Редакційна колегія

Журавський Олександр Дмитрович  -  кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри залізобетонних та кам‘яних конструкцій КНУБА (головний редактор);

Колякова Віра Маркусівна  - кандидат технічних наук, доцент, доцент  кафедри залізобетонних та кам‘яних конструкцій КНУБА (відповідальний секретар);

члени редколегії:

Чернишев Денис Олегович – доктор технічних наук, доцент, перший проректор КНУБА (заступник головного редактора);

Азізов Талят  Нуредінович доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри техніко-технологічних дисциплін, охорони праці та безпеки життєдіяльності УДПУ ім. П.Тичини;

Бабич Євген Михайлович - доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри промислового, цивільного будівництва та інженерних споруд  НУВГП;

Білик Сергій Іванович - доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри металевих та дерев‘яних конструкцій КНУБА;

Бамбура Андрій Миколайович - доктор технічних наук, професор, завідувач відділу надійності конструкцій, будівель та споруд ДП НДІБК;

Нікіфорова Тетяна Дмитрівна  - доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри залізобетонних та кам‘яних конструкцій ПДАБА;

Bohdan Demchyna.,  prof. Dr.hab. (Panstwowej Wyzszej Szkole Techniczno-EKonomicznej  im.ks. Bronislawa Markiewicza w Jaroslawiu)

Клімов Юлій Анатолійович, д.т.н., професор, професор кафедри залізобетонних та кам‘яних конструкцій КНУБА;

Кріпак Володимир Денисович, к.т.н., професор, професор кафедри залізобетонних та кам‘яних конструкцій КНУБА;

Клименко Євгеній Володимирович, д.т.н., професор, проректор з наукової роботи  ОНАБА;

Павліков Андрій Миколійович, д.т.н., професор, завідувач кафедри залізобетонних і кам‘яних конструкцій та опору матеріалів ПНТУ ім. Ю.Кондратюка;

Савицький Микола Васильович, д.т.н., професор, ректор  ПДАБА;

Шмуклер Валерій Самуїлович, д.т.н., професор, завідувач кафедри будівельних конструкцій ХНУМГ ім.О.М.Бекетова;

Барабаш Марія Сергіївна., д.т.н., доцент, професор кафедри комп‘ютерних технологій будівництва  НАУ;

Peter Stemberk Ph.D., D.Eng. Чеський технічний університет.