ВУЗЛОВІ З’ЄДНАННЯ ЛВЛ БРУСУ НА ВКЛЕЄНИХ СТЕРЖНЯХ З МЕТАЛЕВОЮ ВСТАВКОЮ

Автор(и)

  • А Bidakov Харківський національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова. м. Харків, Україна
  • I Raspopov Харківський національний університет будівництва та архітектури. м. Харків, Україна
  • B Strashko Харківський національний університет будівництва та архітектури. м. Харків, Україна

DOI:

https://doi.org/10.32347/2522-4182.2.2018.80-91

Ключові слова:

Ввклеєні стержні, напівжорстке з’єднання, шпоновий брус ЛВЛ (Ultralam – R), відстань між стержнями, модель руйнування, двостороння фіксація вузла.

Анотація

Вузлові з’єднання ЛВЛ брусу на вклеєних стержнях з металевими стиковими елементами є напів-жорсткими та потребують врахування підатливості. У статті наведено аналіз результатів випробувань балок з металевим вузлом на вклеєних стержнях та цільних балок. Запропоновано модель руйнування стержнів, врахування якої дозволяє зниження відстані між осями стержнів та від осі стержня до граней у поперечному перерізі балки на основі аналізу виконаних натурних випробувань.

Біографії авторів

А Bidakov, Харківський національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова. м. Харків

к.т.н., доц.

I Raspopov, Харківський національний університет будівництва та архітектури. м. Харків

аспірант

B Strashko, Харківський національний університет будівництва та архітектури. м. Харків

аспірант

Посилання

СП 64.13330.2017 Свод правил. Деревянные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-25-80, Минрегион РФ, Москва, 2017. – 97с.

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-9.1-791 vom 17. Januar 2012: Verbindungen mit faserparallel in Brettschichtholz eingeklebten Stahlstäben. Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin.

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-9.1-778 vom 31. Oktober 2012: 2K-EPKlebstoff GSA-Harz und GSA-Härter für das Einklebten von Stahlstäben in Holzbaustoffe. Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin.

DIN EN 1995-1-1: Eurocode 5: Bemessung und Konstruktion von Holzbauten - Teil 1-1mit NA (2013): Allgemeines – Allgemeine Regeln für den Hochbau. DIN-Deutsches Institut für Normung e.V., 2010.

ЕN B 1995-1-1:2015, Eurocode 5: Bemessung und Konstruktion von Holzbauten - Teil 1-1: Allgemeines - Allgemeine Regeln und Regeln für den Hochbau, Austria, 2015.

Standard SIA 265:2012 - Timber Structures. SIA Swiss Society of Engineers and Architects, Zurich, Switzerland, 2012.

В.В. Фурсов, А.Н. Бидаков, Е.А. Распопов. Прочность вклееных стержней на выдергивание при осевом нагружении установленных в LVL элементы с однонаправленным расположением шпона. // Збірник наукових праць Українського інституту сталевих конструкцій імені В.М. Шимановського.– 2016. – Випуск 18. – С. 24-32.

Е. Н. Серов, Ю. Д. Санников, А. Е. Серов. Проектирование деревянных конструкций. Учебное пособие под редакцией Е.Н. Серова.- Москва : Изд-во АСВ , 2011 г. — 536 стр.

Бидаков, Е.А. Распопов. Прочностные и упругие характеристики шпонового бруса LVL при сжатии под различными углами к наклону волокон. Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн. збірник. – К., КНУБА, 2017. – Вип. 65. – С. 91-99.

Пособие по проектированию деревянных конструкций. ЦНИИСК им. Кучеренко. – М.: Стройиздат, 1986. – 216 с.

New Zealand Design Guide (2007), Timber Industry Federation, NZW14085 SC.

Steiger R, Gehri E, Widmann R (2007) Pull-out strength of axially loaded steel rods bonded in glulam parallel to the grain. Mater Struct J 40(1):69–78.

##submission.downloads##

Як цитувати

Bidakov А., Raspopov, I., & Strashko, B. (2018). ВУЗЛОВІ З’ЄДНАННЯ ЛВЛ БРУСУ НА ВКЛЕЄНИХ СТЕРЖНЯХ З МЕТАЛЕВОЮ ВСТАВКОЮ. Будівельні конструкції. Теорія і практика, (2), 80–91. https://doi.org/10.32347/2522-4182.2.2018.80-91