Розвиток системи категорій технічного стану будівель і споруд та їх конструкцій

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32347/2522-4182.5.2019.8-14

Ключові слова:

Будівля, конструкція, обстеження, технічний стан, категорія.

Анотація

В даний час в Україні передбачено використання 4-х категорій технічного стану будівель і споруд та їх частин, за виключенням, транспортних споруд, для яких використовують 5 категорій. Але при цьому 2 та 3 категорії технічного стану для транспортних споруд добре узгоджуються з 2 категорією для 4-хбальної системи. Слід відмітити, що різноманітних джерелах наявні також інші приклади використання 5-ти категорії технічного стану замість 4-х, що свідчить про проблематичність детального покриття всіх випадків та особливостей технічного стану лише 4-ма категоріями.

В будівельній практиці можливо знайти досить випадків, коли будівля(споруда) або її елемент фактично знаходиться у проміжному стані між базовими 4-ма категоріями, наприклад, маючи близькі до межі значення характеристик (деформацій, несучої здатності тощо), або помітну негативну динаміку погіршення стану з переходом у гіршу категорію у короткостроковий період. Таким чином, ефективним є розглянути потенційне введення додаткових проміжних категорій технічного стану.

В статті запропонований розвиток існуючої в Україні системи категорій технічного стану будівельних конструкцій та будівель і споруд в цілому шляхом збільшення їх кількості для підвищення ефективності та прозорості результатів обстежень.

Біографія автора

Denys Khokhlin, Київський національний університет будівництва і архітектури

доцент кафедри залізобетонних і кам’яних конструкцій

к.т.н., с.н.с.

Посилання

Загальні рекомендації до виконання обстежень технічного стану будівель і споруд / уклад.: Д.О. Хохлін. Київ : ВГО «Асоціація експертів будівельної галузі», 2015. 43 с.

ДБН В.2.3-6:2009. Споруди транспорту. Мости та труби. Обстеження і випробування [Чинні від 2010-03-01]. Вид. офіц. Київ : Мінрегіонбуд України, 2009. 43 с.

Гликин С.М., Туголуков А.М., Ильин В.Т. Пособие по практическому выявлению пригодности к восстановлению повре-жденных конструкций зданий и сооружений, и способам их оперативного усиления. Москва : ЦНИИПромзданий, 1996. 99 с.

Мальганов А.И., Плевков В.С., Полищук А.И. Оценка состояния и усиление строительных конструкций реконструируемых зданий: атлас схем и чертежей (3-ий вар-т НТД). Томск : Томский ЦНТИ, 1991. 309 с.

Мальганов А.И., Плевков В.С. Восстановление и усиление ограждающих строительных конструкций зданий и сооружений: Учебное пособие. Томск : Печатная мануфактура, 2002. 391 с.

Бедов А.И. Габитов А.И. Проектирование, восстановление и усиление каменных и армокаменных конструкций: Учебное пособие. Москва : Издательство АСВ, 2006. 568 с.

Козачек В.Г., Нечаев С.Н., Котенко С.Н. и др. Обследование и испытание зданий и сооружений: Учеб. Пособие для вузов / Под ред. В.И. Римшина. Москва : Высш. шк., 2004. 447 с.

СП 13-102-2003. Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений [Действуют от 2003-08-21]. Изд. офиц. Москва : ФГУП ЦПП, 2003. 26 с.

Хохлін Д.О. Конструктивний захист житлових будинків масових серій, що експлуатуються в умовах просідаючих грунтів сейсмонебезпечних територій : дис. ...канд. техн. наук : 05.23.01. – Київ, 2009. 204 с.

Барашиков А.Я., Хохлін Д.О. Проблеми експлуатаційного стану будівель і споруд при сумісній дії сейсмічного навантаження та нерівномірних деформацій основи. Ресурсоекономні матеріали, їх властивості та технології виготовлення. Рівне, 2011. Вип. 21. С. 413-419.

Сапожников А.И. Основы конструирования и обеспечения карсто-сейсмоустойчивости многоэтажных зданий: Учебное пособие для вузов. Астрахань : АИСИ, 2001. 108 с.

Кусбекова М.Б. Особенности проектирования объектов в сейсмических районах на просадочных грунтах : Подготовка инженерных кадров в контексте глобальных вызовов XXI века: Труды Междунар. науч.-практ. конф. (IV том), Алма-ты, 2013. С. 27-30.

Матвеев И.В., Кравченко В.И. Сочетание воздействий просадки оснований и сейсмики в расчетах зданий. Строительная механика и расчет сооружений. Москва, 1990. №4/1990. С. 28-32.

ГОСТ Р 53778-2010. Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния [Действуют от 2011-01-01]. Изд. офиц. Москва : Стандартинформ, 2010. 59 с.

Paulay T., Priestley M.J.N., 1992. Seismic design of reinforced concrete and masonry buildings. New York, A Wiley Inter-science Publication, 744.

Anil K. Chopra A modal pushover analysis procedure for estimating seismic demands for buildings / Anil K. Chopra, Rakesh K. Goel // Earthquake engineering and structural dynamics. – 2002; 31. – P.: 561-582.

R. Hasan, L. Xu, D.E. Grierson, 2002. Push-over analysis for performance-based seismic design. Computers and Structures 80, 2483–2493.

ATC-40. Seismic Evaluation and Retro-fit of Concrete Buildings – Volume 1 and 2 Applied Technology Council. Report No. SSC 96-01, Seismic Safety Commission, Redwood City, CA. – November 1996.

Поляков С.В., Сафаргалиев С.М. Сейсмостойкость зданий с несущими кирпичными стенами. Алма-Ата : Казахстан, 1988. 188 с.

СОУ ЖКГ 75.11-35077234.0015:2009. Житлові будинки. Правила визначення фізичного зносу житлових будинків [Чинні від 2009-02-03]. Вид. офіц. Київ : НДІпроектреконструкція, 2009. 46 с.

##submission.downloads##