Shpakova Наnna, і Andrew Shpakov. 2020. «Концептуальні особливості атрибуції стратегічних планів стейкхолдерів будівельної галузі». Будівельні конструкції. Теорія і практика, вип. 7 (Грудень):66-75. https://doi.org/10.32347/2522-4182.7.2020.66-75.