ЗАСТОСУВАННЯ ГНУЧКОГО АРМУВАННЯ ОРГАНІЧНОГО ПОХОДЖЕННЯ В ЗГИНАНИХ КОМПЛЕКСНИХ ЕЛЕМЕНТАХ З НІЗДРЮВАТИХ БЕТОНІВ

Автор(и)

  • B Demchyna Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів, Ukraine
  • Yu Famulyak Львівський національний аграрний університет, м. Львів-Дубляни, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32347/2522-4182.1.2017.8-14

Ключові слова:

Газобетон, керамзитобетон, нетрадиційне армування, гнучка органічна арматура, міцність, деформативність.

Анотація

Подано результати експериментально-теоретичних досліджень керамзитогазобетонних згинаних елементів з гнучким армуванням органічного походження та вказано на особливості їх роботи під навантаженням.

Біографії авторів

B Demchyna, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

д.т.н., проф

Yu Famulyak, Львівський національний аграрний університет, м. Львів-Дубляни

к.т.н., доц.,

Посилання

Бабич Е. М. Конструкции из легких бетонов на пористых заполнителях / Е. М. Бабич. – К.: Выща шк., 1988. – 207 с.

Исследование ячеистых бетонов и конструкцій : сб. науч. тр. /гл. ред. Серых Р. Л. ; ред. Муромский К. П. – М. : НИИЖБ, 1989. – 111 с.

Кривицкий М. Я. Ячеистые бетоны (технология, свойства и конструкции) / М. Я. Кривицкий, Н. И. Левин, В. В. Макаричев. – М. : Стройиздат, 1972. – 137 с.

Опєкунов В. В. Пористі композиційні матеріали та їх використання у будівництві / В. В. Опєкунов. – К. : Академія будівництва України, 2006. – 85 с.

Паплавскис Я. Теплотехнические свойства стен из ячеистого бетона / Я. Паплавскис, Ю Новикс // Теория и практика производства и применения ячеистого бетона в строительстве . Сб. науч. трудов.– Днепропетровск : ПГАСА, 2005. – вып. 2. – С. 193-196.

Саницький М. А. Пінобетон на модифікованих портландцементах / М. А. Саницький, О. Р. Позняк, В. В. Ілів // Актуальні проблеми будівництва та інженерії довкілля : VІІІ Міжнар. наук. конф., Львів, Кишице, Жешув, 6-11 жовтня 2003 р. : зб. матеріалів конф. – Львів : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2003. – С. 23-36.

Патент України на корисну модель, u2016 01243 МПК Е04С 5/02 (2006.01) МПК Е04С 2/06 (2006.01). Пролітний газобетонний елемент з гнучкою органічною арматурою / Фамуляк Ю.Є.; заявн. і патентовласник Львівський нац. аграр. ун-т – №109048, заявл. 12.02. 2016; опубл. 10.08.2016. Бюл. № 15.

##submission.downloads##