Аналіз специфічних особливостей проектування висотних будівель у сейсмічних районах

Автор(и)

  • Galina Getun Київський національний університет будівництва і архітектури 31, просп. Повітрофлотський, Київ, Україна, 03037, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-3317-3456
  • Vira Koliakova Київський національний університет будівництва і архітектури 31, просп. Повітрофлотський, Київ, Україна, 03037, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-6879-8520
  • Irina Bezklubenko Київський національний університет будівництва і архітектури 31, просп. Повітрофлотський, Київ, Україна, 03037, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-9149-4178
  • Olena Balina Київський національний університет будівництва і архітектури 31, просп. Повітрофлотський, Київ, Україна, 03037, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-6925-0794
  • Volodymyr Melnik Київський національний університет будівництва і архітектури 31, просп. Повітрофлотський, Київ, Україна, 03037, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32347/2522-4182.4.2019.39-48

Ключові слова:

Сейсміка, динаміка, висотна будівля, сейсмоізоляція, гумово-металеві опори.

Анотація

Серед стихійних лих перше місце у світі за даними ЮНЕСКО, займають землетруси. Сейсмологія –це наука, яка вивчає залежність тектонічних процесів, причин землетрусів та можливість їх прогнозування. Сейсмобезпечне будівництво є однією з нагальних проблем у країнах, де присутні сейсмонебезпечні райони. В умовах економічної кризи гостро постають питання економії коштів на зведення матеріальних фондів країни. Зокрема, у сейсмічно активних районах вартість будівництва може бути у декілька разів вища, ніж у «спокійних» регіонах. В останні роки в Україні має місце тенденція проектування висотних будівель. Проектування та зведення висотних будівель потребує значних матеріало-технічних ресурсів. Нерідко будівництво таких споруд призупиняється на тривалий час у зв’язку з браком коштів. В роботі наведені деякі принципи, яких слід дотримуватись при проектуванні та зведенні висотних каркасно-монолітних будівель у сейсмічних зонах для економії матеріальнотехнічних ресурсів. Показано можливість зменшення витрат за умови використання сейсмоізоляції. Показані основні конструктивні схеми висотних будівель, які можуть бути сейсмостійкими.

Біографії авторів

Galina Getun, Київський національний університет будівництва і архітектури 31, просп. Повітрофлотський, Київ, Україна, 03037

Доцент кафедри архітектурних конструкцій
к.т.н., професор

Vira Koliakova, Київський національний університет будівництва і архітектури 31, просп. Повітрофлотський, Київ, Україна, 03037

Доцент кафедри залізобетонних та кам’яних конструкцій к.т.н., доцент

Irina Bezklubenko, Київський національний університет будівництва і архітектури 31, просп. Повітрофлотський, Київ, Україна, 03037

Доцент кафедри інформаційних технологій проектування та прикладної математики к.т.н., доцент

Olena Balina, Київський національний університет будівництва і архітектури 31, просп. Повітрофлотський, Київ, Україна, 03037

Доцент кафедри інформаційних технологій проектування та прикладної математики
к.т.н., доцент

Volodymyr Melnik, Київський національний університет будівництва і архітектури 31, просп. Повітрофлотський, Київ, Україна, 03037

Інженер

Посилання

DBN V.1.1-12:2014. Bydivnytstvo y seismichnyh raionax Ykrainy. – К.: Minregion Ykrainy, 2014. – 110 s.

DBN V.2.2-24:2009. Bydinki I sporydi. Proektyvannya visotnyx gitlovih I gromadskih bydinkiv.– К.:Minregionbud Ukrainy, 2009.-103 с.

Repyah V.V Opit primeneniya novyx stroitelnyh norm v seismycheskyx raschetax zdaniy. //Bydivelni konstrukcii. Zb.nayk.prac. – К.: NDIBK, 2009. - Vip. 69. – С. 674-679.

Nemchinov YU.I., Khavkin A.K., Mar'yenkov N.G., Ivleva N.P., Dyrda V. I., Lisitsa N. I.Ekonomicheskaya tselesoobraznost' nauchno-tekhnicheskogo soprovozhdeniya ob"yektov eksperimental'nogo stroitel'stva. //Budível'ní konstruktsíí̈. Zb. na-uk.prats'. - K.: NDÍBK, 2009. - Vip. 69. – S. 143-149.

Belash T.A., Tyulʹmenev T.R. Dempfery sukhoho trenyya v systeme seysmozashchyty vysotnykh zdanyy. //Budivelʹni konstruktsiyi. Zb. nauk. pratsʹ. - K.: NDIBK, 2009. - Vyp. 69. – S. 449-452.

