Застосування методу скінченних елементів в практиці організаційно-технологічного моделювання девелоперських проектів

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32347/2522-4182.5.2019.4-7

Ключові слова:

біосферосумісне будівництво, зсувонебезпечність територій, організаційно-технологічна надійність.

Анотація

Статтю присвячено обґрунтованню змісту та регламенту організаційно-технологічних заходів забезпечення біосферосумісного будівництва та екологічно-інженерного захисту територій морського та річкового узбережжя при їх забудові, з врахуванням особливостей механічних, гідродинамічних та сейсмічних властивостей грунтів. 

Біографії авторів

Denys Chernyshev, Київський національний університет будівництва і архітектури

Перший проректор, професор кафедри водопостачання та водовідведення д.т.н., доц.

Maksym Druzhinin, Київський національний університет будівництва і архітектури

доцент кафедри будівництва та інформаційних технологій ІІНО к.т.н.,

Ganna Shpakova, Київський національний університет будівництва і архітектури

доцент кафедри будівельних технологій

к.т.н., доцент

Посилання

Августи Г., Баратта А., Кашиати Ф. Вероятностные методы в строительном проектировании. – М.: Стройиздат, 1988. – 584 с.

Адлер Ю. П. Планирование эксперимента при поиске оптимельных условий /Ю. П. Адлер, Е. В. Маркова, Ю. В. Грановский. М. : Наука, 1976. – 280 с.

Баладинский В.Л. и др. Механизация земляных работ. – К.: Укрвузполиграф, 1992. – 180 с.

Барлоу Р. Математическая теория надежности /Р. Барлоу, Ф. Прошан. – М.: Сов. радио, 1962. – 312 с.

Баженов В.А., Дехтярюк Є.С. Ворона Ю.В. Динаміка споруд. – К.: ПАТ Віпол, 2012. - 342 с.

Баженов В.А., Дехтярюк Є.С. Імовірнісні методи розрахунку конструкцій. Випадкові коливання пружних систем. – К.: КНУБА, 2005. - 420 с.

Баженов В.А., Лук’янченко О.О., Костіна О.В . Геращенко О.В. Вплив навантаження на частоти власних коливань складної оболонкової конструкції// Опір матеріалів та теорія споруд. К.: КНУБА, 2013. Вип.91. C.49-58.

Бережный А. Ю. Зависимость комплексного показателя экологической нагрузки от организационно-технологических решений при оценке воздействия строительства на окружающую среду : автореф. дисс. на соиск. науч. степени канд. техн. наук : спец. 05.23.19 «Экологическая безопасность строительства и городского хозяйства» / А. Ю Бережный. – М., 2012. – 22 с.

Болотин В.В. Методы теории вероятностей и теории надежности в расчетах сооружений. М. : Стройиздат, 1982. −351 с.

##submission.downloads##