Getun, G., V. Koliakova, I. Bezklubenko, і O. Balina. «ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РОЗВИТОК КИЄВА У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТ». Будівельні конструкції. Теорія і практика, вип. 6, Липень 2020, с. 22-33, doi:10.32347/2522-4182.6.2020.22-33.