЧНОГО ПРОФІЛЮ З БЕТОНОМ. Будівельні конструкції. Теорія і практика, (9), 4–14. https://doi.org/10.32347/2522-4182.9.2021.4-14