РОЗРАХУНОК ЗА НЕСУЧОЮ ЗДАТНІСТЮ ПОЗАЦЕНТРОВО СТИСНУТИХ КОЛОН ЗА ДІЇ МАЛОЦИКЛОВИХ НАВАНТАЖЕНЬ ІЗ ЗНАКОЗМІННИМИ ЕКСЕНТРИСИТЕТАМИ У ВІДПОВІДНОСТІ НОВИХ НОРМ.

Автор(и)

  • G Masuk Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне, Ukraine
  • V Masuk Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32347/2522-4182.1.2017.48-54

Ключові слова:

Позацентровий стиск, мало циклові навантаження, знакозмінні ексцентриситети.

Анотація

В статті наведені пропозиції щодо використання розрахунків несучої здатності позацентрово стиснутих колон за дії малоциклових навантажень із знакозмінними ексцентриситетами на основі нових норм з використанням критерію міцності.

Біографії авторів

G Masuk, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

к.т.н., проф.

V Masuk, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

асистент

Посилання

Бетонные и железобетонные конструкции: СНиП 2.03.01-84*.-М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1989,-80с.

Конструкції будинків і споруд. Бетонні та залізобетонні конструкції. Основні положення проектування: ДБН В.2.6-98:2009.-К.: Мінрегіонбуд України, 2009.97с.

Конструкції будинків і споруд. Бетонні та залізобетонні конструкції з важкого бетону. Правила проектування: ДСТУ Б.В.2.6-156:2010.-К.: Мінрегіонбуд України, 2011.118с.

Павліков А. М. Застосування нелінійної деформаційної моделі в розрахунках міцності позацентрово стиснутих залізобетонних елементів при плоскому та косому деформуванні / Павліков А. М., Бойко О. В., Федоров Д. Ф. // Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди: Зб. наук. праць. Вип. 22.-Рівне, 2011.-с444-451.

Митрофанов В. П. Екстремальний критерій міцності залізобетонних елементів у деформаційній моделі / Митрофанов В. П., Павліков А. М. // Будівельні конструкції: Зб. наук. праць.-К.:НДІБК, 2005.Вип.62.-с.205-213.

Алексієвець І. І. Несуча здатність, деформативність та тріщиностійкість позацентрово стиснутих залізобетонних елементів при дії малоциклових знакозмінних навантажень: Дис…канд. техн. Наук: 05.23.01.-Рівне, 2011.-114с.

Бабич Є. М. Міцність і деформативність важкого бетону при мало цикловому стиснені / Бабич Є. М., Ільчук Н. І. // Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди: Зб. наук. праць.-Рівне: Вид-во УДУВГП, 2003.-Вип.9.-с.116-123.

##submission.downloads##