Про вимоги щодо статей, які публікуються у збірнику наукових праць «Будівельні конструкції. Теорія і практика»

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32347/2522-4182.6.2020.114-118

Ключові слова:

анотація, вимоги до офрмлення, формат файла, посилання, список літератури, рецензування.

Анотація

Перед початком роботи надстаттею слід ознайомитись з вимогами щодо публікації статей в збірнику наукових праць «Будівельні конструкції. Теорія і практика», заснованого Київським національним університетом будівництва і архітектури.

Обраний збірник призначений для наукових працівників, спеціалістів проектних організацій та виробничих підприємств будівельної галузі, докторантів, аспірантів та студентів навчальних закладів будівельного напрямку.

Випуски збірника в обов’язковому порядку розсилаються в бібліотеки та організації згідно вимог ДАК України [6] до розсилки авторефератів дисертацій, в бібліотеки провідних профільних науково-дослідних та проектних організацій, вищих навчальних закладів освіти в яких проходять підготовку фахівці за спеціальностями:

192 Будівництво та цивільна інженерія

132 Матеріалознавство

194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології.

 

Стаття, яка подається до редакції має чітко відповідати цілям і спеціалізації збірника, має бути написана і оформлена у відп овідності до вимог, які викладені в цій статті. 

Подавати наукову статтю рекомендується тільки в один збірник, що відповідає вимогам Міжнародних етичних стандартів, які забороняють одночасну публікацію статті в різних виданях. 

Біографія автора

Vira Koliakova, Київський національний університет будівництва і архітектури

доцент кафедри залізобетонних та кам’яних конструкцій

к.т.н., доц.

Посилання

DSTU 8302:2015. Informatsiia ta dokumentatsiia. Bibliohrafichni posylannia. Zahalni polozhennia ta pravyla skladannia. – Chyn-nyi vid 2016–07– 01. – Kyiv: DP «UkrND-NTs», 2016. – 16 s.

Bozhenko O., Korian Yu., Fedorets M. Mizhnarodni pravyla tsytuvannia ta posy-lannia v naukovykh robotakh. – Kyiv : UBA, 2016. – 117s. https://ula.org.ua/images/uba_document/programs/academ_integrety/Academ_4_12_red1.pdf

Huzenko S. I. Oformlennia bibliohrafich-nykh posylan u naukovykh robotakh u nau-kovykh robotakh (za DSTU 8302:2015). – Ky-yiv, 2017.-16s.

http://library.kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/biblio/seminar/%D0%94%D0%A1%D0%A2%D0%A3%208302.pdf.

Kostyna I., Kalenska V., Olabodi O.; red. Levchenko N. Oformlennia bibliohra-fichnykh posylan u naukovykh robotakh – Kyiv : Naukovo-tekhnichna biblioteka Natsio-nalnoho universytetu kharchovykh tekhnolo-hii, 2017. – 31 s

http://library.nuft.edu.ua/inform/poradnyk.pdf

Karpenko S. V. Bibliohrafichne posylan-nia (zahalni pravyla skladannia) vidpovid-no do

DSTU 8302:2015, zaprovadzhenoho v diiu v Ukraini 01.07.2016: metod. rek. /Kharkiv. nats. un-t misk. hosp-va im. O. M. Beketova ; – Kharkiv : KhNUMH im. O. M. Beketova, 2017. – 19 s.

http://eprints.kname.edu.ua/46333/1/metod.rec.DSTU2015.pdf

Pro zatverdzhennia Vymoh do oformlennia dysertatsii [Elektronnyi resurs] : Nakaz vid 12 sich. 2017 r. № 40 / Ukraina. M-vo nauky i osvity.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0155-17

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-06-04

Як цитувати

Koliakova, V. (2020). Про вимоги щодо статей, які публікуються у збірнику наукових праць «Будівельні конструкції. Теорія і практика». Будівельні конструкції. Теорія і практика, (6), 114–118. https://doi.org/10.32347/2522-4182.6.2020.114-118