Berzhynskyy YU.A., Ordynskaya A.P. Prymenenye system aktyvnoy seysmozashchyty pry stroytelʹstve v Prybaykalʹe. //Budivelʹni konstruktsiyi. Zb. nauk.pratsʹ. - K.: NDIBK, 2009. - Vyp. 69. – S. 475-485.

Nemchinov YU.I. Seysmostoykost' zdaniy i sooruzheniy. V dvukh chastyakh. – Kiyev:, 2008. – 480 s.

Nemchinov YU.I., i dr. Proyektirovaniye zdaniy s zadannym urovnem obespecheniya seysmostoykosti /pod red. YU. I. Nemchinova. – K.: Gudimenko S.V., 2012. – 384 s

Boyko I.P., Sakharov V.O. Doslidzhennya vzayemodiyi bahatopoverkhovykh budivelʹ yak elementiv systemy «osnova – fundament – nadzemni konstruktsiyi» pry statychnykh ta dynamichnykh – navantazhennyakh // Budivelʹni konstruktsiyi. Zb. nauk.pratsʹ. - K.: NDIBK, 2008. - Vyp. 71. – S. 53-59.

Nazarov YU.P., Popov N.A., Lebedeva Y.V., Chekashev V.V. Uchet seysmycheskykh vozdeystvyy pry raschete mnohofunktsyonalʹnykh vysotnykh zdanyy y kompleksov v Moskve //Stroytelʹnaya mekhanyka y raschet sooruzhenyy. — 2006. -№2.-S.3-7.

Sakharov V.A., Hetun H.V., Melʹnyk V.A. Analyz vlyyanyya seysmycheskoy nahruzky na deformatsyy vysotnoho zdanyya pry razly-chnom chysle étazhey. //Budownictwo, Częstochowa, Poland: 2014. – Vyp.19., s.156-162.

Hetun H.V., Rumyantsev B.M., Zhukov A.D. Systemy izolyatsiyi budivelʹnykh konstruktsiy: Navchalʹnyy posibnyk. – Dnipro: Zhurfond – 2016 r. – 676 s.

Hetun H.V., Sakharov V. O., Melʹnyk V. A. Doslidzhennya vplyvu seysmoizolyatsiyi na napruzheno-deformovanyy stan vysotnoyi budivli pid diyeyu seysmichnykh navantazhenʹ. //Svit heotekhniky. – Z.: NDIBK, 2013. – Vyp. 2., s.18-23.

Melʹnyk V.A. Zmenshennya vytrat na pro-ektuvannya ta zvedennya vysotnykh budivelʹ u seysmichnykh zonakh. //Mistobuduvannya ta terytorialʹne planuvannya – K.:KNUBA, 2014. – Vyp. 52., s. 236-240.

Hetun H.V., Melʹnyk V.A. Osoblyvosti spryynyattya seysmichnykh navantazhenʹ vysotnymy budivlyamy //Mistobuduvannya ta terytorialʹne planuvannya – K.:KNUBA, 2012. – Vyp. 44., s. 109-113.

Melʹnyk V.A. Osnovni konstruktyvni pryntsypy dlya zabezpechennya seysmostiykosti vysotnykh budivelʹ. //Tekhnichna estetyka i dyzayn. – K.:KNUBA, 2012. – Vyp. 11., s.113-120.

Sakharov V.O., Melʹnyk V.A. Dosli-dzhennya vplyvu vykorystannya seysmoizolyatsiyi na napruzheno-deformovanyy stan 47-poverkhovoyi budivli. //Zbirnyk naukovykh pratsʹ (haluzeve mashynobuduvannya, budiv-nytstvo). – P.: PoltNTU, 2013. – Vyp. 3(38), t. 2, s. 312-320.

Hetun H.V., Sakharov V.O. , Melʹnyk V.A., Stanislavenko S.YU. Doslidzhennya konstruktyvnykh rishenʹ aktyvnoho seysmozakhystu fundamentiv vysotnykh budivelʹ. //Mistobuduvannya ta terytorialʹne pla-nuvannya – K.:KNUBA, 2013. – Vyp. 47., s. 169-175.

##submission.downloads##

Як цитувати

Getun, G., Koliakova, V., Bezklubenko, I., Balina, O., & Melnik, V. (2019). Аналіз специфічних особливостей проектування висотних будівель у сейсмічних районах. Будівельні конструкції. Теорія і практика, (4), 39–48. https://doi.org/10.32347/2522-4182.4.2019.39-48