МАКСИМ’ЮК, Ю. ., ШКРИЛЬ, О. ., МАРТИНЮК, І. . і БУЧКО, В. . (2021) «ВУЗЛОВІ РЕАКЦІЇ ТА КОЕФІЦІЄНТИ МАТРИЦІ ЖОРСТКОСТІ СКІНЧЕНОГО ЕЛЕМЕНТА НА ОСНОВІ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ПЕРЕМІЩЕНЬ ПОЛІНОМАМИ», Будівельні конструкції. Теорія і практика, (9), с. 54–62. doi: 10.32347/2522-4182.9.2021.54-62.