Shpakova Н., і A. Shpakov. «Концептуальні особливості атрибуції стратегічних планів стейкхолдерів будівельної галузі». Будівельні конструкції. Теорія і практика, вип. 7, Грудень 2020, с. 66-75, doi:10.32347/2522-4182.7.2020.66-75.