[1]
Ю. . МАКСИМ’ЮК, О. . ШКРИЛЬ, І. . МАРТИНЮК, і В. . БУЧКО, «ВУЗЛОВІ РЕАКЦІЇ ТА КОЕФІЦІЄНТИ МАТРИЦІ ЖОРСТКОСТІ СКІНЧЕНОГО ЕЛЕМЕНТА НА ОСНОВІ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ПЕРЕМІЩЕНЬ ПОЛІНОМАМИ», БКТП, вип. 9, с. 54–62, Груд 2021.