МАКСИМ’ЮК, Ю. ., О. . ШКРИЛЬ, І. . МАРТИНЮК, і В. . БУЧКО. «ВУЗЛОВІ РЕАКЦІЇ ТА КОЕФІЦІЄНТИ МАТРИЦІ ЖОРСТКОСТІ СКІНЧЕНОГО ЕЛЕМЕНТА НА ОСНОВІ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ПЕРЕМІЩЕНЬ ПОЛІНОМАМИ». Будівельні конструкції. Теорія і практика, вип. 9, Грудень 2021, с. 54-62, doi:10.32347/2522-4182.9.2021.54-62.