Використання сталевих циліндричних нагелів для з’єднань комбінованих пінобетонних елементів

Автор(и)

  • Yuriy Famulyak Львівський національний аграрний університет завідувач кафедри технології та організації будівництва к.т.н., доц, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-3044-5513

DOI:

https://doi.org/10.32347/2522-4182.3.2018.68-78

Ключові слова:

Пінобетон, сталевий нагель, з’єднання, несуча здатність, деформативність

Анотація

У наш час вироби з ніздрюватих бетонів набувають дедалі ширшого застосування у будівельній практиці. Найбільш поширеними різновидами такого бетону є піно- та газобетони. Пінобетон, як конструктивний матеріал, відіграє суттєву роль для економії коштів, які витрачають в процесі експлуатації будівель. Такої економії можна досягнути за рахунок досить низької теплопровідності пінобетону. Завдяки позитивним властивостям пінобетону, його можна достатньо ефективно використовувати як матеріал для несучих конструкцій, не лише однорідних, але й у поєднанні з іншими матеріалами. Тому в ряді випадків виникає необхідність з’єднання окремих елементів конструкції, яка виготовлена з різних матеріалів, одним з яких є пінобетон. З’єднання у такому випадку повинно бути простим у виконанні та надійним у експлуатації. У статті розглянуто варіант з’єднання пінобетонного лінійного елемента з дерев’яними за допомогою найбільш простого засобу для об’єднання – сталевими циліндричними нагелями. В процесі експерименту було прийнято три типи забивання нагелів у товщу пінобетону. Крім того, для кожного типу забивання виконувалось п’ять варіантів розміщення металевих циліндричних нагелів за довжиною з’єднання пінобетонного елемента з дерев’яними. Діаметр нагелів був однаковим. Експеримент дозволив відслідкувати характер руйнування дослідних зразків для усіх варіантів. Так як на сьогодні не існує методик розрахунку таких з’єднань, для теоретичного визначення несучої здатності були прийняті методики, які стосуються з’єднання дерев’яних елементів. Зроблені певні припущення та подані рекомендації щодо застосування кожного запропонованого типу з’єднань циліндричними нагелями пінобетонних та дерев’яних елементів.

Посилання

Ніздрюваті бетони: вчора, сьогодні, завтра http://eco-ua.org/index.php?d_id=5&item=articles&sub=4830

Общее описание пенобетона http://www.ibeton. ru/intro.php.

Бабич Е. М. Конструкции из легких бетонов на пористых заполнителях. Київ: Выща школа, 1988. 207 с.

Исследование ячеистых бетонов и конструкцій: сборник науч. тр./гл. ред. Серых Р. Л.; ред. Муромский К. П. Москва: НИИЖБ, 1989. 111 с.

Famulyak Yu., Burchenya S., Mazurak T. еt all. Zastosowanie niekonwencjonalnego zbrojenia w elementach piano- i gazobetonowych. 61 Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB, 20-25 września 2015, BydgoszczKrynica: Wybrane zagadnienia konstrukcji i materialow budowlanych oraz geotechniki. – Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, 2015. S. 45-53.

Famulyak Yu., Sobczak-Piąstka Ju. Badania doświadczalne zginanych belek wykonanych z betonów lekkich zbrojonych siatką spawaną. 62 Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB, 11-16 września 2016, BydgoszczKrynica: Czasopiśmo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architek-tury, Journal of Civil Engineering, Environ-ment and Architecture. Kwartalnik tom XXXIII, zeszzt 63 (nr 1/1/2016), styczeń-marzec, Rzeszów, 2016. S. 405-414.

Опєкунов В. В. Пористі композиційні матеріали та їх використання у будівництві. Київ: Академія будівництва України, 2006. 85 с.

Паплавскис Я., Новикс Ю. Теплотехнические свойства стен из ячеистого бетона. Теория и практика производства и применения ячеистого бетона в строительстве. Сборник науч. трудов. Днепропетровск: ПГАСА, 2005. Вып. 2. С. 193-196.

Саницький М. А., Позняк О. Р., Ілів В. В. Пінобетон на модифікованих портландцементах. Актуальні проблеми будівництва та інженерії довкілля: VІІІ Міжнар. наук. конф., Львів, Кишице, Жешув, 6-11 жовтня 2003 р.: зб. матеріалів конф. Львів: Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2003. С. 23-36.

Николаи Б. Л. Теория расчета нагельних сопряжений в деревянных конструкциях. Харьков: Гос. научно-техн. изд. Украины, 1935. 64 с.

Кавелин А. С. Несущая способность гвоздевых соединений элементов деревянных стенових панелей: диссертация. Ростов-на-Дону: РГСУ, 2003. 127 с.

##submission.downloads##