Фінансування журналу

Видавець

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру суб’єктів Видавничої справи ДК № 808 від 13.02.2002 р.

Kyiv National University of Construction and Architecture